hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 25-11-2004Conjunctuurmeting bouwnijverheid oktober 2004
Amsterdam - Afname orderportefeuille in de wegenbouw; toename in de grond- en waterbouw

De omvang van de orderportefeuille in de wegenbouw is eind oktober 2004 met ruim 14% sterk afgenomen tot 4,1 maanden. In de grond- en waterbouw nam de orderportefeuille juist toe met 14%; van 4,2 maanden vorige maand tot 4,8 maanden nu. Hierdoor bleef de omvang van de orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw op hetzelfde niveau als een maand eerder; 4,5 maanden. De orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw groeide licht met 0,1 maand tot 7,3 maanden. Beide subsectoren hebben hier hun aandeel in. Voor zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw geldt dat de orderportefeuille toenam met 0,1 maand. De omvang van de orderportefeuille in de b&u bleef de laatste twee maanden onveranderd ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. De omvang van de orderportefeuille voor de totale bouwnijverheid is eveneens met 0,1 maand gegroeid en komt daarmee uit op 6,7 maanden.

De overige uitkomsten laten zien dat de bouwbedrijven eind oktober 2004 nog altijd negatief zijn in hun oordeel over de bouwconjunctuur. Toch is het oordeel over het algemeen positiever dan precies een jaar geleden. Eén op de vijf bedrijven in de gww ondervond stagnatie van het onderhanden werk als gevolg van het uitblijven van orders. Een jaar geleden gold dit nog voor ruim één derde van de gww-bedrijven. In de b&u is het aandeel bedrijven dat stagnatie ondervond door gebrek aan orders ongeveer hetzelfde gebleven (14% nu tegenover 15% een jaar geleden). In de b&u beoordeelt een kwart van de bedrijven het onderhanden werk als klein terwijl 12% dit als groot beoordeelt. In de gww wordt het onderhanden werk door één derde van de bedrijven als klein beoordeeld; vorig jaar gold dit voor ruim de helft van de gww-bedrijven.

Geen enkel gww-bedrijf verwacht dat het de komende maanden in personeelsomvang zal toenemen. Twee derde van deze bedrijven verwacht dat het aantal personeelsleden gelijk zal blijven terwijl één derde denkt dat het personeelsbestand zal inkrimpen. Toch is dit een positiever beeld dan een jaar geleden toen nog de helft van de gww-bedrijven een daling van het personeelsbestand verwachtte tegenover 2% dat een personeelstoename verwachtte. In de b&u is men minder negatief, zij het dat ook in deze sector per saldo meer bedrijven verwachten dat het aantal personeelsleden zal afnemen (10%) dan toenemen (9%). Vorig jaar bedroegen deze percentages nog 27% respectievelijk 3%. Over de verwachte prijsontwikkelingen zijn de bouwbedrijven eind oktober per saldo positief. Dit geldt echter niet voor de gww-bedrijven. In deze sector verwachten meer bedrijven een daling van de afzetprijzen dan een stijging.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van oktober 2004 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.


Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]