hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 23-12-2004EIB: Lichte terugval orderportefeuilles in november
Amsterdam - Zowel in de burgerlijke- en utiliteitsbouw als in de grond-, water- en wegenbouw is de omvang van de orderportefeuille eind november 2004 met 0,1 maand afgenomen (zie de figuren 1 en 2). In de b&u slonk de orderportefeuille van 7,3 maanden tot 7,2 maanden. De orderportefeuille in de gww nam af van 4,5 maanden tot 4,4 maanden.

De inkrimping van de orderportefeuille in de b&u wordt veroorzaakt door een afname van de orderportefeuille in de utiliteitsbouw. Deze verminderde met 0,2 maand tot 6,2 maanden. De afname van de orderportefeuille in de gww komt geheel voor rekening van de grond- en waterbouw waar de orderportefeuille met 0,3 maand inkromp tot 4,5 maanden.

Eind november 2004 bedroeg de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid als geheel dezelfde waarde als eind oktober 2004: 6,7 maanden.

Evenals voorgaande maanden beoordelen de bouwbedrijven in november 2004 het onderhanden werk vaker klein (26%) dan groot (10%). Over de ontwikkeling van de bedrijvigheid zijn de bedrijven in de gww vergeleken met vorig jaar een stuk positiever. Vond een jaar geleden nog een kwart van de gww-bedrijven dat de bedrijvigheid was verkleind, in november 2004 was dit aandeel nog maar 9%. In de b&u zijn de bedrijven per saldo wel negatief over de ontwikkeling van de bedrijvigheid, zij het minder dan vorig jaar.
Eén op de zes bouwbedrijven ondervindt stagnatie van het onderhanden werk als gevolg van onvoldoende orders. In de gww noemt zelfs ruim een kwart van de bedrijven dit als belangrijkste stagnatieoorzaak.
Het aandeel bedrijven in de b&u dat verwacht in personeelsomvang toe te nemen is even groot als het aandeel bedrijven dat een daling van het personeelsbestand verwacht. De verwachtingen in de gww zijn een stuk negatiever; hier verwacht slechts 4% een stijging van het personeelsbestand tegenover 38% dat een daling van de personeelsbezetting verwacht.

Eén op de vijf bouwbedrijven verwacht dat de prijzen de komende maanden zullen stijgen terwijl 5% een prijsdaling verwacht. Dit geldt niet voor de gww waar per saldo meer bedrijven een prijsdaling (11%) dan een prijsstijging (10%) verwachten.


Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]