hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 30-11-2010Conjunctuurmeting bouwnijverheid oktober 2010
orderportefeuille woningbouw stijgt met drie tiende maand

De orderportefeuille van bedrijven in de woningbouw is in oktober met drie tiende maand gestegen. Dankzij deze stijging is de orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw met een tiende maand toegenomen en bedraagt 5,9 maanden. In de utiliteitsbouw is de werkvoorraad gelijk gebleven. Vanaf april al schommelt de werkvoorraad in de b&u rond hetzelfde niveau; de situatie in de b&u blijft dus stabiel.

De orderportefeuille van bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw is in oktober daarentegen met drie tiende maand gedaald en komt daarmee uit op 6,2 maanden. Hierdoor is de werkvoorraad in de gww weer terug op het niveau van januari. Zowel in de wegenbouw als in de grond- en waterbouw daalt de orderportefeuille.

Dankzij de stijging van de werkvoorraad in de b&u (en ondanks de daling in de gww) is ook de orderportefeuille van de gehele bouwsector met een tiende maand toegenomen en komt daarmee uit op 6,0 maanden. Net als bij de b&u blijft de ontwikkeling van de werkvoorraad ook voor de gehele bouwsector stabiel.

De helft van de bedrijven beoordeelt de voorraad onderhanden werk als normaal, terwijl het merendeel van de overige bedrijven deze als klein beoordeelt. Bijna zes van de tien bouwbedrijven geven aan geen stagnatie te ondervinden bij de voortgang van het onderhanden werk; stagnatie wordt vooral ondervonden als gevolg van gebrek aan orders. Ruim zeven van de tien bouwbedrijven verwachten dat hun personeelsbestand de komende tijd gelijk zal blijven. Deze getallen wijken nauwelijks af van voorgaande maanden; voor de gww zijn er wel een paar verschillen, die passen bij de daling van de werkvoorraad in de gww. Het aantal gww-bedrijven dat hun voorraad onderhanden werk als groot beoordeelt is teruggelopen van 21 naar 6%. Het aantal gww-bedrijven dat verwacht de komende tijd personeel te moeten laten gaan is toegenomen van 5 naar 17%.

De conjunctuurmeting van het EIB wordt maandelijks uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan deze meting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven (= 10 medewerkers) hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]