hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 20-11-2014Sociale risico's bij bouwprojecten Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat neemt nauwelijks maatregelen om sociale misstanden in haar bouwprojecten te vermijden. Dit blijkt uit SOMO's nieuwste onderzoek, dat werd verricht in opdracht van FNV Bouw. Als grote opdrachtgever van bouwprojecten is Rijkswaterstaat in het verleden meermaals geconfronteerd met wetsovertredingen en uitbuiting van bouwvakkers op haar bouwprojecten, zoals bij recent werk aan de A2 en de A4. Tot nu toe heeft de dienst nauwelijks stappen gezet om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen, ontdekte SOMO.

Om meer te weten te komen over hoe arbeid en verantwoord opdrachtgeverschap een rol spelen in het gunnen van opdrachten aan bouwbedrijven, voerde SOMO gesprekken met Rijkswaterstaat, VolkerWessels en Heijmans. Daaruit bleek dat de arbeidsvoorwaarden waaronder bouwvakkers te werk gaan geen onderwerp zijn in tenderprocedures of contractonderhandelingen. Ook bleek dat Rijkswaterstaat niet op de hoogte is van welke subcontractors werken op haar bouwprojecten.

'We weten dat de arbeidsvoorwaarden van bouwvakkers op grote bouwprojecten regelmatig te wensen overlaten. We weten ook dat het risico op misstanden vaak het grootst is bij subcontractors, die besparen op arbeidskosten en het niet zo nauw nemen met het naleven van wet- en regelgeving en nakomen van de cao', zegt onderzoeker Fleur Scheele van SOMO. 'Het is daarom opvallend dat de overheid, als belangrijke opdrachtgever van deze contractors en subcontractors, geen helder beleid voert om misstanden uit te sluiten.'

Hoewel Rijkswaterstaat volgens internationale standaarden, zoals de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties, de plicht heeft om zich rekenschap te geven van sociale risico's die op kunnen treden bij haar bouwopdrachten en om actief maatregelen te nemen om deze te voorkomen, gebeurt dit momenteel niet. En ondanks het feit dat de Nederlandse wet de gelegenheid biedt aan publieke opdrachtgevers om sociale voorwaarden te stellen aan contractors en om een goed sociaal beleid van bouwondernemingen te stimuleren en belonen, maakt Rijkswaterstaat van deze mogelijkheid geen gebruik.

'Hiermee loopt Rijkswaterstaat een risico', zegt Fleur Scheele. 'Met de introductie van de nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies kan Rijkswaterstaat mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor sociale misstanden bij subcontractors. Momenteel stelt Rijkswaterstaat geen sociale eisen aan bouwondernemingen en heeft het ook geen mechanisme om bedrijven uit te sluiten die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan uitbuiting. Rijkswaterstaat weet niet welke subcontractors op haar projecten aan het werk zijn, laat staan dat de dienst kan garanderen dat alle bouwvakkers correct betaald worden en hun rechten gerespecteerd zien. Zodra de Wet Aanpak Schijnconstructies in werking treedt, verwachten we daarom dat Rijkswaterstaat claims van onderbetaalde bouwvakkers tegemoet kan gaan zien.'

De nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies zal binnenkort door minister Asscher aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Download de SOMO Paper De overheid en de bouwvakker; Rijkswaterstaat en haar invloed als opdrachtgever op arbeidsomstandigheden in de bouw.


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat en kennispartners continueren samenwerking rond modellen en data voor de leefomgeving
Nieuwsbericht
Naam gezocht voor nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
PortXL presenteert 22 veelbelovende innovatieve maritieme startups en scale-ups
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam besluit tot aanbesteding van vervoersdienst op de Container Exchange Route
Nieuwsbericht
Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Nieuwsbericht
De virtuele beurs van Pilz: alle innovaties online
Nieuwsbericht
CityBarge wint de mobiliteitschallenge!
Nieuwsbericht
Twee projectplannen Waterwet definitief, projectplan Zijtak Almelo ter inzage
Nieuwsbericht
Nieuwe aanpak voor keuzes bij complexe puzzel beheer vitale infrastructuur
Nieuwsbericht
Aanbesteding contract 'Opwaardering Twentekanalen'
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht


[Banners]