hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 11-01-2011Bouwend Nederland: Gemeenten mogen niet bezuinigen op kerntaken
reactie op EIB rapport ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2011’
EIB-rapport geeft aan: Na de diepe val lijkt er licht aan het einde van de tunnel


Volgens het EIB zal de bouwsector, die in 2009 en 2010 onevenredig hard is getroffen door de recessie, eind 2011 weer licht herstel vertonen. De totale bouwproductie groeit naar verwachting met 1%. Dat betekent licht aan het einde van de tunnel. Echter, zo benadrukt Elco Brinkman van Bouwend Nederland: "Dat lichtje is klein, ver weg en niet voor iedereen al zichtbaar. Bij veel van onze leden staan de bedrijfsresultaten nog onder grote druk. Regionaal zijn er zeer grote verschillen."

De totale bouwproductie groeit volgens het EIB met 1% in 2011. Na zes kwartalen van krimp en een totaal productieverlies van 15%, is er, naar verwachting eind 2011, eindelijk sprake van licht herstel. De groei geldt niet voor de gehele sector en wordt vooral gestimuleerd door de opleving van de nieuwbouwwoningmarkt. De nieuwbouw kan met 5% groeien, op de voet gevolgd door de verbouwmarkt die door de btw-maatregelen gestimuleerd wordt. De woningbouw is echter nog niet op het door Minister Donner beoogde niveau van 75.000 woningen per jaar.

In de utiliteitsbouw is er nog allerminst sprake van herstel. Nadat de productie in 2010 al met een kwart is gedaald, daalt de productie in 2011 met nog eens 2,5%. De grond- weg- en waterbouw vertoont volgens het EIB een weinig dynamisch beeld, met 1% krimp.

Bouwend Nederland ziet in de verwachte groei met 1% nog geen aanleiding om te concluderen dat de bouwsector uit de crisis is. Integendeel! In het regeerakkoord heeft de regering aangegeven te willen snijden in het eigen apparaat, zonder daarbij kerntaken af te stoten. De bezuinigingsdrang van gemeenten en andere lagere overheden laat echter een ander beeld zien. Zij schrappen wel kerntaken zoals woningbouw- en infraprojecten en zelfs regulier onderhoud aan wegen en rioleringen. Dat komt de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van gemeenten niet ten goede. Bovendien laat de gemeente geld liggen, doordat het vooral reactief onderhoud pleegt. Proactief onderhoud is beter en laat ruimte voor moderne contractvormen.
Ook constateert Bouwend Nederland dat de werkgelegenheid in de bouw niet direct zal profiteren van de verwachte groei. Bouwend Nederland hoopt dat het arbeidsvolume van werknemers sneller zal toenemen dan het EIB verwacht. Dat betekent immers dat de sector weer investeert in mensen én in opleidingen.

Bouwend Nederland benadrukt dat gemeenten demografische krimp niet als excuus mogen gebruiken, omdat er tot 2020 nog altijd sprake is van groei van het aantal huishoudens. Ook pleit Bouwend Nederland voor het verlengen van diverse crisismaatregelen, zoals het verlaagde btw-tarief op onderhoud, en voor meer ruimte voor slimmere aanbestedingsmethoden, om het prille herstel verder te stimuleren.

Bouwend Nederland gaat graag met de gemeenten in gesprek om samen te komen tot een land waar het voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren is en waar tevens de financiën op orde zijn.

Bouwend Nederland behartigt als ondernemersorganisatie de belangen van 5000 kleine, middelgrote en grote bouw- en infrabedrijven. De hele bouwsector biedt werk aan 450.000 mensen en is goed voor een productie van 60 miljard euro (6% BNP).Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2011Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]