hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 28-09-2012Orderportefeuille bouw zakt verder weg
In augustus is de orderportefeuille in de bouw met twee tiende maand afgenomen ten opzichte van vóór de bouwvak, twee maanden eerder. Deze ontwikkeling deed zich over de hele breedte voor, waarmee de dalende trend van de voorgaande maanden wordt doorgezet. De werkvoorraad is hiermee uitgekomen op 5,5 maanden.

In de burgerlijke en utiliteitsbouw is de orderportefeuille eveneens met twee maanden afgenomen ten opzichte van vóór de bouwvak. Zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouw nam de werkvoorraad in dezelfde mate af. De orderportefeuille is in de b&u hiermee uitgekomen op 5,4 maanden.

In de grond-, water- en wegenbouw is de orderportefeuille met een tiende maand afgenomen ten opzichte van vóór de bouwvak. In de wegenbouw is de werkvoorraad met een tiende maand afgenomen, terwijl die in de grond- en waterbouw met twee tiende maand is afgenomen. In de gww is de orderportefeuille hiermee uitgekomen op 5,8 maanden.

Bijna de helft van de bouwbedrijven geeft aan hinder in onderhanden werk te ondervinden door onvoldoende orders. Dit geldt vooral voor de b&u-bedrijven, waar 60 procent van de bedrijven onvoldoende orders heeft. Bijna de helft van de b&u-bedrijven verwacht een daling van de personeelsomvang, terwijl de andere helft verwacht in omvang gelijk te blijven. Praktisch geen enkel b&u-bedrijf verwacht derhalve de personeelsomvang uit te breiden. In de gww verwachten bijna negen op de tien bedrijven in omvang gelijk te blijven. Ook in de gww zijn er nauwelijks bedrijven die verwachten het personeelsbestand uit te breiden.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van augustus 2012 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.


Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]