hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 23-01-2015MKB INFRA AanbestedingsAward 2015 kent twee winnaars

Bron: MKB InfraDe MKB INFRA AanbestedingsAward 2015 is gewonnen door de gemeenten Steenwijkerland en Tilburg. Deze gemeenten mogen zich volgens de jury met een ex aequo score beiden de meest mkb-vriendelijke aanbesteder van infrastructurele werken 2015 noemen. De gekozen aanbestedingsprocedures, de bijbehorende gunningscriteria, de objectieve beoordeling van kwaliteit en inschrijfprijs en de motivatie zijn bij deze gemeenten dusdanig verankerd in de ‘bedrijfscultuur’ dat hier terecht kan worden gesproken van een level playing field voor mkb en grote bedrijven, zo motiveerde juryvoorzitter Gert Peek de keuze van de jury. Zowel in Steenwijkerland als Tilburg durven politiek en ambtenaren kansen voor het mkb te creëren met aantoonbaar en verifieerbaar resultaat. De gemeenten Steenwijkerland en Tilburg ontvingen de MKB INFRA Award met certificaat vanmiddag uit handen van wethouder T. Tankir van de gemeente Nijmegen (de eerste Award-winnaar) op de InfraTech in Rotterdam.

Naast de gemeenten Steenwijkerland en Tilburg, had de jury de gemeente Apeldoorn genomineerd voor de MKB INFRA AanbestedingsAward 2015. De jury noemde deze drie opdrachtgevers een voorbeeld en inspiratiebron voor andere aanbesteders van infrastructurele werken. De gelijkwaardigheid van deze drie inzendingen maakte de keuze van de winnaar een lastige. De uitslag is uiteindelijk bepaald door accentverschillen in de wijze waarop het mkb-vriendelijk karakter van het aanbestedingsbeleid door opdrachtgevers is gemotiveerd, maar ook door de wijze waarop dat in het aanbestedingsbeleid voor de jury verifieerbaar is vastgelegd. Alle drie de opdrachtgevers kregen uit handen van MKB INFRA-voorzitter Daan Stuit de nominatie voor de Award uitgereikt.

Volgens de jury zijn de Awardwinnaars 2015 – de gemeenten Steenwijkerland en Tilburg – professionele aanbesteders en opdrachtgevers, die in hun aanbestedingsbeleid nadrukkelijk een gelijk speelveld voor mkb-infrabedrijven hebben vastgelegd. En dit ook koppelen aan de politieke en ambtelijke durf kansen voor het mkb te creëren met aantoonbaar resultaat. Het mkb krijgt hierbij de ruimte om opdrachten te verwerven en de gemeenten beschikken over vakinhoudelijke deskundigheid van infrastructurele werken. Voor beiden geldt dat met marktpartijen wordt overlegd, waardoor met kennis en ervaring van de markt vernieuwende oplossingen worden gecreëerd en doelmatigheid van aanbestedingen wordt verbeterd. Voor de gemeente Steenwijkerland geldt daarbij dat in het kader van rechtmatigheid en doelmatig-heid ‘met gezond verstand de regels worden gehanteerd’ en de gemeente goed inzicht heeft in ‘eigen kunnen’. De gemeente Tilburg heeft daarbij structureel de samenwerking met de markt in het beleid verankerd, past het ‘EMVI tenzij’-principe genuanceerd afgewogen toe en verstrekt een rekenvergoeding bij onevenredige inspanning van de markt bij inschrijvingen.

De tweejaarlijkse MKB INFRA AanbestedingsAward heeft tot doel opdrachtgevers uit overheden en semi-overheden te stimuleren mkb-bedrijven betere kansen op opdrachten in de grond-, weg- en waterbouw te bieden. De Award heeft een duidelijke relatie met de nieuwe Aanbestedingswet, die een gelijk speelveld voor grote en kleine opdrachtnemers en een eerlijke concurrentie stimuleert. Met de prijs hoopt MKB INFRA dat mkb-ondernemers worden uitgedaagd vernieuwende oplossingen aan te dragen en dat optimale prijs-prestatieverhoudingen worden bereikt. Gezien de evaluatie van de Aanbestedingswet door het ministerie van EZ en de Tweede Kamervragen naar aanleiding van de USP-monitor van MKB INFRA, komt dit in 2015 extra in de schijnwerpers.

De jury die de inzendingen van opdrachtgevers heeft beoordeeld, bestaat naast juryvoorzitter G.C.J.J. (Gert) Peek, ondernemer en vice-voorzitter MKB INFRA, uit:
  • Ing. F. (Frank) van den Hoogen, sr. Adviseur Kosten en Contracten projectbureau Stadsingenieurs gemeente Nijmegen (winnaar 1e MKB INFRA-Award);
  • Mr. M.A.Th. (Meriam) de Koning, consultant ACA-GWW;
  • Dr. Ir. I.W. (Iman) Koster, directeur CROW;
  • Drs. M.H.M. (Maarten) Loeffen, directeur Stadswerk.


Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]