hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 25-10-2004Heijmans kiest voor versneld boetetraject NMa
's-Hertogenbosch - Heijmans N.V. maakt bekend na ontvangst van de rapporten van de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa op 14 oktober 2004 te opteren voor de versnelde sanctieprocedure.

Heijmans heeft van NMa rapporten ontvangen in de zaken 4155 (grond- wegen- en waterbouw algemeen) en 3183 (grote infrastructurele werken). De rapporten dekken de gehele sector infrastructuur met uitzondering van kabels, leidingen en verkeerssystemen. Terzake inkoop van bitumen voor asfaltproductie ontving Heijmans op 20 oktober jl. punten van bezwaar van de Europese Commissie. Heijmans wordt hierin met 13 andere bedrijven verdacht van inbreuk op het mededingingsrecht als gevolg van coördinatie van activiteiten op de bitumenmarkt.

Heijmans kiest voor de door NMa geboden mogelijkheid van een versnelde procedure. NMa biedt deze mogelijkheid in verband met het grote aantal bouwbedrijven dat als deelnemer aan de overtredingen is aangemerkt. De keuze voor de versnelde procedure impliceert dat de heer J.C. Blankert (voormalig voorzitter werkgeversorganisatie VNO NCW, voormalig voorzitter NOC NSF) gemachtigd wordt mede namens Heijmans een (generieke) zienswijze bij de NMa naar voren te brengen. De heer Blankert vervult deze functie als gemachtigde van alle bedrijven die voor de versnelde procedure opteren.

Als gevolg van een aantal onzekerheden kan Heijmans op dit moment nog geen adequate indicatie geven van de omvang van een boete met betrekking tot deze activiteiten. De keuze voor het versnelde traject betekent dat ongeveer in januari 2005 duidelijkheid is verkregen over de hoogte van de boete voor dit marktsegment.

Voor de overige voor Heijmans relevante sectoren worden rapporten verwacht in januari 2005 (Overige, incl. kabels en leidingen) en april/mei 2005 (Burgerlijke en utiliteitsbouw). Op basis hiervan worden naar verwachting voor deze marktsegmenten aansluitend vergelijkbare versnelde boeteprocedures gestart.

De punten van bezwaar van de Europese Commissie volgen op een twee jaar geleden gestart onderzoek waaraan Heijmans zijn volledige medewerking heeft verleend. De voorlopige conclusies van de Commissie worden door Heijmans bestudeerd.


Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]