hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 11-01-2011Bouwend Nederland: Gemeenten mogen niet bezuinigen op kerntaken
reactie op EIB rapport ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2011’
EIB-rapport geeft aan: Na de diepe val lijkt er licht aan het einde van de tunnel


Volgens het EIB zal de bouwsector, die in 2009 en 2010 onevenredig hard is getroffen door de recessie, eind 2011 weer licht herstel vertonen. De totale bouwproductie groeit naar verwachting met 1%. Dat betekent licht aan het einde van de tunnel. Echter, zo benadrukt Elco Brinkman van Bouwend Nederland: "Dat lichtje is klein, ver weg en niet voor iedereen al zichtbaar. Bij veel van onze leden staan de bedrijfsresultaten nog onder grote druk. Regionaal zijn er zeer grote verschillen."

De totale bouwproductie groeit volgens het EIB met 1% in 2011. Na zes kwartalen van krimp en een totaal productieverlies van 15%, is er, naar verwachting eind 2011, eindelijk sprake van licht herstel. De groei geldt niet voor de gehele sector en wordt vooral gestimuleerd door de opleving van de nieuwbouwwoningmarkt. De nieuwbouw kan met 5% groeien, op de voet gevolgd door de verbouwmarkt die door de btw-maatregelen gestimuleerd wordt. De woningbouw is echter nog niet op het door Minister Donner beoogde niveau van 75.000 woningen per jaar.

In de utiliteitsbouw is er nog allerminst sprake van herstel. Nadat de productie in 2010 al met een kwart is gedaald, daalt de productie in 2011 met nog eens 2,5%. De grond- weg- en waterbouw vertoont volgens het EIB een weinig dynamisch beeld, met 1% krimp.

Bouwend Nederland ziet in de verwachte groei met 1% nog geen aanleiding om te concluderen dat de bouwsector uit de crisis is. Integendeel! In het regeerakkoord heeft de regering aangegeven te willen snijden in het eigen apparaat, zonder daarbij kerntaken af te stoten. De bezuinigingsdrang van gemeenten en andere lagere overheden laat echter een ander beeld zien. Zij schrappen wel kerntaken zoals woningbouw- en infraprojecten en zelfs regulier onderhoud aan wegen en rioleringen. Dat komt de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van gemeenten niet ten goede. Bovendien laat de gemeente geld liggen, doordat het vooral reactief onderhoud pleegt. Proactief onderhoud is beter en laat ruimte voor moderne contractvormen.
Ook constateert Bouwend Nederland dat de werkgelegenheid in de bouw niet direct zal profiteren van de verwachte groei. Bouwend Nederland hoopt dat het arbeidsvolume van werknemers sneller zal toenemen dan het EIB verwacht. Dat betekent immers dat de sector weer investeert in mensen én in opleidingen.

Bouwend Nederland benadrukt dat gemeenten demografische krimp niet als excuus mogen gebruiken, omdat er tot 2020 nog altijd sprake is van groei van het aantal huishoudens. Ook pleit Bouwend Nederland voor het verlengen van diverse crisismaatregelen, zoals het verlaagde btw-tarief op onderhoud, en voor meer ruimte voor slimmere aanbestedingsmethoden, om het prille herstel verder te stimuleren.

Bouwend Nederland gaat graag met de gemeenten in gesprek om samen te komen tot een land waar het voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren is en waar tevens de financiën op orde zijn.

Bouwend Nederland behartigt als ondernemersorganisatie de belangen van 5000 kleine, middelgrote en grote bouw- en infrabedrijven. De hele bouwsector biedt werk aan 450.000 mensen en is goed voor een productie van 60 miljard euro (6% BNP).Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2011Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]