hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 15-01-2015Start werkzaamheden HOV busbaan Breda

Bron: RasenbergDe Gemeente Breda heeft aannemerscombinatie Rasenberg en Colijn, beide onderdeel van Strukton, opdracht gegeven voor de werkzaamheden HOV-lijn en bus- en fietsviaduct Doornboslaan. Op vrijdag 16 januari 2015 om 15.00 uur geeft wethouder van Cultuur, Duurzaamheid en Mobiliteit, de heer Akinci van de Gemeente Breda, de officiële aftrap van de werkzaamheden. Het contract omvat een opdrachtsom van € 7,9 miljoen.

Om een goede busverbinding naar Oosterhout te realiseren, als alternatief voor de auto, legt de aannemerscombinatie Rasenberg en Colijn, in opdracht van de gemeente Breda, een aparte busbaan parallel aan het spoor aan. Buiten het viaduct over de Terheijdenseweg moet daarvoor ook een viaduct over de Doornboslaan gemaakt worden. De gemeente heeft er voor gekozen om naast de busbaan ook een fietspad aan te leggen. Het fietspad loopt van de Vuchtstraat tot de Oosterhoutseweg. Deze werkzaamheden vormen het sluitstuk van de infrastructuur die nodig is voor een goede busverbinding naar het centrum van Oosterhout vanaf het nieuwe station van Breda.

Tijdens de officiële aftrap wordt ook een Architectuurplaquette overhandigd ter plaatsing op het nieuw te realiseren viaduct. Het Nieuwe Instituut wil de veranderende wereld in kaart brengen en zichtbaar maken in de openbare ruimte. Dit door onder andere aandacht te vestigen op architectuur. Ter verbreding van de aandacht wil Het Nieuwe Instituut naast het aanbrengen van plaquettes op gebouwen ook de onder architectuur gebouwde kunstwerken in de Grond-, Weg- en Waterbouw voorzien van een Architectuurplaquette.

Het bus- en fietsviaduct Doornboslaan is het eerste object in de Grond-, Weg- en Waterbouw dat wordt voorzien van deze plaquette. Daartoe zal na de officiële starthandeling door Het Nieuwe Instituut de Architectuurplaquette worden overhandigd aan wethouder van Cultuur, Duurzaamheid en Mobiliteit, de heer Akinci van de Gemeente Breda.Deel dit artikel:                   

Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht


[Banners]