hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 15-07-2013Orderportefeuilles in de bouw stagneren
In de gehele bouw blijven de orderportefeuilles in mei ten opzichte van april stabiel. Over het geheel bedraagt de werkvoorraad 5,4 maanden.

De orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw is met twee tiende maand toegenomen naar 5,7 maanden. Binnen de gww is de orderportefeuille in de grond- en waterbouw met 6,4 maanden het hoogst. De orderportefeuille van de wegenbouw ligt met 5 maanden op een aanzienlijk lager niveau. In beide sectoren nam de werkvoorraad in mei met twee tiende maand toe.

In de burgerlijke en utiliteitsbouw is de orderportefeuille in mei stabiel gebleven op 5,3 maanden. In de woningbouw is de orderportefeuille met een tiende maand gedaald en is daarmee uitgekomen op 5,2 maanden. In de utiliteitsbouw is de werkvoorraad met een tiende maand toegenomen naar 5,5 maanden.

Vanwege onvoldoende orders ondervinden vier van de tien bouwbedrijven stagnatie in onderhanden werk. Bijna de helft van de b&u-bedrijven geeft aan dat zij onvoldoende orders hebben ontvangen. Dit aandeel is tweemaal zo groot als bij de gww-bedrijven. Ruim de helft van de bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als klein en één van de drie bedrijven verwacht een krimp van het personeelsbestand. Ook op deze punten oordelen de b&u-bedrijven negatiever dan de gww-bedrijven. Bijna negen van de tien bouwbedrijven verwachten dat hun prijzen niet zullen veranderen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juni 2013 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.


Deel dit artikel:                   

Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht


[Banners]