hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 28-09-2012Orderportefeuille bouw zakt verder weg
In augustus is de orderportefeuille in de bouw met twee tiende maand afgenomen ten opzichte van vóór de bouwvak, twee maanden eerder. Deze ontwikkeling deed zich over de hele breedte voor, waarmee de dalende trend van de voorgaande maanden wordt doorgezet. De werkvoorraad is hiermee uitgekomen op 5,5 maanden.

In de burgerlijke en utiliteitsbouw is de orderportefeuille eveneens met twee maanden afgenomen ten opzichte van vóór de bouwvak. Zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouw nam de werkvoorraad in dezelfde mate af. De orderportefeuille is in de b&u hiermee uitgekomen op 5,4 maanden.

In de grond-, water- en wegenbouw is de orderportefeuille met een tiende maand afgenomen ten opzichte van vóór de bouwvak. In de wegenbouw is de werkvoorraad met een tiende maand afgenomen, terwijl die in de grond- en waterbouw met twee tiende maand is afgenomen. In de gww is de orderportefeuille hiermee uitgekomen op 5,8 maanden.

Bijna de helft van de bouwbedrijven geeft aan hinder in onderhanden werk te ondervinden door onvoldoende orders. Dit geldt vooral voor de b&u-bedrijven, waar 60 procent van de bedrijven onvoldoende orders heeft. Bijna de helft van de b&u-bedrijven verwacht een daling van de personeelsomvang, terwijl de andere helft verwacht in omvang gelijk te blijven. Praktisch geen enkel b&u-bedrijf verwacht derhalve de personeelsomvang uit te breiden. In de gww verwachten bijna negen op de tien bedrijven in omvang gelijk te blijven. Ook in de gww zijn er nauwelijks bedrijven die verwachten het personeelsbestand uit te breiden.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van augustus 2012 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.


Deel dit artikel:                   

Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht
Uitdieping Nieuwe Waterweg en Botlek voltooid
Nieuwsbericht
Zandsuppletie Roggenplaat gestart
Nieuwsbericht
Het beheer van de Heesseltsche Uiterwaarden wordt overgedragen
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht
Miami nieuwe uitvalsbasis voor klimaatkenniskantoor uit Nederland
Nieuwsbericht
Aantoonbaar veiliger werken? Word Certified Machinery Safety Expert (CMSE)!
Weblogposting
Prinsjesdag 2019: Bestendige lijn in het waterbeheer
Nieuwsbericht
Basis op orde: extra geld voor onderhoud wegen, vaarwegen en spoor
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2020, doorwerken aan de delta: nuchter, alert en voorbereid
Nieuwsbericht
Miljoenennota: intenties voor investeringen goed, grote zorgen over uitvoerbaarheid
Nieuwsbericht
Nieuwe tool toont verband tussen waterkwaliteit en emissies
Nieuwsbericht


[Banners]