hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 02-07-2014EIB: Orderportefeuille in de bouw stabiel
De orderportefeuille in de gehele bouw is in april op 5,9 maanden uitgekomen. De werkvoorraad is hiermee op hetzelfde niveau gebleven als een maand eerder. Dit geldt ook voor de twee deelsectoren burgerlijke en utiliteitsbouw en de grond- water- en wegenbouw. Alleen binnen de gww was sprake van een uiteenlopende ontwikkeling van de orderportefeuilles. In de wegenbouw is de werkvoorraad met vier tiende maand afgenomen en is daarmee uitgekomen op 5,3 maanden, terwijl in de grond- en waterbouw de werkvoorraad met drie tiende maand is toegenomen naar 6,5 maanden.

Van de bouwbedrijven geeft ruim de helft aan geen stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Ruim vier van de tien bedrijven ondervinden in de bouw stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. De helft van de bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, terwijl bijna de helft deze als klein beoordeelt. Bijna een kwart van de bedrijven verwacht een krimp van het personeelsbestand. Negen van de tien bouwbedrijven verwachten geen verandering van hun prijzen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van mei 2014 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Om technische redenen zijn de resultaten voor de maanden februari en maart niet eerder gepubliceerd. De tabellen en figuren met de resultaten van de afzonderlijke metingen zijn als bijlagen opgenomen. De orderportefeuille in de bouw is in de maanden februari tot en met april blijven steken op 5,9 maanden, 0,2 maand hoger dan in de maand januari. De werkvoorraad in de burgerlijke en utiliteitsbouw lag in deze maanden eveneens op 5,9 maanden, 0,3 maand hoger dan in januari. De orderportefeuille in de gww daalde in februari eerst met 0,2 maand tot 5,7 maanden en kwam vervolgens in de twee hierop volgende maanden uit op 5,9 maanden.


Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]