hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 17-12-2010Taskforce Hoogwaterbescherming: Financieringssystematiek kan beter
waterschappen zouden moeten meebetalen aan versterking duinen en dijken

De financieringssystematiek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma kan beter. Daarnaast zouden de waterschappen moeten meebetalen aan versterking van duinen en dijken die volgens de zesjaarlijkse toetsing niet meer voldaan aan de strenge normen. Dat staat in het advies van de Taskforce Hoogwaterbescherming dat staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) deze week in ontvangst heeft genomen van prof. Ernst Ten Heuvelhof.

Om de kosten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) beter te beheersen, adviseert de Taskforce een efficiencyprikkel in te bouwen door de waterschappen mee te laten betalen. Ook zou er meer tijd genomen moeten worden voor de voorbereiding van het HWBP. Daarnaast is aanpassing van de werkwijze gewenst door meer maatwerk te leveren en meer rekening te houden met ontwikkelingen in het gebied waarin de kering ligt. Tenslotte is meer investeren in kennis en kunde nodig en kande uitwisselingdaarvan tussen Rijk en waterschappen beter.

“Aan de waterveiligheid in onze delta willen we geen concessies doen. Tegelijkertijd weten we dat het economisch tij vraagt om efficiente en effectieve inzet van het beschikbare geld. De aanbevelingen van de Taskforce Hoogwaterbescherming zijn wat mij betreft zeer welkom en behulpzaam om te komen tot een meer solide systematiek. Iedere euro nodig om onze dijken en duinen op orde te houden, moet optimaal worden besteed”, aldus staatssecretaris Atsma in een toelichting.

Aanleiding voor het instellen van de Taskforce Ten Heuvelhofwas het ontstane tekort (tussen 900-1300 miljoen euro) op het nu lopende HWBP De Taskforce is gevraagd te kijken naar aanpassing van het systeem van wet- en regelgeving. Dit met het oog op een meer solide financieel kader voor de toekomst voor de noodzakelijke verbeteringen om de primaire waterkeringen op het vereiste veiligheidsniveau te houden.

Voor staatssecretaris Atsma is waterveiligheid topprioriteit. Op dit moment zijn de uitvoeringsprogramma’s Ruimte voor de Rivier en Zwakke Schakels in volle gang en is het Deltaprogramma gestart. Maar ook de systeemkant van het waterveiligheidsbeleid vraagt om onderhoud. Ook in de toekomst moet de waterveiligheid effectief en efficiënt worden gerealiseerd. Begin 2011 zal Atsma namens het kabinet in een uitgebreide reactie op het advies van de Taskforce aangeven welke wijzigingen in financiering en systematiek van dijkverbeteringen nodig zijn.

Meer informatie
U vindt het Rapport Taskforce Hoogwaterbescherming op de website van IenM
U vindt de bijlage Een dijk van een programma op de website van IenM

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
In Infrasite Documents vindt u meer informatie over het rapport van de Taskforce Hoogwaterbescherming
Rapport Taskforce HoogwaterbeschermingDeel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat en kennispartners continueren samenwerking rond modellen en data voor de leefomgeving
Nieuwsbericht
Naam gezocht voor nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
PortXL presenteert 22 veelbelovende innovatieve maritieme startups en scale-ups
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam besluit tot aanbesteding van vervoersdienst op de Container Exchange Route
Nieuwsbericht
Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Nieuwsbericht
De virtuele beurs van Pilz: alle innovaties online
Nieuwsbericht
CityBarge wint de mobiliteitschallenge!
Nieuwsbericht
Twee projectplannen Waterwet definitief, projectplan Zijtak Almelo ter inzage
Nieuwsbericht
Nieuwe aanpak voor keuzes bij complexe puzzel beheer vitale infrastructuur
Nieuwsbericht
Aanbesteding contract 'Opwaardering Twentekanalen'
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht


[Banners]