hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 15-07-2013Orderportefeuilles in de bouw stagneren
In de gehele bouw blijven de orderportefeuilles in mei ten opzichte van april stabiel. Over het geheel bedraagt de werkvoorraad 5,4 maanden.

De orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw is met twee tiende maand toegenomen naar 5,7 maanden. Binnen de gww is de orderportefeuille in de grond- en waterbouw met 6,4 maanden het hoogst. De orderportefeuille van de wegenbouw ligt met 5 maanden op een aanzienlijk lager niveau. In beide sectoren nam de werkvoorraad in mei met twee tiende maand toe.

In de burgerlijke en utiliteitsbouw is de orderportefeuille in mei stabiel gebleven op 5,3 maanden. In de woningbouw is de orderportefeuille met een tiende maand gedaald en is daarmee uitgekomen op 5,2 maanden. In de utiliteitsbouw is de werkvoorraad met een tiende maand toegenomen naar 5,5 maanden.

Vanwege onvoldoende orders ondervinden vier van de tien bouwbedrijven stagnatie in onderhanden werk. Bijna de helft van de b&u-bedrijven geeft aan dat zij onvoldoende orders hebben ontvangen. Dit aandeel is tweemaal zo groot als bij de gww-bedrijven. Ruim de helft van de bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als klein en één van de drie bedrijven verwacht een krimp van het personeelsbestand. Ook op deze punten oordelen de b&u-bedrijven negatiever dan de gww-bedrijven. Bijna negen van de tien bouwbedrijven verwachten dat hun prijzen niet zullen veranderen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juni 2013 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.


Deel dit artikel:                   

Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht


[Banners]