hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 23-01-2015PIANOo breidt Vragenloket aanbesteden uit
Opdrachtgevers van waterschappen die vragen hebben in de aanloop naar een aanbesteding in de waterbouw, kunnen voortaan terecht bij het Vragenloket van PIANOo. Het Expertisecentrum Aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken start hiervoor een pilot met de Vereniging van Waterbouwers en de Unie van Waterschappen. De drie organisaties willen opdrachtgevers bij waterschappen zo ondersteunen bij een betere aanbesteding die aansluit op de waterbouwmarkt. Op 22 januari 2015 gaven zij de aftrap voor de pilot met de waterschappen tijdens de Marktbijeenkomst ‘Publiek opdrachtgeverschap en de waterschappen’ op InfraTech.

Het Vragenloket van PIANOo is enkele jaren geleden ingesteld om juridische en inkooptechnische vragen van aanbestedende diensten te beantwoorden. Die service wordt nu uitgebreid, zodat opdrachtgevers bij waterschappen ook terecht kunnen met hun marktspecifieke vragen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de invulling van duurzaamheidsdoelstellingen, risicoverdeling, specifieke geschiktheidseisen, de invulling van EMVI-criteria of contractvormen die het best aansluiten bij de opdracht. Dankzij de samenwerking van PIANOo, de Vereniging van Waterbouwers en de Unie van Waterschappen kunnen opdrachtgevers bij waterschappen hierover onafhankelijk advies en informatie inwinnen via het Vragenloket van PIANOo.

‘Tweedelijns helpdesk’
PIANOo legt de marktspecifieke vragen van opdrachtgevers bij de waterschappen voor aan een speciale werkgroep bij de Vereniging van Waterbouwers. Deze werkgroep fungeert als een tweedelijns helpdesk en bestaat uit een doorsnede van de leden uit groot-, midden- en kleinbedrijf. PIANOo toetst de onafhankelijkheid van het advies en stuurt dit naar de vragensteller. PIANOo en Vereniging van Waterbouwers streven naar een korte reactietijd.

Pilot waterschappen
PIANOo en de Vereniging van Waterbouwers starten met een pilot voor de waterschappen, in samenwerking met de Unie van Waterschappen. Arnoud van Vliet, secretarisdirecteur van waterschap Hollandse Delta en lid van de stuurgroep van PIANOo - zegt hierover: ‘In de voorbereiding van een aanbestedingen lopen opdrachtgevers tegen vragen als: Wat kunnen we vragen van de markt? Wat zijn reële eisen? Dankzij de samenwerking kan het Vragenloket van PIANOo een onafhankelijk platform bieden voor dit soort vragen. Een plek waar je als opdrachtgever in de precontractuele fase je vraag neer kan leggen.’

Uitbreiding dienstverlening
Mogelijk kunnen op termijn ook andere opdrachtgevers in de waterbouw via het Vragenloket van PIANOo (info@pianoo.nl) een beroep doen op deze tweedelijns helpdesk. Daarnaast bekijken PIANOo en de Unie van Waterschappen hoe de verstrekte adviezen en informatie ontsloten kunnen worden als branchespecifieke informatie voor andere gebruikers.

Vragenloket PIANOo
Het vragenloket van PIANOo is bereikbaar via info@pianoo.nlDeel dit artikel:                   

Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht


[Banners]