hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 03-03-2011Adviseur IBA: Duurzame kracht gemeenten onderbenut
in GWW ontbreekt het vooral aan kennis en slagkracht

De duurzaamheidspotentie van gemeenten wordt nog lang niet maximaal benut. Zo ontbreekt het in de grond-, weg- en waterbouw vooral aan kennis en slagkracht. Te vaak wordt nog voor een traditionele aanpak gekozen. Dat zegt Carla Groot, adviseur duurzaam inkopen van Ingenieursbureau Amsterdam (IBA). Volgens haar moeten gemeenten uit hun keurslijf breken.

Steeds meer gemeenten willen maximaal duurzaam inkopen. En ze beschikken ook over de inkoopkracht om dat voor elkaar te krijgen, zegt Groot. “Maar duurzaam inkopen vraagt om het uitdagen van de markt, om vandaag anders doen dan gisteren. En daarvoor is dús ook een andere aanpak nodig. De huidige aanpak leidt nog te vaak tot een traditionele marktbenadering. Het aanwezige potentieel aan duurzaamheid wordt daarmee onderbenut.”

Keuzes die in de vroegste planfase worden gemaakt, mogen later in het proces geen blokkades opwerpen. Maar juist dát gebeurt nu vaak wel: “Onbedoeld worden beslissingen genomen die de ruimte voor het waarmaken van duurzaamheidsambities beperken. Verschillende aanbestedingsvormen leiden tot verschillende resultaten. En dus passen bij verschillende duurzaamheidsambities verschillende vormen van marktbenadering.”

Gemeenten moeten zich losmaken uit het keurslijf waarin ze zichzelf hebben gedwongen, en hun organisatie anders inrichten. Zo staat de traditionele opdeling van budget tussen enerzijds realisatie en anderzijds beheer, onderhoud, sloop en hergebruik een gunning op basis van levensduurkosten in de weg. En daardoor worden kansen gemist, onder meer op het gebied van materiaalbesparing en faalkostenreductie.

“Die gescheiden budgetten zouden aan elkaar gekoppeld moeten worden”, vindt Groot. “Dan kan er meer worden geïnvesteerd bij de bouw, om vervolgens in de beheer- en onderhoudsfase flink te ‘verdienen’. Minstens zo belangrijk is het om deskundigheid op het gebied van contractvorming, aanbesteding en duurzaamheid al in een vroeg stadium aan tafel te hebben én vervolgens ook een vaste plek in de projectorganisatie te geven.”

Om ambitie en dagelijks handelen op elkaar af te stemmen, is volgens de adviseur meer kennis nodig. “Het vraagt om vroegtijdige verkenning van de kansen en formulering van concrete ambities met de bijpassende do’s en don’ts. Vervolgens dienen projectorganisatie, scope, budgetten en inkoopstrategie daarop te worden afgestemd. Pas dan wordt duurzaam inkopen maximaal duurzaam inkopen.”

Over IBA
Ingenieursbureau Amsterdam is een zelfstandig, onafhankelijk bedrijf van de gemeente Amsterdam en is actief op het gebied van constructies, infrastructuur, verkeer, milieu, stedelijk groen en openbare ruimte. IBA adviseert en stuurt projecten van idee tot en met de uitvoering. Behalve over specialistische kennis beschikt de organisatie over inzicht in maatschappelijke processen, overheidsorganisatie en bestuurlijke procedures, zowel op het gebied van besluitvorming als regelgeving.
Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]