hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 28-08-2012Pete Baxter spreekt over 'next generation of BIM' tijdens BIM-congres
Onder het thema ‘BIM - de verbindende factor’ organiseren Autodesk-resellers Cadac Group en NedGraphics op 18 september een BIM-congres in Ede. Sponsor Autodesk vaardigt Pete Baxter af om de keynote speech te geven over ‘Autodesk and the next generation of BIM’.

Baxter is de Vice President Engineering, Natural Resources and Infrastructure Sales voor EMEA bij Autodesk, en autoriteit op het gebied van Building Information Modeling. In zijn voordracht gaat Baxter in op de strategie die Autodesk uitgestippeld heeft op het gebied van BIM. Deze strategie licht hij toe aan de hand van de huidige marktomstandigheden en de oplossingen die voorhanden zijn om daar optimaal mee om te gaan.

Het congres biedt verder inzicht in de problematiek van en oplossingen voor digitaal ontwerpen en beheren van projectdocumenten voor zowel grond-, weg- en waterbouw en voor de woning- en utiliteitsbouw. Daarnaast komt de toegevoegde waarde van BIM in de praktijk uitgebreid aan de orde en zal gastspreker prof. dr. ir Hennes de Ridder zijn visie geven op BIM en het nieuwe bouwen.

BIM - de verbindende factor
In de bouw zijn efficiency en kostenbesparing meer dan ooit van belang, en samenwerking en verbinding zijn hierbij cruciaal. Die kunnen bijvoorbeeld worden gevonden in het gebruiken van elkaars ideeën, standaarden en best practices, het vastleggen en delen van kennis en het opstellen en sectorbreed nakomen van afspraken.

Duidelijk is dat BIM een centrale rol speelt in de diverse werkprocessen. De sprekers tijdens het BIM-congres zullen dan ook nadrukkelijk de verbinding leggen tussen de ketenpartners die bij een bouwproject betrokken zijn, en leggen de link met aangrenzende vakgebieden en werkprocessen.

Baxter: “BIM is aan een sterke opmars bezig. Architecten werken al in een veel eerder stadium samen met installateurs, constructeurs en aannemers om een bouwproject te optimaliseren, zowel qua kosten als qua duurzaamheid. BIM wordt langzaamaan gemeengoed in de bouwsector. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat de Rijksgebouwendienst BIM voorschrijft bij geïntegreerde contracten over beheer- en onderhoudskosten, maar dat heeft vooral zijn oorzaak in het feit dat de sector merkt dat het werkt.“

Het congres is gratis toegankelijk. Meer informatie is hier te vinden.


Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]