hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 29-04-2015Ballast Nedam presenteert financiële en strategische maatregelen
Ballast Nedam presenteert een pakket aan maatregelen om de gevolgen van de zware projectverliezen in de divisie Infrastructuur op te kunnen vangen.
Het pakket is tot stand gekomen met medewerking van het bankensyndicaat bestaande uit ING Bank, Rabobank en de Royal Bank of Scotland, de combinatiepartners Strukton Groep N.V. en Strabag SE (projecten A2 Maastricht en A15 Maasvlakte-Vaanplein). De uitvoering van de maatregelen zal tevens leiden tot een substantiële verbetering van de solvabiliteit en de liquiditeit.


Het pakket omvat de volgende financiële en strategische maatregelen
 • Overeenstemming op hoofdlijnen over financiering en claimemissie
 • Strukton en het bankensyndicaat verstrekken ieder een overbruggingslening van € 10 miljoen; de netto-opbrengst van de claimemissie van € 20 miljoen, die zal worden gegarandeerd door Strukton en het bankensyndicaat, zal worden aangewend ter aflossing van de overbruggingslening
 • Ballast Nedam brengt actief zijn belangen in grote infraprojecten terug
 • Project A15 Maasvlakte-Vaanplein: economisch belang van 40% terug naar 10%, waarbij Strukton en Strabag elk naar een 45% belang gaan
 • Project A2 Maastricht: infrastructuurdeel naar Strukton; vastgoedontwikkeling naar Ballast Nedam
 • Jaarcijfers 2014 worden gepubliceerd op donderdag 30 april 2015 na beurs.
De financiering is opgebouwd uit
 • twee door Strukton en het bankensyndicaat verstrekte overbruggingsleningen van in totaal € 20 miljoen tot de afronding van de claimemissie in de tweede helft van 2015;
 • een achtergestelde banklening van € 10 miljoen met een looptijd tot 31 maart 2017;
 • een achtergestelde banklening van € 43 miljoen met een looptijd tot 31 maart 2017;
 • een doorlopende kredietfaciliteit van € 10 miljoen met een looptijd tot 31 december 2015; en
 • een gecommitteerde garantiefaciliteit van initieel € 265 miljoen die wordt afgebouwd op basis van het afbouwen van de grote infraprojecten, waaronder de projecten A2 Maastricht en A15 Maasvlakte-Vaanplein.
Deze voorgenomen transacties zullen in de komende periode worden uitgewerkt in definitieve overeenkomsten.

Claimemissie van € 20 miljoen in de tweede helft van 2015
Ballast Nedam heeft overeenstemming bereikt op hoofdlijnen over een claimemissie waarbij verhandelbare rechten worden aangeboden aan bestaande certificaathouders om in te schrijven op certificaten van aandelen voor een totaal van € 20 miljoen. Met Strukton is overeengekomen dat het een bedrag van € 10 miljoen van de claimemissie zal garanderen. Strukton zal voor dat bedrag een overbruggingslening verstrekken. De overbruggingslening zal worden afgelost uit de netto-opbrengst van de voorgenomen claimemissie. De resterende € 10 miljoen van de claimemissie zal worden gegarandeerd door het bankensyndicaat, bestaande uit ING Bank, Rabobank en Royal Bank of Scotland. Hiervoor wordt eveneens een overbruggingslening verstrekt, die uit de netto-opbrengst van de claimemissie zal worden afgelost.

De claimemissie moet worden vergezeld van een door de AFM goedgekeurd prospectus. De claimemissie en een statutenwijziging waarbij de nominale waarde van de aandelen wordt verlaagd naar € 0,01 zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De verlaging van de nominale waarde van € 1,00 naar € 0,01 is noodzakelijk om maximale flexibiliteit voor het slagen van de claimemissie te bereiken. Ballast Nedam streeft ernaar de claimemissie in de tweede helft van 2015 af te ronden.

Ballast Nedam brengt zijn belangen in grote infraprojecten terug
Ballast Nedam zal actief zijn belangen in grote infraprojecten terugbrengen, zoals nu met intentieovereenkomsten is aangekondigd voor de projecten A15 Maasvlakte-Vaanplein en A2 Maastricht. Hiermee wordt het risicoprofiel van Ballast Nedam verder teruggebracht. De divisie Infrastructuur zal zich uitsluitend richten op de kleinere, integrale infraprojecten in de beton-, weg- en waterbouw en de industriebouw. Zowel voor de Nederlandse als de internationale projecten zal zeer selectief en gericht worden ingeschreven. Hierbij zal vooral worden gelet op het risicoprofiel in relatie tot de marge. De omvang van de infra-activiteiten wordt hiermee kleiner waardoor een capaciteitsaanpassing van de divisie Infrastructuur noodzakelijk wordt.

Project A15 Maasvlakte-Vaanplein: economisch belang van 40% terug naar 10%
Met Strukton en Strabag, partners in het project A15 Maasvlakte-Vaanplein, is een intentieovereenkomst gesloten, waarbij Ballast Nedam zijn economische aandeel in het project terug zal brengen van 40% naar 10%. Strukton en Strabag vergroten hun aandeel naar elk 45%. Deze wijziging wordt effectief in het tweede halfjaar van 2015. De juridische deelname blijft ongewijzigd: de drie partijen nemen elk voor 33,33% deel in de combinatie A-Lanes A15.

Project A2 Maastricht: infrastructuurdeel naar Strukton; vastgoedontwikkeling naar Ballast Nedam
Met Strukton, partner in het project A2 Maastricht, is een intentieovereenkomst gesloten voor de overname van het aandeel van Ballast Nedam in de infrastructuuractiviteiten in het project. Het aandeel van Strukton in de vastgoedontwikkeling van het project A2 Maastricht gaat over naar Ballast Nedam.

Deze beide voorgenomen transacties zullen in de komende periode worden uitgewerkt in definitieve overeenkomsten, die worden voorgelegd aan stakeholders die toestemming moeten verlenen. Rijkswaterstaat heeft toegezegd hieraan medewerking te zullen verlenen.

Jaarcijfers 2014 worden gepubliceerd op donderdag 30 april 2015
De jaarcijfers en het jaarverslag van Ballast Nedam zullen worden gepubliceerd op donderdag 30 april 2015 na sluiting van de effectenbeurs.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]