hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 23-01-2015PIANOo breidt Vragenloket aanbesteden uit
Opdrachtgevers van waterschappen die vragen hebben in de aanloop naar een aanbesteding in de waterbouw, kunnen voortaan terecht bij het Vragenloket van PIANOo. Het Expertisecentrum Aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken start hiervoor een pilot met de Vereniging van Waterbouwers en de Unie van Waterschappen. De drie organisaties willen opdrachtgevers bij waterschappen zo ondersteunen bij een betere aanbesteding die aansluit op de waterbouwmarkt. Op 22 januari 2015 gaven zij de aftrap voor de pilot met de waterschappen tijdens de Marktbijeenkomst ‘Publiek opdrachtgeverschap en de waterschappen’ op InfraTech.

Het Vragenloket van PIANOo is enkele jaren geleden ingesteld om juridische en inkooptechnische vragen van aanbestedende diensten te beantwoorden. Die service wordt nu uitgebreid, zodat opdrachtgevers bij waterschappen ook terecht kunnen met hun marktspecifieke vragen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de invulling van duurzaamheidsdoelstellingen, risicoverdeling, specifieke geschiktheidseisen, de invulling van EMVI-criteria of contractvormen die het best aansluiten bij de opdracht. Dankzij de samenwerking van PIANOo, de Vereniging van Waterbouwers en de Unie van Waterschappen kunnen opdrachtgevers bij waterschappen hierover onafhankelijk advies en informatie inwinnen via het Vragenloket van PIANOo.

‘Tweedelijns helpdesk’
PIANOo legt de marktspecifieke vragen van opdrachtgevers bij de waterschappen voor aan een speciale werkgroep bij de Vereniging van Waterbouwers. Deze werkgroep fungeert als een tweedelijns helpdesk en bestaat uit een doorsnede van de leden uit groot-, midden- en kleinbedrijf. PIANOo toetst de onafhankelijkheid van het advies en stuurt dit naar de vragensteller. PIANOo en Vereniging van Waterbouwers streven naar een korte reactietijd.

Pilot waterschappen
PIANOo en de Vereniging van Waterbouwers starten met een pilot voor de waterschappen, in samenwerking met de Unie van Waterschappen. Arnoud van Vliet, secretarisdirecteur van waterschap Hollandse Delta en lid van de stuurgroep van PIANOo - zegt hierover: ‘In de voorbereiding van een aanbestedingen lopen opdrachtgevers tegen vragen als: Wat kunnen we vragen van de markt? Wat zijn reële eisen? Dankzij de samenwerking kan het Vragenloket van PIANOo een onafhankelijk platform bieden voor dit soort vragen. Een plek waar je als opdrachtgever in de precontractuele fase je vraag neer kan leggen.’

Uitbreiding dienstverlening
Mogelijk kunnen op termijn ook andere opdrachtgevers in de waterbouw via het Vragenloket van PIANOo (info@pianoo.nl) een beroep doen op deze tweedelijns helpdesk. Daarnaast bekijken PIANOo en de Unie van Waterschappen hoe de verstrekte adviezen en informatie ontsloten kunnen worden als branchespecifieke informatie voor andere gebruikers.

Vragenloket PIANOo
Het vragenloket van PIANOo is bereikbaar via info@pianoo.nlDeel dit artikel:                   

Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht


[Banners]