hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 03-03-2011Adviseur IBA: Duurzame kracht gemeenten onderbenut
in GWW ontbreekt het vooral aan kennis en slagkracht

De duurzaamheidspotentie van gemeenten wordt nog lang niet maximaal benut. Zo ontbreekt het in de grond-, weg- en waterbouw vooral aan kennis en slagkracht. Te vaak wordt nog voor een traditionele aanpak gekozen. Dat zegt Carla Groot, adviseur duurzaam inkopen van Ingenieursbureau Amsterdam (IBA). Volgens haar moeten gemeenten uit hun keurslijf breken.

Steeds meer gemeenten willen maximaal duurzaam inkopen. En ze beschikken ook over de inkoopkracht om dat voor elkaar te krijgen, zegt Groot. “Maar duurzaam inkopen vraagt om het uitdagen van de markt, om vandaag anders doen dan gisteren. En daarvoor is dús ook een andere aanpak nodig. De huidige aanpak leidt nog te vaak tot een traditionele marktbenadering. Het aanwezige potentieel aan duurzaamheid wordt daarmee onderbenut.”

Keuzes die in de vroegste planfase worden gemaakt, mogen later in het proces geen blokkades opwerpen. Maar juist dát gebeurt nu vaak wel: “Onbedoeld worden beslissingen genomen die de ruimte voor het waarmaken van duurzaamheidsambities beperken. Verschillende aanbestedingsvormen leiden tot verschillende resultaten. En dus passen bij verschillende duurzaamheidsambities verschillende vormen van marktbenadering.”

Gemeenten moeten zich losmaken uit het keurslijf waarin ze zichzelf hebben gedwongen, en hun organisatie anders inrichten. Zo staat de traditionele opdeling van budget tussen enerzijds realisatie en anderzijds beheer, onderhoud, sloop en hergebruik een gunning op basis van levensduurkosten in de weg. En daardoor worden kansen gemist, onder meer op het gebied van materiaalbesparing en faalkostenreductie.

“Die gescheiden budgetten zouden aan elkaar gekoppeld moeten worden”, vindt Groot. “Dan kan er meer worden geïnvesteerd bij de bouw, om vervolgens in de beheer- en onderhoudsfase flink te ‘verdienen’. Minstens zo belangrijk is het om deskundigheid op het gebied van contractvorming, aanbesteding en duurzaamheid al in een vroeg stadium aan tafel te hebben én vervolgens ook een vaste plek in de projectorganisatie te geven.”

Om ambitie en dagelijks handelen op elkaar af te stemmen, is volgens de adviseur meer kennis nodig. “Het vraagt om vroegtijdige verkenning van de kansen en formulering van concrete ambities met de bijpassende do’s en don’ts. Vervolgens dienen projectorganisatie, scope, budgetten en inkoopstrategie daarop te worden afgestemd. Pas dan wordt duurzaam inkopen maximaal duurzaam inkopen.”

Over IBA
Ingenieursbureau Amsterdam is een zelfstandig, onafhankelijk bedrijf van de gemeente Amsterdam en is actief op het gebied van constructies, infrastructuur, verkeer, milieu, stedelijk groen en openbare ruimte. IBA adviseert en stuurt projecten van idee tot en met de uitvoering. Behalve over specialistische kennis beschikt de organisatie over inzicht in maatschappelijke processen, overheidsorganisatie en bestuurlijke procedures, zowel op het gebied van besluitvorming als regelgeving.
Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]