hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 11-01-2011Sector civiele techniek aantrekkelijk voor jonge ingenieurs
Jelmer presenteert onderzoek de arbeidsmarkt in de civiele techniek tijdens InfraTech

De sector civiele techniek biedt volop kansen voor jonge ingenieurs, zo blijkt uit het onderzoek ‘de arbeidsmarkt in de civiele techniek’ dat in november en december 2010 door Jelmer is uitgevoerd. Jelmer, de grootste aanbieder van multicompany traineeships in de civiele techniek, presenteert op 11 januari de uitkomsten van het onderzoek tijdens de InfraTech 2011 in Ahoy Rotterdam. De helft van de organisaties in de sector verwacht dat de vraag naar civiel technici de komende vijf jaar toeneemt. Het vakgebied blijft erg breed, maar de weg- en waterbouw zijn de sectoren waar de grootste vraag wordt verwacht. Zo’n 125 professionals uit de branche reageerden op het onderzoek. De respondenten zijn werkzaam bij brancheverenigingen, ingenieursbureaus, bouw- en aannemersbedrijven, overheden en opleidingsinstanties.

De vergrijzing is een ‘hot topic’ binnen de technische sectoren. Maar hoe groot is dit probleem in de civiele branche? De vergrijzing lijkt binnen de sector civiele techniek de komende jaren inderdaad een belangrijk issue te worden. Gemiddeld zijn er op dit moment 1,5 keer zoveel medioren als junioren, en zelfs 1,7 keer zoveel senioren als junioren werkzaam bij de organisaties. Met name binnen de overheid is de balans uit verhouding: 2,3 keer zoveel senior civiel ingenieurs als junioren. Daarbij vindt de helft van de respondenten dat er te weinig instroom van goed opgeleide junioren in de organisatie is. Opvallend is dat er grote verdeeldheid is in hoeverre de vergrijzing als probleem wordt ervaren; zo’n 37% geeft aan dat de vergrijzing de komende vijf jaar voor moeilijkheden gaat zorgen, maar 34% is het hier juist niet mee eens.

Profiel van de jonge ingenieur
Jonge civiel ingenieurs zijn snel aan het werk; opleidingsinstanties geven aan dat 80% van de afgestudeerde civiel ingenieurs binnen 4 maanden een baan heeft gevonden. Daarbij schatten ingenieursbureaus, bouw- en aannemersbedrijven en overheden dat een startende civiel ingenieur gemiddeld € 2.475 (Hbo) tot € 2.725 (WO) verdient.

Het is belangrijk dat deze jonge professionals zowel een goede technische basis in huis hebben als willen werken aan hun ‘soft skills’ zoals management- en communicatieve vaardigheden. Zeker omdat hoog opgeleide civiel technici met name in projectmanagement- en procesmanagementfuncties worden ingezet.

Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven
De ondervraagde organisaties zijn over het algemeen positief over de kwaliteit van het onderwijs van Hbo- en WO-opleidingen Civiele Techniek, alhoewel verschillende respondenten opmerkten dat universitaire opleidingen beter zijn dan Hbo-opleidingen. De aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven kan beter: bijna 42% van de organisaties uit de sector vindt dat opleidingsinstanties niet genoeg inspelen op de in de toekomst belangrijker wordende competentie en vaardigheden. Ook al geven opleidingen aan dat ze het bedrijfsleven actief betrekken bij de ontwikkeling van curricula en voldoende stage-mogelijkheden bieden, vindt 43% van de organisaties dat de samenwerking nog beter kan.

Jelmer presenteert het onderzoek om 13.30 in het InfraTheater op de InfraTech en organiseert aansluitend een paneldiscussie met professionals uit de sector.

Over Jelmer bv
Jelmer (www.jelmer.nl) levert een relevante bijdrage aan de ontwikkeling van de sector civiele techniek en laat zien dat de civiele techniek een prachtig kennis- en werkgebied is. Jelmer maakt jongeren enthousiast voor dit vakgebied, zodat zij meer dan nu kiezen voor een studie en daarna een baan in de civiele techniek. Dit doet Jelmer door het bieden van een meerjarig multicompany traineeship aan talentvolle jonge ingenieurs. Jelmer ontwikkelt en begeleidt HTS- en TU-opgeleide starters in de civiele techniek. De trainees hebben een meerjarige overeenkomst met Jelmer en werken gedurende deze periode steeds een jaar bij de businesspartners van Jelmer, zoals ingenieursbureaus, aannemers, gemeenten, provincies en waterschappen.
Gedurende het traineeship wordt invulling gegeven aan de persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling van talentvolle ingenieurs. Zij leren de disciplines binnen het vakgebied van de civiele techniek goed kennen door roulatie bij meerdere partijen. De sector kent vaak nog een traditioneel carrièreverloop: eens een aannemer, altijd een aannemer en eens een opdrachtgever altijd een opdrachtgever. In de praktijk blijkt echter dat de beste opdrachtgevers ooit ook opdrachtnemer zijn geweest en andersom. Mensen die de belangen van meerdere kanten kennen, werken beter samen. Het traineeship van Jelmer zorgt voor een versnelling van dit effect. Na het doorlopen van het traineeship kunnen de jonge professionals hun carrière vaak voortzetten bij een van de business partners.
Deel dit artikel:                   

Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht
Prinses Máximasluis bij Lith weer geopend
Nieuwsbericht
Arcadis haalt certificering Waterwolftunnel ISO 55000 als 'Managing Agent'
Nieuwsbericht
NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting


[Banners]