hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 10-05-2011Jelmer trainees ontwikkelen varianten voor IJmeerverbinding
De acht laatstejaars trainees van Jelmer, de grootste aanbieder van multicompany traineeships in de civiele techniek, hebben op 21 april 2011 hun advies gepresenteerd over het project IJmeerverbinding. In opdracht van Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) werkten zij in twee teams gedurende het derde jaar van hun traineeship aan alternatieve oplossingen voor dit complexe infrastructurele traject. De uitdaging was om een eigen en innovatief vervoerconcept, ontwerp en business case voor een OV-verbinding van Almere naar Amsterdam Zuid over het IJmeer te ontwikkelen, waarbij het doel was om een optimalisatie van kosten en baten ten opzichte van het bestaande referentieontwerp te realiseren.

Team ‘OverIJver’ formuleerde twaalf varianten, waarna de trainees deze analyseerden op de criteria ruimtelijke inpassing, financieel, risico’s en ecologie & duurzaamheid. Hieruit volgden twee voorkeursvarianten. De eerste is een tunnel die door het woon- en watergebied loopt en de leefbaarheid van de inwoners van IJburg en de natuur op en rond IJburg en het IJmeer maximaal garandeert. Het tweede alternatief is een brug die aan de zuidkant van het gebied loopt, en die financieel een solide basis vormt voor een gesloten exploitatie in de toekomst. Het team presenteerde haar eigen voorkeur voor de tunnelvariant, omdat deze het meest rekening houdt met de eis van de opdrachtgever tot een duurzaam leefklimaat.

Team ‘KoReJaAn IB’ besloot na verkenning van de opdracht tot een hele andere insteek. De trainees analyseerden voor de opdracht niet de inhoud, maar het projectproces. Zo adviseerden ze om een uitgebreide stakeholderanalyse uit te voeren, en gaven aanknopingspunten over hoe relevante stakeholders gedurende het project geïnformeerd en betrokken kunnen worden. Ook keken ze naar de manier waarop varianten afgewogen kunnen worden. Hieruit bleek dat een zogenaamde trade-off matrix, waarin de verschillende beoordelingscriteria een wegingsfactor krijgen, de meest transparante keuzemogelijkheid biedt. Het team concludeerde dat het traject IJmeerverbinding een uitdagend project is, waar op het gebied van procesmanagement veel extra winst te behalen valt.

Voorafgaand aan de presentaties gaf Ben Viveen, Directeur Werkmaatschappij Almere-Amsterdam, een introductie over de actuele stand van zaken van het project aan de aanwezige trainees, businesspartners en belangstellenden. Daarna volgden beide presentaties. Deze werden beoordeeld door een kritische vakjury, die bestond uit directeuren binnen DHV, MNO Vervat, IBA en Jelmer. Zij riepen team ‘OverIJver’ uit tot winnaar. Tjeerd Roozendaal, Adjunct Directeur Ingenieursbureau Amsterdam en juryvoorzitter: “Het niveau van beide teams was zeer hoog. Hiermee werd nog eens bevestigd dat de huidige generatie civiele talenten prima kan meedenken over het Nederland van nu en de toekomst. Het viel op dat de trainees niet alleen inhoudelijk zeer interessante voorstellen deden, maar ook qua presentatietechnieken verrassend en innovatief waren. Bovendien was het mooi om te zien dat de verschillende persoonlijkheden van de trainees terugkwamen in de eindpresentatie. De jury koos uiteindelijk voor team OverIJver, omdat ze een zeer professioneel, volledig en tot in de puntjes uitgewerkt advies gaf.”Deel dit artikel:                   

Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht
Prinses Máximasluis bij Lith weer geopend
Nieuwsbericht
Arcadis haalt certificering Waterwolftunnel ISO 55000 als 'Managing Agent'
Nieuwsbericht
NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting


[Banners]