hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 23-12-2004EIB: Lichte terugval orderportefeuilles in november
Amsterdam - Zowel in de burgerlijke- en utiliteitsbouw als in de grond-, water- en wegenbouw is de omvang van de orderportefeuille eind november 2004 met 0,1 maand afgenomen (zie de figuren 1 en 2). In de b&u slonk de orderportefeuille van 7,3 maanden tot 7,2 maanden. De orderportefeuille in de gww nam af van 4,5 maanden tot 4,4 maanden.

De inkrimping van de orderportefeuille in de b&u wordt veroorzaakt door een afname van de orderportefeuille in de utiliteitsbouw. Deze verminderde met 0,2 maand tot 6,2 maanden. De afname van de orderportefeuille in de gww komt geheel voor rekening van de grond- en waterbouw waar de orderportefeuille met 0,3 maand inkromp tot 4,5 maanden.

Eind november 2004 bedroeg de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid als geheel dezelfde waarde als eind oktober 2004: 6,7 maanden.

Evenals voorgaande maanden beoordelen de bouwbedrijven in november 2004 het onderhanden werk vaker klein (26%) dan groot (10%). Over de ontwikkeling van de bedrijvigheid zijn de bedrijven in de gww vergeleken met vorig jaar een stuk positiever. Vond een jaar geleden nog een kwart van de gww-bedrijven dat de bedrijvigheid was verkleind, in november 2004 was dit aandeel nog maar 9%. In de b&u zijn de bedrijven per saldo wel negatief over de ontwikkeling van de bedrijvigheid, zij het minder dan vorig jaar.
Eén op de zes bouwbedrijven ondervindt stagnatie van het onderhanden werk als gevolg van onvoldoende orders. In de gww noemt zelfs ruim een kwart van de bedrijven dit als belangrijkste stagnatieoorzaak.
Het aandeel bedrijven in de b&u dat verwacht in personeelsomvang toe te nemen is even groot als het aandeel bedrijven dat een daling van het personeelsbestand verwacht. De verwachtingen in de gww zijn een stuk negatiever; hier verwacht slechts 4% een stijging van het personeelsbestand tegenover 38% dat een daling van de personeelsbezetting verwacht.

Eén op de vijf bouwbedrijven verwacht dat de prijzen de komende maanden zullen stijgen terwijl 5% een prijsdaling verwacht. Dit geldt niet voor de gww waar per saldo meer bedrijven een prijsdaling (11%) dan een prijsstijging (10%) verwachten.


Deel dit artikel:                   

Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht
Uitdieping Nieuwe Waterweg en Botlek voltooid
Nieuwsbericht
Zandsuppletie Roggenplaat gestart
Nieuwsbericht
Het beheer van de Heesseltsche Uiterwaarden wordt overgedragen
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht
Miami nieuwe uitvalsbasis voor klimaatkenniskantoor uit Nederland
Nieuwsbericht
Aantoonbaar veiliger werken? Word Certified Machinery Safety Expert (CMSE)!
Weblogposting
Prinsjesdag 2019: Bestendige lijn in het waterbeheer
Nieuwsbericht
Basis op orde: extra geld voor onderhoud wegen, vaarwegen en spoor
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2020, doorwerken aan de delta: nuchter, alert en voorbereid
Nieuwsbericht
Miljoenennota: intenties voor investeringen goed, grote zorgen over uitvoerbaarheid
Nieuwsbericht
Nieuwe tool toont verband tussen waterkwaliteit en emissies
Nieuwsbericht


[Banners]