hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 02-11-2004Winnaars prijsvraag Zeetoegang IJmuiden bekend
Amsterdam - De winnaars van de ideeënprijsvraag voor de verbetering van de zeetoegang bij IJmuiden zijn op 1 november 2004 door de Amsterdamse havenwethouder Mark van der Horst als voorzitter van de stuurgroep Zeetoegang IJmuiden bekend gemaakt.

De eerste prijs is toegekend aan de combinatie BAM Civiel & Van Oord Nederland BV voor hun plan ‘Fast Forward’. Dit plan omvat een goedkope grote zeesluis door een uitgekiende uitvoering en aanbesteding in combinatie met een publiek-privaat samenwerkingsconcept (Design, Build, Finance en Maintain).

De tweede prijs is voor de combinatie Hollandsche Poort, bestaande uit Ballast Nedam Infra en Ecorys, met het plan ‘De bakens verzet’.
De derde prijs is toegekend aan twee inzendingen die qua score dicht bij elkaar liggen. Het gaat hier om het plan ‘De vergrote Noordersluis’ van het samenwerkingsverband Arcadis Infra BV, NIBConsult, Incontrol, CFE Beton en waterbouw BV en ‘Een nieuwe sluis van zand’ van Raadgevend Ingenieursbureau Lievense BV.

Volgens Mark van der Horst is de prijsvraag een succes. “Alle marktpartijen hebben meegedaan en vonden het een kansrijk project. Ze onderkennen het belang van een goede zeetoegang voor de ontwikkeling van het gebied en hebben zich ingezet om oplossingen voor de verbetering hiervan aan te dragen.

Opvallend hierbij is dat de markt financiële voordelen ziet in uitgekiende ontwerp- en uitvoeringstechnieken met innovatieve contractering. De bijdragen van de markt vormen een goede basis voor het voorstel van de regio aan de minister voor de verbetering van de zeetoegang bij IJmuiden.”

Korte samenvatting plannen prijswinnaars

1ste Prijs: BAM Civiel BV. en Van Oord Nederland BV. met het plan “Fast Forward”
Het plan omvat het op goedkopere wijze bouwen van een grote zeesluis met een uitgekiende aanbesteding en uitvoering in combinatie met een publiek-privaat samenwerkingsconcept (Design Build Finance Maintain). Benuttingsmaatregelen in de voorhaven van het sluizencomplex leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van deze inzending. De bestaande middensluis wordt opgeheven.

2de Prijs: Ballast Nedam Infra en Ecorys met het plan “de Hollandsche Poort”
Partijen stellen voor om een grote nieuwe zeesluis te bouwen aan de noordzijde van de bestaande Noordersluis en om een diepe insteekhaven te realiseren bij het CORUS-terrein. De bestaande middensluis wordt opgeheven. Gesteld wordt dat door een Design Build Finance Maintain contractvorm en door het gebruik van nieuwe materialen kostenreducties te realiseren zijn. Aanvullend hierop wordt aandacht besteed aan mogelijkheden voor het genereren van extra baten door projecten die niet direct gerelateerd zijn aan het sluizencomplex.

Gedeelde 3de prijs: Raadgevend Ingenieursbureau Lievense bv. met het plan “Een nieuwe sluis van zand”
Dit plan gaat uit van een nieuwe grote sluis die wordt gesitueerd aan de zuidzijde van de bestaande Noordersluis. De bestaande middensluis wordt opgeheven. Ook komt er een nieuwe insteekhaven ter plaatse van de Averijhaven. De toegang is geschikt voor schepen tot 60 ft. Met name wordt gefocust op het zand dat bij het baggeren vrij komt en de mogelijkheden om dit te hergebruiken om zo de baten te vergroten. Hiervoor worden PPS-constructies voorgesteld.

Gedeelde 3de prijs: Arcadis, NIB Consult, CFE en Incontrol met het plan “De Vergrote Noordersluis
Dit plan kenmerkt zich door het feit dat de bestaande Noordersluis wordt verlengd en verbreed tot de afmetingen van een grote zeesluis met een unieke deurconstructie, de ARCADE sluisdeur.

Historie
De prijsvraag is op 21 juli 2004 uitgeschreven door de projectorganisatie Zeetoegang IJmuiden; een samenwerkingsverband van de gemeenten Amsterdam en Velsen, de provincie Noord-Holland, de Kamer van Koophandel Amsterdam en de ondernemersvereniging Regio Amsterdam. Rijkswaterstaat stelt aan deze projectorganisatie kennis en ervaring beschikbaar. Doel van de prijsvraag was om zoveel mogelijk haalbare en betaalbare ideeën te verzamelen zodat ook in de toekomst een goede zeetoegang voor Zeehavens Amsterdam (Velsen, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam) kan worden gegarandeerd.

Prijzen
De projectorganisatie heeft voor de eerste prijs een bedrag beschikbaar gesteld van 120.000 euro en voor de tweede prijs 60.000 euro. De winnaars van de derde prijs krijgen geen geldbedrag maar een immateriële beloning in de vorm van bekendheid van het plan en de makers o.a. in het eindrapport aan de Minister en presentatie op het jaarlijkse Havengildediner. Deze immateriële beloning krijgen ook de winnaars van de eerste en de tweede prijs.

Beoordeling
Eenentwintig partijen, waaronder de meeste Nederlandse aannemers, evenals gerenommeerde ingenieurs- en adviesbureaus maar ook privé personen, hebben aan de prijsvraag meegedaan. De inzendingen zijn beoordeeld door een onafhankelijke commissie onder leiding van professor ir. E. Horvat, emeritus hoogleraar Ondergronds Bouwen aan de TU Delft. De beoordelingscriteria zijn vastgelegd in een zogeheten ´Uitvraagdocument Ontwikkelingscompetitie´, dat Europees is aangekondigd en dat bij de aankondiging van de prijsvraag beschikbaar is gesteld.

Resultaat
De ingezonden ideeën vormen een bijdrage aan het onderzoek van de projectorganisatie Zeetoegang IJmuiden. Naast de inbreng van de marktpartijen worden in het onderzoek ook de oplossingen van Rijkswaterstaat meegenomen.

Voortgang
De bestuurders uit de regio zullen op 18 november 2004 aan minister Peijs een voorstel voor de verbetering van de zeetoegang aanbieden. Vervolgens zal de minister het voorstel bestuderen en haar standpunt bepalen. Het is dus niet per se zo dat de winnende inzending wordt uitgevoerd. Ook heeft de inzender niet de garantie dat hij in aanmerking komt voor uitvoering van het project dat eventueel uit het overleg tussen de regio en het rijk voortkomt.


Deel dit artikel:                   

Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht
Prinses Máximasluis bij Lith weer geopend
Nieuwsbericht
Arcadis haalt certificering Waterwolftunnel ISO 55000 als 'Managing Agent'
Nieuwsbericht
NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting


[Banners]