hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 25-01-2005'Boetes NMa hoog maar rechtvaardig'
Den Haag - De circa 135 miljoen euro aan boetes aan 344 bouwbedrijven in de grond-, wegen- en waterbouw die de NMa vandaag heeft bekend gemaakt, zijn hoog maar rechtvaardig, aldus de bij de bouw meest betrokken ministers Brinkhorst van Economische Zaken, Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Peijs van Verkeer en Waterstaat. Dit voorstel is van groot belang: alle partijen moeten dit voorstel aangrijpen om een akkoord te bereiken waardoor de verbetering van verhoudingen kan worden voortgezet, aldus de drie bewindslieden.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft op 24 januari 2005 de boetes bekend gemaakt die worden opgelegd voor kartelafspraken in de grond-, wegen- en waterbouwsector. De NMa wil bij het vaststellen van de boetes voor bouwbedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan kartelafspraken rekening houden met betaalde tegemoetkomingen aan overheden voor geleden schade. Voorwaarde van de NMa is dat overheid en bouwbedrijven uiterlijk 15 februari 2005 overeenstemming hebben bereikt.

Een substantiële tegemoetkoming van de bouw is daarbij voor de bewindslieden een voorwaarde. Wanneer overeenstemming wordt bereikt zullen in ieder geval de aanbestedende rijksdiensten alle lopende civiele procedures stopzetten. De bewindslieden willen zo een streep zetten onder het verleden en de betrekkingen met de bouw terugbrengen naar normale verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Bouw en overheid hebben elkaar nodig bij de voor Nederland noodzakelijke investeringen in woningen, gebouwen, infrastructuur en landschap. Zij blijven daarbij wel groot belang hechten aan voortzetting van de door de bouw ingezette weg om schoon schip te maken.

Procedures
Op basis van de zogenoemde Bos-schaduwboekhouding zijn door een groot aantal overheidsopdrachtgevers bijna 1000 zaken bij de rechter aanhangig gemaakt. Het betreft zowel de rijksoverheid (ministeries van Defensie, Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en Verkeer & Waterstaat en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) als de andere overheden (gemeenten, provincies en waterschappen). Ook door Prorail zijn procedures gestart. Zeventig gemeenten hebben zich verenigd in de Stichting Regres om gezamenlijk optreden te vergemakkelijken. Daarnaast hebben enkele gemeenten aparte procedures lopen, zoals Amsterdam en Rotterdam.

Naast deze civielrechtelijke procedures lopen er de reguliere mededingingsonderzoeken van de NMa. Verder is het Openbaar Ministerie overgegaan tot strafrechtelijke vervolging van enkele personen naar aanleiding van de bouwfraude-affaire. Deze laatste procedures zet het OM voort.


Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]