hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 07-11-2014Inschrijving geopend voor kennisprogramma InfraTech 2015

Bron: InfraTechKennisoverdracht, innovatie en inspelen op actuele problematieken in de infrasector zijn zaken die op InfraTech 2015 nadrukkelijk naar voren komen. Naast het productaanbod van ruim 500 exposanten, staat er een omvangrijk kennisprogramma op stapel. InfraTech 2015 vindt plaats van 20 tot en met 23 januari in Ahoy Rotterdam.

Samenwerking hele keten
'Het is meer dan ooit van belang om de wereld te laten zien wat de infrabedrijven in huis hebben. Hun kennis, hun kunnen en hun innovatieve vermogen krijgen dankzij InfraTech een goed podium. Om te benadrukken dat daarvoor samenwerking nodig is met alle partners in de keten, is het de kracht van InfraTech dat infraondernemingen, toeleveranciers en veel opdrachtgevers als partners letterlijk zij-aan-zij staan. Niet alleen met een plek op de beursvloer, maar ook met veel mogelijkheden om inhoudelijk kennis en ervaringen uit te wisselen over zaken die nu spelen en onze wensen voor de toekomst,' aldus Fries Heinis, algemeen directeur van Bouwend Nederland, een van de strategisch partners van InfraTech.

Andere aanpak, anders denken
Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat zijn dit jaar weer met trots gastheer op InfraTech en leveren eveneens een belangrijke bijdrage aan het inhoudelijke programma. 'Het is belangrijk dat we ons verder ontwikkelen in de bouwsector en onze kennis en expertise kunnen delen. Samen staan we de komende jaren voor een grote opgave en dat vraagt om andere aanpakken, anders denken en anders samenwerken. Dit betekent elkaar opnieuw leren kennen en openstaan voor de kansen die verandering biedt. We willen samen krachtige stappen vooruitzetten richting een gezonde toekomst. InfraTech biedt hiervoor bij uitstek een podium,' geven beide gastheren aan.

Breed scala aan actuele onderwerpen in infrasector belicht
Hieronder volgt een greep uit het programma op InfraTech 2015. Het complete overzicht is te vinden op www.infratech.nl. Hier is een printbaar overzicht van het hele programma te vinden. Bezoekers kunnen zich na voorregistratie via de website tevens aanmelden voor een of meerdere programmaonderdelen.

Nieuw op InfraTech: 'WIJ'
Jonge Geesten ® brengt het concept 'WIJ' dat een centrale positie op de beurs krijgt en inhaakt op het beursthema 'Krachtig vooruit'. In 'WIJ' wordt een enerverend belevingsprogramma aangeboden, waarbij bezoekers worden uitgedaagd over hun grenzen heen te kijken en bovenal te ervaren door te doen. Bekende en onbekende gasten van binnen én buiten de sector zullen inspireren, prikkelen en een andere kijk geven op de praktijk.

Zo zal Otto Scharmer -docent MIT en grondlegger van Theory U- een masterclass geven. 'WIJ' is op de beurs een neutrale plaats voor opdrachtnemers, (publieke) opdrachtgevers en kennisinstellingen. Kortom een 'WIJ-markt' met voor ieder wat wils.

CROW: Krachtige kennisbijeenkomsten
CROW organiseert diverse kennisbijeenkomsten rondom thema's als aanbesteden en contracteren, ontwikkelingen VISI-standard, duurzame asfaltontwikkeling, wegbeheer: zelf doen of uitbesteden, asset management in wegbeheer, vernieuwde richtlijnen Werk in Uitvoering, ontwikkelingen Past Performance, nieuwe kennis en tools verkeerstechniek, RAW standaardbepalingen 2015, risicomanagement langs wegen: boomveiligheid, informatiemodel beheer openbare ruimte (IMBOR), infradebat, het nieuwe online platform ProContract, benchmarking van beheerprestaties en voorwaarden flora- en faunavoorzieningen.

MKB INFRA Plein: Van procesoptimalisatie tot duurzame GWW sector
Procesoptimalisatie is het onderwerp dat door MKB INFRA in samenwerking met SBRCURnet uitgediept gaat worden. Een andere kennissessie gaat over een duurzame GWW sector. Vanuit de aanpak 'Open Convenanten' worden verschillende concrete projecten reeds uitgevoerd en uitkomsten en leerervaringen gedeeld. Tevens staat de uitreiking van de 'MKB meest vriendelijke aanbesteder' weer op het programma.

Aanbestedingswet
CROW, GWW Inkoopplatform van PIANOo, MKB INFRA en VHG bundelen de krachten rondom het terugblikken en vooruitkijken op de aanbestedingswet.

Marktdag Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat organiseert op woensdag 21 januari de jaarlijkse Marktdag voor zakelijke partners met als thema 'Samen krachtig de toekomst in'. Doel is door te verbinden, kennis te delen en innovatieve oplossingen te bedenken, gezamenlijk te werken aan een sterke en krachtige infrastructuur in Nederland. Onderwerpen die tijdens de workshops aan bod komen: leerervaringen Best Value Procurement, het bespreken van belemmeringen bij innovatiegericht inkopen en gaan sprekers en toehoorders in gesprek over BIM (BouwInformatieModel). Daarnaast zullen Jan Hendrik Dronkers en Cees Brandsen bezoekers meenemen in hun visie op hoe wij samen krachtig de toekomst in kunnen.

Marktdag Rotterdam
De Marktdag van de Gemeente Rotterdam die op 20 januari plaatsvindt, focust op het realiseren van een goede leef- en werkomgeving qua ambitie passend bij de wereldstad Rotterdam. Rotterdam is nooit af en zal zich altijd blijven ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk om in te zetten op efficiëntie, duurzaamheid en kwaliteit. Op de Marktdag wordt bekeken voor welke uitdagingen de stad de komende jaren staat. De wijze waarop projecten aangepakt gaan worden, de benodigde innovatie en het terugdringen van verspilling zijn zaken die aan de orde zullen komen.

Inkopen van voegovergangen en opleggingen
Het Platform Voegovergangen en Opleggingen organiseert met SBRCURnet een bijeenkomst over het inkopen van voegovergangen bij infrastructurele projecten. In de praktijk vaak een ondergeschoven kindje. Deze bijeenkomst gaat over de samenstelling van de keten, de verantwoordelijkheden bij inkoop en de prijsdruk. Hoe gaan opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar om, wat is EMVI en hoe ga je om met beheer en onderhoud?

Rioleringstheater
IKT Nederland, instituut voor ondergrondse infrastructuur, verzorgt in het Rioleringstheater twaalf interessante lezingen door onder andere de volgende sprekers:

· Mevrouw Francken van Vlario: actuele ontwikkelingen in Europa,
· Prof. Bosseler: asset-management voor de rioleringsbranche, vanuit het perspectief van een verdergaande Europese samenwerking,
· De heer Gastkemper van Stichting Rioned: stand van zaken van het kennisprogramma rioolrenovatie.

De Overheid als klant
CROW en Cobouw geven belangstellenden in een twee uur durende interactieve sessie inzicht en tips om succesvol zaken te doen met de overheid.

Masterclass Opdrachtgeverschap voor Opdrachtnemerschap
Opdrachtgeversforum in de bouw organiseert een masterclass over de werk- en denkwijze van publieke opdrachtgevers bij een marktbenadering voor een project of onderhoudsopgave. Welke beslissingen neemt een publieke opdrachtgever en waarom? Welke verwachtingen zijn er over de werkwijze van opdrachtnemers?

Meer winst met ketenintegratie in grondstoffen
Grondbalans B.V. en Bouwend Nederland belichten de circulaire economie waarin hergebruik van grondstoffen, duurzaamheid en samenwerking tussen aannemerij en gespecialiseerde MKB bedrijven als onderwerpen aan bod komen.

Proces- en productencertificering in de Specialistische Wegenbouw
De vakgroep Specialistische Wegenbouw (openbaar) Bouwend Nederland gaat in op de Kwaliteitsborging in de specialistische wegenbouw.

Studentengame van Strukton Civiel
ColoRED is een game voor studenten waarin zij in groepjes aan een oplossing werken voor een maatschappelijk vraagstuk. Op deze manier worden zij aangezet tot het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

Marktontmoeting bedrijven waterbouw en waterschappen
Op de beurs ontmoeten directies van bedrijven in de waterbouw en management/projectleiders/inkopers van waterschappen elkaar om ervaringen uit te wisselen over professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Een initiatief van de Vereniging van Waterbouwers.

Praktijkcase Duurzaam GWW
Hoe pas je de Aanpak Duurzaam GWW concreet toe binnen je eigen projecten? Waar begin je, wie betrek je en hoe geef je duurzaamheidsaspecten een structurele plaats in je GWW-project? Hoe zorg je dat je een focus houdt en breed kansen benut. Deze zaken komen aan bod tijdens een sessie die door het Expertnetwerk Duurzaam GWW van NLingenieurs geïnitieerd is.

Overige netwerkbijeenkomsten
De Vereniging van Waterbouwers en NLingenieurs organiseren hun ledenvergaderingen tijdens InfraTech. CROW houdt verder ook haar Young Professional Borrel, een bijeenkomst met stadsingenieurs en een netwerksessie voor softwarehuizen tijdens de beurs.


Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]