hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 02-07-2014EIB: Orderportefeuille in de bouw stabiel
De orderportefeuille in de gehele bouw is in april op 5,9 maanden uitgekomen. De werkvoorraad is hiermee op hetzelfde niveau gebleven als een maand eerder. Dit geldt ook voor de twee deelsectoren burgerlijke en utiliteitsbouw en de grond- water- en wegenbouw. Alleen binnen de gww was sprake van een uiteenlopende ontwikkeling van de orderportefeuilles. In de wegenbouw is de werkvoorraad met vier tiende maand afgenomen en is daarmee uitgekomen op 5,3 maanden, terwijl in de grond- en waterbouw de werkvoorraad met drie tiende maand is toegenomen naar 6,5 maanden.

Van de bouwbedrijven geeft ruim de helft aan geen stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Ruim vier van de tien bedrijven ondervinden in de bouw stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. De helft van de bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, terwijl bijna de helft deze als klein beoordeelt. Bijna een kwart van de bedrijven verwacht een krimp van het personeelsbestand. Negen van de tien bouwbedrijven verwachten geen verandering van hun prijzen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van mei 2014 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Om technische redenen zijn de resultaten voor de maanden februari en maart niet eerder gepubliceerd. De tabellen en figuren met de resultaten van de afzonderlijke metingen zijn als bijlagen opgenomen. De orderportefeuille in de bouw is in de maanden februari tot en met april blijven steken op 5,9 maanden, 0,2 maand hoger dan in de maand januari. De werkvoorraad in de burgerlijke en utiliteitsbouw lag in deze maanden eveneens op 5,9 maanden, 0,3 maand hoger dan in januari. De orderportefeuille in de gww daalde in februari eerst met 0,2 maand tot 5,7 maanden en kwam vervolgens in de twee hierop volgende maanden uit op 5,9 maanden.


Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]