hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 30-11-2010Conjunctuurmeting bouwnijverheid oktober 2010
orderportefeuille woningbouw stijgt met drie tiende maand

De orderportefeuille van bedrijven in de woningbouw is in oktober met drie tiende maand gestegen. Dankzij deze stijging is de orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw met een tiende maand toegenomen en bedraagt 5,9 maanden. In de utiliteitsbouw is de werkvoorraad gelijk gebleven. Vanaf april al schommelt de werkvoorraad in de b&u rond hetzelfde niveau; de situatie in de b&u blijft dus stabiel.

De orderportefeuille van bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw is in oktober daarentegen met drie tiende maand gedaald en komt daarmee uit op 6,2 maanden. Hierdoor is de werkvoorraad in de gww weer terug op het niveau van januari. Zowel in de wegenbouw als in de grond- en waterbouw daalt de orderportefeuille.

Dankzij de stijging van de werkvoorraad in de b&u (en ondanks de daling in de gww) is ook de orderportefeuille van de gehele bouwsector met een tiende maand toegenomen en komt daarmee uit op 6,0 maanden. Net als bij de b&u blijft de ontwikkeling van de werkvoorraad ook voor de gehele bouwsector stabiel.

De helft van de bedrijven beoordeelt de voorraad onderhanden werk als normaal, terwijl het merendeel van de overige bedrijven deze als klein beoordeelt. Bijna zes van de tien bouwbedrijven geven aan geen stagnatie te ondervinden bij de voortgang van het onderhanden werk; stagnatie wordt vooral ondervonden als gevolg van gebrek aan orders. Ruim zeven van de tien bouwbedrijven verwachten dat hun personeelsbestand de komende tijd gelijk zal blijven. Deze getallen wijken nauwelijks af van voorgaande maanden; voor de gww zijn er wel een paar verschillen, die passen bij de daling van de werkvoorraad in de gww. Het aantal gww-bedrijven dat hun voorraad onderhanden werk als groot beoordeelt is teruggelopen van 21 naar 6%. Het aantal gww-bedrijven dat verwacht de komende tijd personeel te moeten laten gaan is toegenomen van 5 naar 17%.

De conjunctuurmeting van het EIB wordt maandelijks uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan deze meting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven (= 10 medewerkers) hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht
Uitdieping Nieuwe Waterweg en Botlek voltooid
Nieuwsbericht
Zandsuppletie Roggenplaat gestart
Nieuwsbericht
Het beheer van de Heesseltsche Uiterwaarden wordt overgedragen
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht
Miami nieuwe uitvalsbasis voor klimaatkenniskantoor uit Nederland
Nieuwsbericht
Aantoonbaar veiliger werken? Word Certified Machinery Safety Expert (CMSE)!
Weblogposting
Prinsjesdag 2019: Bestendige lijn in het waterbeheer
Nieuwsbericht
Basis op orde: extra geld voor onderhoud wegen, vaarwegen en spoor
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2020, doorwerken aan de delta: nuchter, alert en voorbereid
Nieuwsbericht
Miljoenennota: intenties voor investeringen goed, grote zorgen over uitvoerbaarheid
Nieuwsbericht
Nieuwe tool toont verband tussen waterkwaliteit en emissies
Nieuwsbericht
Maatregelen vanwege lage waterafvoer Maas
Nieuwsbericht
Nederlandse delta-aanpak blauwdruk voor kwetsbare kustgebieden
Nieuwsbericht
Community Plasticvrije Waddenzee aan de slag
Nieuwsbericht
Grondwaterstanden zandgronden onveranderd laag, Maasafvoer daalt
Nieuwsbericht


[Banners]