hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 28-12-2004Vliegasunie en Heijmans sterk voor poederkoolvliegas
's-Hertogenbosch - Met publicatie van de tijdelijke vrijstellingsregeling Bouwgrond-stoffenbesluit 2004 in de Staatscourant van 29 oktober jl., is het mogelijk geworden om poederkoolvliegas als ophoogmateriaal in de Nederlandse Grond- wegen- en waterbouw (GWW) sector toe te passen. In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 50 miljoen ton ophoogmateriaal in de GWW sector verwerkt. Vliegasunie en Heijmans verenigen hun krachten om poederkoolvliegas geaccepteerd te krijgen als volwaardige bouwstof.

Poederkoolvliegas is een restproduct dat ontstaat bij de opwekking van elektriciteit uit steenkolen. In Nederland wordt dit product ondermeer toegepast in de beton industrie. In het buitenland en met name in Duitsland wordt poederkoolvliegas ook sinds jaar en dag toegepast in de GWW sector. Aan deze Duitse projecten, o.a. ophogingen en aanvullingen, heeft Vliegasunie middels de levering van vele honderd duizenden tonnen een forse bijdrage geleverd.

Pilot project
Om tot acceptatie te komen van deze bouwstof in de Nederlandse GWW sector, is er gekozen voor het opzetten van een pilot project, waarin verschillende partijen participeren met als afgeleid doel: een leerproces te doorlopen.

Hierbij moeten de voor- en nadelen van toepassing van het materiaal in de GWW sector duidelijk naar voren komen.

De ervaringen moeten bijdragen aan een acceptatieproces voor o.a. VROM. Dit moet ertoe leiden dat poederkoolvliegas als bouwstof in Nederland structureel kan worden toegepast. De tijdelijke vrijstelling kan dan worden omgezet in een definitieve vrijstelling.

Samenwerking
Om een door VROM erkend model te bewerkstelligen waarin de in Nederland geproduceerde poederkoolvliegassen worden herkend en erkend als een volwaardige secundaire bouwstof in de GWW sector, is er een overeenkomst van samenwerking gesloten tussen Vliegasunie BV en Heijmans Infrastructuur BV. Heijmans heeft een reputatie als vernieuwende bouwer en is daarom hiervoor benaderd. Op 22 november 2004 is de eerst stap gezet, de samenwerkingsnotitie, “Hogerop met poederkoolvliegas” is getekend.


Deel dit artikel:                   

Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht


[Banners]