hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 22-04-2011Bestuursakkoord Water gesloten
financiering opknapbeurt duinen en dijken zeker gesteld

Nederland kan volop blijven werken aan de waterveiligheid, ondanks de noodzaak om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Voor alle lopende waterveiligheidsprogramma’s is ongeveer 5,3 miljard euro beschikbaar in het Infrastructuurfonds tot en met 2020. Door gebruik te maken van de verlengde planperiode van het Infrastructuurfonds is ook de financiering van de opknapbeurt van de duinen en dijken, die volgens de laatste toetsronde niet meer voldoen aan de strenge veiligheidsnormen, veiliggesteld. Datzelfde geldt voor andere waterveiligheidsprojecten in voorbereiding, zoals de noodzakelijke herziening van de Afsluitdijk. Dat heeft staatssecretaris Atsma 22 april 2011 gesin een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Vorig jaar kwam uitvoering van het lopende Hoogwaterbeschermingsprogramma onder druk te staan vanwege een dreigend tekort van 900 tot 1300 miljoen euro. Dit probleem is met de afspraken in het Bestuursakkoord Water nu opgelost, omdat de waterschappen voor de helft gaan meebetalen aan de aanleg en verbetering van de dijken en duinen, die zij beheren. De rijkskeringen, zoals de Afsluitdijk, blijven geheel voor rekening van het rijk. Voor het realiseren van alle waterveiligheidsprojecten in voorbereiding, waaronder het vervolg op het lopende Hoogwaterbeschermingsprogramma, extra zandsuppleties voor de kust, de IJsselsprong bij Zutphen en onderzoeken in het kader van het Deltaprogramma, is naar schatting vier miljard euro nodig. Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met een investeringsopgave op de lange termijn, als gevolg van een actualisatie van de veiligheidsnormen.

Gegeven de financiële economische situatie is het niet altijd mogelijk om alle projecten in het gewenste tempo uit te voeren. Voor extra projecten is de ruimte beperkt.

Atsma prijst de constructieve medewerking van alle partijen in het Bestuursakkoord Water: “Dankzij de concrete afspraken met provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven is het nu mogelijk om de lopende waterveiligheidsprojecten onverminderd voort te zetten. We zullen het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de Zwakke kustschakels, Ruimte voor de Rivier, de Maaswerken, de Zandmotor, de nadere uitwerking voor het rivierengebied en het herstel van de steenbekledingen Ooster- en Westerschelde solide, slim en sober uitvoeren.”

Nederland is een land dat kwetsbaar is voor overstromingen vanuit zowel de zee als de rivieren. Een veilige Nederlandse delta zal continue vragen om investeringen. In het belang van transparantie en het zonodig stellen van prioriteiten, werkt Atsma de komende jaren toe naar een waterveiligheidsprogramma als onderdeel van het Deltaprogramma. Dit moet uiterlijk in 2014 klaar zijn. Hierin moet de waterveiligheidsopgave en de noodzakelijke financiering voor de komende jaren in beeld worden gebracht en moet gekeken worden naar de gewenste uitvoeringsvolgorde van maatregelen. Ook laat de staatssecretaris onderzoek doen naar alternatieve financieringsbronnen en naar de mogelijkheden van publiek-private financiering binnen de daarvoor afgesproken spelregels.

Meer informatie
Onderstaande kamerstukken vindt u op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Kamerstuk | 22-04-2011 | IenM Bestuurs akkoord Water Rapport | 22-04-2011 Bestuursakkoord Water, kabinetsreactie taskforce Ten Heuvelhof en waterveiligheidsopgave.
Kamerstuk | 22-04-2011 | IenM Kabinetsreactie taskforce Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over genoemde documenten vindt u In Infrasite Documents
Bestuursakkoord Water
Kabinetsreactie taskforce Hoogwaterbeschermingsprogramma
Rapport Taskforce HoogwaterbeschermingDeel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat en kennispartners continueren samenwerking rond modellen en data voor de leefomgeving
Nieuwsbericht
Naam gezocht voor nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
PortXL presenteert 22 veelbelovende innovatieve maritieme startups en scale-ups
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam besluit tot aanbesteding van vervoersdienst op de Container Exchange Route
Nieuwsbericht
Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Nieuwsbericht
De virtuele beurs van Pilz: alle innovaties online
Nieuwsbericht
CityBarge wint de mobiliteitschallenge!
Nieuwsbericht
Twee projectplannen Waterwet definitief, projectplan Zijtak Almelo ter inzage
Nieuwsbericht
Nieuwe aanpak voor keuzes bij complexe puzzel beheer vitale infrastructuur
Nieuwsbericht
Aanbesteding contract 'Opwaardering Twentekanalen'
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht


[Banners]