hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 25-01-2005'Boetes NMa hoog maar rechtvaardig'
Den Haag - De circa 135 miljoen euro aan boetes aan 344 bouwbedrijven in de grond-, wegen- en waterbouw die de NMa vandaag heeft bekend gemaakt, zijn hoog maar rechtvaardig, aldus de bij de bouw meest betrokken ministers Brinkhorst van Economische Zaken, Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Peijs van Verkeer en Waterstaat. Dit voorstel is van groot belang: alle partijen moeten dit voorstel aangrijpen om een akkoord te bereiken waardoor de verbetering van verhoudingen kan worden voortgezet, aldus de drie bewindslieden.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft op 24 januari 2005 de boetes bekend gemaakt die worden opgelegd voor kartelafspraken in de grond-, wegen- en waterbouwsector. De NMa wil bij het vaststellen van de boetes voor bouwbedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan kartelafspraken rekening houden met betaalde tegemoetkomingen aan overheden voor geleden schade. Voorwaarde van de NMa is dat overheid en bouwbedrijven uiterlijk 15 februari 2005 overeenstemming hebben bereikt.

Een substantiële tegemoetkoming van de bouw is daarbij voor de bewindslieden een voorwaarde. Wanneer overeenstemming wordt bereikt zullen in ieder geval de aanbestedende rijksdiensten alle lopende civiele procedures stopzetten. De bewindslieden willen zo een streep zetten onder het verleden en de betrekkingen met de bouw terugbrengen naar normale verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Bouw en overheid hebben elkaar nodig bij de voor Nederland noodzakelijke investeringen in woningen, gebouwen, infrastructuur en landschap. Zij blijven daarbij wel groot belang hechten aan voortzetting van de door de bouw ingezette weg om schoon schip te maken.

Procedures
Op basis van de zogenoemde Bos-schaduwboekhouding zijn door een groot aantal overheidsopdrachtgevers bijna 1000 zaken bij de rechter aanhangig gemaakt. Het betreft zowel de rijksoverheid (ministeries van Defensie, Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en Verkeer & Waterstaat en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) als de andere overheden (gemeenten, provincies en waterschappen). Ook door Prorail zijn procedures gestart. Zeventig gemeenten hebben zich verenigd in de Stichting Regres om gezamenlijk optreden te vergemakkelijken. Daarnaast hebben enkele gemeenten aparte procedures lopen, zoals Amsterdam en Rotterdam.

Naast deze civielrechtelijke procedures lopen er de reguliere mededingingsonderzoeken van de NMa. Verder is het Openbaar Ministerie overgegaan tot strafrechtelijke vervolging van enkele personen naar aanleiding van de bouwfraude-affaire. Deze laatste procedures zet het OM voort.


Deel dit artikel:                   

Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht
Uitdieping Nieuwe Waterweg en Botlek voltooid
Nieuwsbericht
Zandsuppletie Roggenplaat gestart
Nieuwsbericht
Het beheer van de Heesseltsche Uiterwaarden wordt overgedragen
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht
Miami nieuwe uitvalsbasis voor klimaatkenniskantoor uit Nederland
Nieuwsbericht
Aantoonbaar veiliger werken? Word Certified Machinery Safety Expert (CMSE)!
Weblogposting
Prinsjesdag 2019: Bestendige lijn in het waterbeheer
Nieuwsbericht
Basis op orde: extra geld voor onderhoud wegen, vaarwegen en spoor
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2020, doorwerken aan de delta: nuchter, alert en voorbereid
Nieuwsbericht
Miljoenennota: intenties voor investeringen goed, grote zorgen over uitvoerbaarheid
Nieuwsbericht
Nieuwe tool toont verband tussen waterkwaliteit en emissies
Nieuwsbericht


[Banners]