hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 28-08-2012Pete Baxter spreekt over 'next generation of BIM' tijdens BIM-congres
Onder het thema ‘BIM - de verbindende factor’ organiseren Autodesk-resellers Cadac Group en NedGraphics op 18 september een BIM-congres in Ede. Sponsor Autodesk vaardigt Pete Baxter af om de keynote speech te geven over ‘Autodesk and the next generation of BIM’.

Baxter is de Vice President Engineering, Natural Resources and Infrastructure Sales voor EMEA bij Autodesk, en autoriteit op het gebied van Building Information Modeling. In zijn voordracht gaat Baxter in op de strategie die Autodesk uitgestippeld heeft op het gebied van BIM. Deze strategie licht hij toe aan de hand van de huidige marktomstandigheden en de oplossingen die voorhanden zijn om daar optimaal mee om te gaan.

Het congres biedt verder inzicht in de problematiek van en oplossingen voor digitaal ontwerpen en beheren van projectdocumenten voor zowel grond-, weg- en waterbouw en voor de woning- en utiliteitsbouw. Daarnaast komt de toegevoegde waarde van BIM in de praktijk uitgebreid aan de orde en zal gastspreker prof. dr. ir Hennes de Ridder zijn visie geven op BIM en het nieuwe bouwen.

BIM - de verbindende factor
In de bouw zijn efficiency en kostenbesparing meer dan ooit van belang, en samenwerking en verbinding zijn hierbij cruciaal. Die kunnen bijvoorbeeld worden gevonden in het gebruiken van elkaars ideeën, standaarden en best practices, het vastleggen en delen van kennis en het opstellen en sectorbreed nakomen van afspraken.

Duidelijk is dat BIM een centrale rol speelt in de diverse werkprocessen. De sprekers tijdens het BIM-congres zullen dan ook nadrukkelijk de verbinding leggen tussen de ketenpartners die bij een bouwproject betrokken zijn, en leggen de link met aangrenzende vakgebieden en werkprocessen.

Baxter: “BIM is aan een sterke opmars bezig. Architecten werken al in een veel eerder stadium samen met installateurs, constructeurs en aannemers om een bouwproject te optimaliseren, zowel qua kosten als qua duurzaamheid. BIM wordt langzaamaan gemeengoed in de bouwsector. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat de Rijksgebouwendienst BIM voorschrijft bij geïntegreerde contracten over beheer- en onderhoudskosten, maar dat heeft vooral zijn oorzaak in het feit dat de sector merkt dat het werkt.“

Het congres is gratis toegankelijk. Meer informatie is hier te vinden.


Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]