hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 23-01-2015MKB INFRA AanbestedingsAward 2015 kent twee winnaars

Bron: MKB InfraDe MKB INFRA AanbestedingsAward 2015 is gewonnen door de gemeenten Steenwijkerland en Tilburg. Deze gemeenten mogen zich volgens de jury met een ex aequo score beiden de meest mkb-vriendelijke aanbesteder van infrastructurele werken 2015 noemen. De gekozen aanbestedingsprocedures, de bijbehorende gunningscriteria, de objectieve beoordeling van kwaliteit en inschrijfprijs en de motivatie zijn bij deze gemeenten dusdanig verankerd in de ‘bedrijfscultuur’ dat hier terecht kan worden gesproken van een level playing field voor mkb en grote bedrijven, zo motiveerde juryvoorzitter Gert Peek de keuze van de jury. Zowel in Steenwijkerland als Tilburg durven politiek en ambtenaren kansen voor het mkb te creëren met aantoonbaar en verifieerbaar resultaat. De gemeenten Steenwijkerland en Tilburg ontvingen de MKB INFRA Award met certificaat vanmiddag uit handen van wethouder T. Tankir van de gemeente Nijmegen (de eerste Award-winnaar) op de InfraTech in Rotterdam.

Naast de gemeenten Steenwijkerland en Tilburg, had de jury de gemeente Apeldoorn genomineerd voor de MKB INFRA AanbestedingsAward 2015. De jury noemde deze drie opdrachtgevers een voorbeeld en inspiratiebron voor andere aanbesteders van infrastructurele werken. De gelijkwaardigheid van deze drie inzendingen maakte de keuze van de winnaar een lastige. De uitslag is uiteindelijk bepaald door accentverschillen in de wijze waarop het mkb-vriendelijk karakter van het aanbestedingsbeleid door opdrachtgevers is gemotiveerd, maar ook door de wijze waarop dat in het aanbestedingsbeleid voor de jury verifieerbaar is vastgelegd. Alle drie de opdrachtgevers kregen uit handen van MKB INFRA-voorzitter Daan Stuit de nominatie voor de Award uitgereikt.

Volgens de jury zijn de Awardwinnaars 2015 – de gemeenten Steenwijkerland en Tilburg – professionele aanbesteders en opdrachtgevers, die in hun aanbestedingsbeleid nadrukkelijk een gelijk speelveld voor mkb-infrabedrijven hebben vastgelegd. En dit ook koppelen aan de politieke en ambtelijke durf kansen voor het mkb te creëren met aantoonbaar resultaat. Het mkb krijgt hierbij de ruimte om opdrachten te verwerven en de gemeenten beschikken over vakinhoudelijke deskundigheid van infrastructurele werken. Voor beiden geldt dat met marktpartijen wordt overlegd, waardoor met kennis en ervaring van de markt vernieuwende oplossingen worden gecreëerd en doelmatigheid van aanbestedingen wordt verbeterd. Voor de gemeente Steenwijkerland geldt daarbij dat in het kader van rechtmatigheid en doelmatig-heid ‘met gezond verstand de regels worden gehanteerd’ en de gemeente goed inzicht heeft in ‘eigen kunnen’. De gemeente Tilburg heeft daarbij structureel de samenwerking met de markt in het beleid verankerd, past het ‘EMVI tenzij’-principe genuanceerd afgewogen toe en verstrekt een rekenvergoeding bij onevenredige inspanning van de markt bij inschrijvingen.

De tweejaarlijkse MKB INFRA AanbestedingsAward heeft tot doel opdrachtgevers uit overheden en semi-overheden te stimuleren mkb-bedrijven betere kansen op opdrachten in de grond-, weg- en waterbouw te bieden. De Award heeft een duidelijke relatie met de nieuwe Aanbestedingswet, die een gelijk speelveld voor grote en kleine opdrachtnemers en een eerlijke concurrentie stimuleert. Met de prijs hoopt MKB INFRA dat mkb-ondernemers worden uitgedaagd vernieuwende oplossingen aan te dragen en dat optimale prijs-prestatieverhoudingen worden bereikt. Gezien de evaluatie van de Aanbestedingswet door het ministerie van EZ en de Tweede Kamervragen naar aanleiding van de USP-monitor van MKB INFRA, komt dit in 2015 extra in de schijnwerpers.

De jury die de inzendingen van opdrachtgevers heeft beoordeeld, bestaat naast juryvoorzitter G.C.J.J. (Gert) Peek, ondernemer en vice-voorzitter MKB INFRA, uit:
  • Ing. F. (Frank) van den Hoogen, sr. Adviseur Kosten en Contracten projectbureau Stadsingenieurs gemeente Nijmegen (winnaar 1e MKB INFRA-Award);
  • Mr. M.A.Th. (Meriam) de Koning, consultant ACA-GWW;
  • Dr. Ir. I.W. (Iman) Koster, directeur CROW;
  • Drs. M.H.M. (Maarten) Loeffen, directeur Stadswerk.


Deel dit artikel:                   

Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht
Uitdieping Nieuwe Waterweg en Botlek voltooid
Nieuwsbericht
Zandsuppletie Roggenplaat gestart
Nieuwsbericht
Het beheer van de Heesseltsche Uiterwaarden wordt overgedragen
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht
Miami nieuwe uitvalsbasis voor klimaatkenniskantoor uit Nederland
Nieuwsbericht
Aantoonbaar veiliger werken? Word Certified Machinery Safety Expert (CMSE)!
Weblogposting
Prinsjesdag 2019: Bestendige lijn in het waterbeheer
Nieuwsbericht
Basis op orde: extra geld voor onderhoud wegen, vaarwegen en spoor
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2020, doorwerken aan de delta: nuchter, alert en voorbereid
Nieuwsbericht
Miljoenennota: intenties voor investeringen goed, grote zorgen over uitvoerbaarheid
Nieuwsbericht
Nieuwe tool toont verband tussen waterkwaliteit en emissies
Nieuwsbericht


[Banners]