hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 07-12-2012Orderportefeuille woningbouw licht hersteld
In de woningbouw is de orderportefeuille licht hersteld. De werkvoorraad is in oktober met twee tiende maand gestegen naar 5,7 maanden. In de utiliteitsbouw is de orderportefeuille met drie tiende maand gedaald naar 5,4 maanden. Weliswaar ging aan deze daling een stijging in september vooraf, maar de neergaande trend die begin 2012 in de utiliteitsbouw werd ingezet krijgt hiermee toch een vervolg. In de burgerlijke en utiliteitsbouw is de orderportefeuille in oktober desondanks met 5,6 maanden niet veranderd.

De orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw is in oktober met één tiende maand afgenomen en bedraagt 5,3 maanden. In de wegenbouw daalde de orderportefeuille met één tiende maand, terwijl deze in de grond- en waterbouw met twee tiende maand daalde. De afname van de werkvoorraad in september wordt hiermee, weliswaar afgezwakt, voortgezet.

In oktober is de orderportefeuille van de hele bouw met één tiende maand gedaald.

Ruim de helft van de bedrijven in de bouw ondervindt stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden. In de b&u geeft ruim 50% van de bedrijven aan stagnatie als gevolg van onvoldoende orders te ondervinden; in de gww geeft een kwart van de bedrijven dit als oorzaak aan. In de b&u verwacht de helft van de bedrijven dat de personeelsomvang zal krimpen, terwijl de andere helft verwacht dat deze gelijk blijft; in de gww verwacht bijna een kwart van de bedrijven dat de personeelsomvang zal krimpen. De verwachtingen van de bouwbedrijven over de prijsontwikkeling zijn niet veel veranderd ten opzichte van vorige maand.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van november 2012 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.


Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]