hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 07-12-2012Orderportefeuille woningbouw licht hersteld
In de woningbouw is de orderportefeuille licht hersteld. De werkvoorraad is in oktober met twee tiende maand gestegen naar 5,7 maanden. In de utiliteitsbouw is de orderportefeuille met drie tiende maand gedaald naar 5,4 maanden. Weliswaar ging aan deze daling een stijging in september vooraf, maar de neergaande trend die begin 2012 in de utiliteitsbouw werd ingezet krijgt hiermee toch een vervolg. In de burgerlijke en utiliteitsbouw is de orderportefeuille in oktober desondanks met 5,6 maanden niet veranderd.

De orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw is in oktober met één tiende maand afgenomen en bedraagt 5,3 maanden. In de wegenbouw daalde de orderportefeuille met één tiende maand, terwijl deze in de grond- en waterbouw met twee tiende maand daalde. De afname van de werkvoorraad in september wordt hiermee, weliswaar afgezwakt, voortgezet.

In oktober is de orderportefeuille van de hele bouw met één tiende maand gedaald.

Ruim de helft van de bedrijven in de bouw ondervindt stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden. In de b&u geeft ruim 50% van de bedrijven aan stagnatie als gevolg van onvoldoende orders te ondervinden; in de gww geeft een kwart van de bedrijven dit als oorzaak aan. In de b&u verwacht de helft van de bedrijven dat de personeelsomvang zal krimpen, terwijl de andere helft verwacht dat deze gelijk blijft; in de gww verwacht bijna een kwart van de bedrijven dat de personeelsomvang zal krimpen. De verwachtingen van de bouwbedrijven over de prijsontwikkeling zijn niet veel veranderd ten opzichte van vorige maand.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van november 2012 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.


Deel dit artikel:                   

Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht


[Banners]