hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 07-12-2012Orderportefeuille woningbouw licht hersteld
In de woningbouw is de orderportefeuille licht hersteld. De werkvoorraad is in oktober met twee tiende maand gestegen naar 5,7 maanden. In de utiliteitsbouw is de orderportefeuille met drie tiende maand gedaald naar 5,4 maanden. Weliswaar ging aan deze daling een stijging in september vooraf, maar de neergaande trend die begin 2012 in de utiliteitsbouw werd ingezet krijgt hiermee toch een vervolg. In de burgerlijke en utiliteitsbouw is de orderportefeuille in oktober desondanks met 5,6 maanden niet veranderd.

De orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw is in oktober met één tiende maand afgenomen en bedraagt 5,3 maanden. In de wegenbouw daalde de orderportefeuille met één tiende maand, terwijl deze in de grond- en waterbouw met twee tiende maand daalde. De afname van de werkvoorraad in september wordt hiermee, weliswaar afgezwakt, voortgezet.

In oktober is de orderportefeuille van de hele bouw met één tiende maand gedaald.

Ruim de helft van de bedrijven in de bouw ondervindt stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden. In de b&u geeft ruim 50% van de bedrijven aan stagnatie als gevolg van onvoldoende orders te ondervinden; in de gww geeft een kwart van de bedrijven dit als oorzaak aan. In de b&u verwacht de helft van de bedrijven dat de personeelsomvang zal krimpen, terwijl de andere helft verwacht dat deze gelijk blijft; in de gww verwacht bijna een kwart van de bedrijven dat de personeelsomvang zal krimpen. De verwachtingen van de bouwbedrijven over de prijsontwikkeling zijn niet veel veranderd ten opzichte van vorige maand.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van november 2012 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.


Deel dit artikel:                   

Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht


[Banners]