hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 20-11-2013'Succesvol veranderproces dankzij bouwcrisis'
Recentelijk is een delegatie van bestuur, jury en winnaars van de Stichting Nederlandse Bouwpluim op werkbezoek geweest bij ‘Bouwpluim Jong talent winnares 2013’ Kristel van Haaren, manager Commercie en Marktontwikkeling Heijmans. Opmerkelijk was dat alle aanwezigen het erover eens waren dat de bouwcrisis tot creatieve oplossingen heeft geleid. Met name in de ketensamenwerking zijn diverse nieuwe combinaties ontstaan.

“Ketensamenwerking is verbeterd door crisis”
Dat bevestigde bestuursvoorzitter Martin van Pernis afgelopen week tijdens het werkbezoek bij Heijmans. Hij stelde: “Je kunt het vergelijken met de productie van een auto. Diverse leveranciers hebben ieder hun expertise en verantwoording voor een bepaald onderdeel van de auto. Door just-in-time-delivery van onderdelen reduceer je kosten en genereer je tijdwinst. Dit zijn ontwikkelingen waar de bouw stappen in maakt. Daarnaast versnelt de crisis het zoeken naar nieuwe, creatieve en innovatieve oplossingen.

Door focus aan te brengen en specialisatie op je eigen profiel te hebben en vervolgens de juiste aanvullende partners erbij te zoeken, ben je in staat om een specifieke oplossing te bieden die soms verder gaat dan de oorspronkelijke vraag. Het lijkt een trend het eigen portfolio te versmallen, c.q. te focussen op kerncompetenties. Wat weer kan leiden tot nieuwe innovaties, met als gevolg samenwerking met andere partijen van binnen én buiten de branche.

Slimme snelweg: asfalt wordt een beleving
Eén van de voorbeelden van samenwerking met meerdere partners van buiten de branche is het project Smart Highway waarmee Kristel van Haaren de afgelopen editie van de Bouwpluim in de categorie Jong talent heeft gewonnen.
Bij dit project heeft Heijmans samengewerkt met ontwerper Daan Roosegaarde. Een minder voor de hand liggende, maar zeer succesvolle combinatie. Wat tevens afwijkend was ten opzichte van het gebruikelijke proces is het feit dat bij de Smart Highway is uitgegaan van de wensen van de eindgebruiker er niet die van de opdrachtgever, dus door te kijken naar wat de automobilist ervaart als hij over de snelweg rijdt. Tijdens het werkbezoek schetste Kristel hoeveel impact deze vernieuwende aanpak heeft gehad. “De media zit er bovenop”, aldus Kristel, vooral sinds het project diverse (design)prijzen in de wacht heeft gesleept, met als gevolg vraag naar dit nieuwe ‘glow-in-the-dark-asfalt’ vanuit binnen- én buitenland.

Nieuwe samenwerkingsverbanden brengen nieuwe inzichten
“De manier waarop in de bouwsector opdrachtgevers hun uitvraag in de markt zetten, kan tevens
kansen voor innovatie en samenwerking buiten de branche teweegbrengen.” Met deze stelling waren alle deelnemers aan het werkbezoek het eens. “Als er mogelijkheden zijn om zelf invulling aan de uitvraag te geven, ontstaan creatieve ideeën en samenwerking met partijen die minder voor de hand liggen” vatte bestuursvoorzitter Van Pernis samen. “Het levert nieuwe business modellen op die eerder onzichtbaar waren.” En deze trend lijkt zich door te zetten binnen zowel de woningbouw als binnen grond-, weg- en waterbouw.

Stichting Nederlandse Bouwpluim op werkbezoek
Het werkbezoek aan Heijmans was de eerste in de reeks van werkbezoeken aan de winnaars uit de drie categorieën waarbinnen de Bouwpluimen begin dit jaar zijn uitgereikt. Kristel van Haaren, manager Commercie en Marktontwikkeling Heijmans was de eerste winnares binnen de nieuwe categorie Jong talent. “En terecht”, aldus vice-juryvoorzitter Leendert Bouter. “Kristel kwam van buiten de branche, wat in haar voordeel heeft gewerkt.” Met name op de punten gedrevenheid en kwaliteit scoorde Kristel hoog. De cultuurverandering die haar nieuwe werkwijze binnen Heijmans teweeg heeft gebracht waren hierbij doorslaggevend. De andere winnaars binnen de categorieën Burger- en Utileitsbouw en Grond-, Weg- en Waterbouw zullen naar verwachting komend jaar ook nog worden bezocht.

Over de Nederlandse Bouwpluim
Stichting Nederlandse Bouwpluim is in 2008 opgericht door een sterke mix van vooraanstaande opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouwkolom. De stichting stimuleert en waardeert een steeds betere teamvorming en ketensamenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw. Eens in de twee jaar wordt de Nederlandse Bouwpluim uitgereikt tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw. De stichting tracht hiermee de sector en het publieke domein bewust te maken van de geweldige resultaten die geboekt kunnen worden als alle partijen op een transparante, gelijkwaardige en coöperatieve manier met elkaar omgaan.

Bestuur en jury van de Stichting Nederlandse Bouwpluim hechten er veel waarde aan om de winnaars van de afgelopen edities van de Nederlandse Bouwpluim te blijven volgen in hun enthousiasme en bieden degenen die voorop lopen in de ketensamenwerking graag een podium, om ook anderen zich door hen te laten inspireren.


Deel dit artikel:                   

Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht


[Banners]