hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 25-10-2004Heijmans kiest voor versneld boetetraject NMa
's-Hertogenbosch - Heijmans N.V. maakt bekend na ontvangst van de rapporten van de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa op 14 oktober 2004 te opteren voor de versnelde sanctieprocedure.

Heijmans heeft van NMa rapporten ontvangen in de zaken 4155 (grond- wegen- en waterbouw algemeen) en 3183 (grote infrastructurele werken). De rapporten dekken de gehele sector infrastructuur met uitzondering van kabels, leidingen en verkeerssystemen. Terzake inkoop van bitumen voor asfaltproductie ontving Heijmans op 20 oktober jl. punten van bezwaar van de Europese Commissie. Heijmans wordt hierin met 13 andere bedrijven verdacht van inbreuk op het mededingingsrecht als gevolg van coördinatie van activiteiten op de bitumenmarkt.

Heijmans kiest voor de door NMa geboden mogelijkheid van een versnelde procedure. NMa biedt deze mogelijkheid in verband met het grote aantal bouwbedrijven dat als deelnemer aan de overtredingen is aangemerkt. De keuze voor de versnelde procedure impliceert dat de heer J.C. Blankert (voormalig voorzitter werkgeversorganisatie VNO NCW, voormalig voorzitter NOC NSF) gemachtigd wordt mede namens Heijmans een (generieke) zienswijze bij de NMa naar voren te brengen. De heer Blankert vervult deze functie als gemachtigde van alle bedrijven die voor de versnelde procedure opteren.

Als gevolg van een aantal onzekerheden kan Heijmans op dit moment nog geen adequate indicatie geven van de omvang van een boete met betrekking tot deze activiteiten. De keuze voor het versnelde traject betekent dat ongeveer in januari 2005 duidelijkheid is verkregen over de hoogte van de boete voor dit marktsegment.

Voor de overige voor Heijmans relevante sectoren worden rapporten verwacht in januari 2005 (Overige, incl. kabels en leidingen) en april/mei 2005 (Burgerlijke en utiliteitsbouw). Op basis hiervan worden naar verwachting voor deze marktsegmenten aansluitend vergelijkbare versnelde boeteprocedures gestart.

De punten van bezwaar van de Europese Commissie volgen op een twee jaar geleden gestart onderzoek waaraan Heijmans zijn volledige medewerking heeft verleend. De voorlopige conclusies van de Commissie worden door Heijmans bestudeerd.


Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]