hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 15-07-2013Orderportefeuilles in de bouw stagneren
In de gehele bouw blijven de orderportefeuilles in mei ten opzichte van april stabiel. Over het geheel bedraagt de werkvoorraad 5,4 maanden.

De orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw is met twee tiende maand toegenomen naar 5,7 maanden. Binnen de gww is de orderportefeuille in de grond- en waterbouw met 6,4 maanden het hoogst. De orderportefeuille van de wegenbouw ligt met 5 maanden op een aanzienlijk lager niveau. In beide sectoren nam de werkvoorraad in mei met twee tiende maand toe.

In de burgerlijke en utiliteitsbouw is de orderportefeuille in mei stabiel gebleven op 5,3 maanden. In de woningbouw is de orderportefeuille met een tiende maand gedaald en is daarmee uitgekomen op 5,2 maanden. In de utiliteitsbouw is de werkvoorraad met een tiende maand toegenomen naar 5,5 maanden.

Vanwege onvoldoende orders ondervinden vier van de tien bouwbedrijven stagnatie in onderhanden werk. Bijna de helft van de b&u-bedrijven geeft aan dat zij onvoldoende orders hebben ontvangen. Dit aandeel is tweemaal zo groot als bij de gww-bedrijven. Ruim de helft van de bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als klein en één van de drie bedrijven verwacht een krimp van het personeelsbestand. Ook op deze punten oordelen de b&u-bedrijven negatiever dan de gww-bedrijven. Bijna negen van de tien bouwbedrijven verwachten dat hun prijzen niet zullen veranderen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juni 2013 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.


Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]