hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 21-10-2004Forse afname orderportefeuille GWW
Amsterdam - Eind september 2004 is de omvang van de orderportefeuille in de gww met 0,6 maand sterk afgenomen en kwam hierdoor uit op 4,5 maanden. In de wegenbouw is de orderportefeuille zelfs met 0,7 maand ingekrompen. Ook de orderportefeuille in de grond- en waterbouw nam af en wel met 0,3 maand.

Het niveau van de orderportefeuille in de gww ligt nog wel boven dat van een jaar geleden. In de burgerlijke- en utiliteitsbouw nam de orderportefeuille af met 0,2 maand tot 7,2 maanden. Dit wordt geheel veroorzaakt door de utiliteitsbouw, waar de orderportefeuille met 0,6 maand is verminderd. In de woningbouw is de orderportefeuille daarentegen gegroeid. Deze groei bedroeg 0,3 maand. Als gevolg van bovenstaande mutaties is ook de omvang van de orderportefeuille in de totale bouwnijverheid geslonken. Deze bedroeg eind september 2004 6,6 maanden; een afname van 0,2 maand. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar bleef de omvang van de orderportefeuille onveranderd.

Uit de overige uitkomsten blijkt dat de bouwbedrijven nog altijd negatief zijn in hun oordeel over de conjunctuur. Ruim een kwart van de bouwbedrijven beoordeelt het onderhanden werk als klein; slechts 9% beoordeelt het onderhanden werk als groot. Eén op de vijf bedrijven ondervindt stagnatie van het onderhanden werk. Het uitblijven van orders wordt in beide sectoren als grootste stagnatieoorzaak genoemd. In de b&u zijn de bedrijven, voor het eerst sinds maart 2004, per saldo positief over de verwachtingen van de ontwikkeling van het personeelsbestand. In de gww is dit niet het geval; hier verwacht slechts 1% van de bedrijven in personeelsomvang toe te nemen, terwijl bijna 16% een daling van het aantal personeelsleden verwacht. In de wegenbouw verwacht zelfs geen enkel bedrijf in personeelsomvang toe te nemen. Wel is het aandeel gww-bedrijven dat een daling van het personeelsbestand verwacht een stuk kleiner dan een maand geleden (16% nu tegenover 35% vorige maand). Ook voor wat betreft de te verwachten prijsontwikkeling verschillen de uitkomsten per sector. In de b&u verwachten meer bedrijven een prijsstijging (14%) dan een prijsdaling (3%). De gww-bedrijven zijn per saldo negatief over de prijsontwikkeling; slechts 4% verwacht een stijging van de afzetprijzen, terwijl 12% een daling verwacht.


Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]