hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 23-01-2015PIANOo breidt Vragenloket aanbesteden uit
Opdrachtgevers van waterschappen die vragen hebben in de aanloop naar een aanbesteding in de waterbouw, kunnen voortaan terecht bij het Vragenloket van PIANOo. Het Expertisecentrum Aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken start hiervoor een pilot met de Vereniging van Waterbouwers en de Unie van Waterschappen. De drie organisaties willen opdrachtgevers bij waterschappen zo ondersteunen bij een betere aanbesteding die aansluit op de waterbouwmarkt. Op 22 januari 2015 gaven zij de aftrap voor de pilot met de waterschappen tijdens de Marktbijeenkomst ‘Publiek opdrachtgeverschap en de waterschappen’ op InfraTech.

Het Vragenloket van PIANOo is enkele jaren geleden ingesteld om juridische en inkooptechnische vragen van aanbestedende diensten te beantwoorden. Die service wordt nu uitgebreid, zodat opdrachtgevers bij waterschappen ook terecht kunnen met hun marktspecifieke vragen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de invulling van duurzaamheidsdoelstellingen, risicoverdeling, specifieke geschiktheidseisen, de invulling van EMVI-criteria of contractvormen die het best aansluiten bij de opdracht. Dankzij de samenwerking van PIANOo, de Vereniging van Waterbouwers en de Unie van Waterschappen kunnen opdrachtgevers bij waterschappen hierover onafhankelijk advies en informatie inwinnen via het Vragenloket van PIANOo.

‘Tweedelijns helpdesk’
PIANOo legt de marktspecifieke vragen van opdrachtgevers bij de waterschappen voor aan een speciale werkgroep bij de Vereniging van Waterbouwers. Deze werkgroep fungeert als een tweedelijns helpdesk en bestaat uit een doorsnede van de leden uit groot-, midden- en kleinbedrijf. PIANOo toetst de onafhankelijkheid van het advies en stuurt dit naar de vragensteller. PIANOo en Vereniging van Waterbouwers streven naar een korte reactietijd.

Pilot waterschappen
PIANOo en de Vereniging van Waterbouwers starten met een pilot voor de waterschappen, in samenwerking met de Unie van Waterschappen. Arnoud van Vliet, secretarisdirecteur van waterschap Hollandse Delta en lid van de stuurgroep van PIANOo - zegt hierover: ‘In de voorbereiding van een aanbestedingen lopen opdrachtgevers tegen vragen als: Wat kunnen we vragen van de markt? Wat zijn reële eisen? Dankzij de samenwerking kan het Vragenloket van PIANOo een onafhankelijk platform bieden voor dit soort vragen. Een plek waar je als opdrachtgever in de precontractuele fase je vraag neer kan leggen.’

Uitbreiding dienstverlening
Mogelijk kunnen op termijn ook andere opdrachtgevers in de waterbouw via het Vragenloket van PIANOo (info@pianoo.nl) een beroep doen op deze tweedelijns helpdesk. Daarnaast bekijken PIANOo en de Unie van Waterschappen hoe de verstrekte adviezen en informatie ontsloten kunnen worden als branchespecifieke informatie voor andere gebruikers.

Vragenloket PIANOo
Het vragenloket van PIANOo is bereikbaar via info@pianoo.nlDeel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]