hierbenik2
Foto: Siemens Nederland
Nieuwsbericht | Datum: 07-07-2015Coöperatieve mobiliteit volgens Siemens: kansen en keuzes
In een coöperatief transportsysteem communiceren voertuigen met elkaar en met systemen langs de weg. Siemens vindt dit een nuttige en noodzakelijke aanvulling op aanverwante technologieën zoals automatisch (autonoom) rijden en connected systemen. In Europa vinden proefprojecten plaats met coöperatieve systemen. Er zijn diverse scenario's denkbaar voor een grootschalige uitrol. Het meest waarschijnlijke scenario in Nederland is dat de wegbeheerders het voortouw nemen.

Veiligheid en privacy
De keuzes die Europa en Nederland moeten maken op weg naar een coöperatief vervoersysteem zijn organisatorisch van aard. Allereerst moeten veiligheid, authenticiteit en privacy gewaarborgd worden. Dit moet op Europees niveau gebeuren. Siemens acht de versleuteling van WiFi-p berichten zelf niet wenselijk. Wel belangrijk is de beveiliging van de berichten door ondertekening (op ITS-G5 niveau), om de herkomst te waarborgen. Voor privacy is het minimaal nodig dat het voertuig ID-geanonimiseerd wordt.

Europese standaards
Ook standaardisatie dient zo veel mogelijk op Europees niveau plaats te vinden. Waar mogelijk moeten reeds bestaande Europese standaarden worden gebruikt. Bij het ontwikkelen van nieuwe standaarden moet de focus liggen op standaarden voor de communicatieboodschap per dienst en koppelvlakken tussen de verschillende coöperatieve onderdelen.

Business cases
Wat verdienmodellen betreft, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen enerzijds de coöperatieve basisinfrastructuur en de daarop gebaseerde informatievoorziening en anderzijds de commerciële diensten en applicaties. De infrastructuur en diensten op het gebied van veiligheid en verkeer hebben een lange levensduur en vergen een forse investering. Daarentegen hebben commerciële diensten een kort cyclisch karakter. Siemens acht een combinatie van kritische veiligheidsfuncties en commerciële diensten heel goed mogelijk. Om de kans op een succesvolle implementatie en acceptatie te vergroten, is het raadzaam om de coöperatieve veiligheidsfuncties niet afhankelijk te maken van het commerciële succes, en omgekeerd.

Keuzes maken
De toekomst van coöperatieve mobiliteit wordt bepaald door een complex krachtenveld. Coördinatie en optimalisatie op systeemniveau blijft noodzakelijk om doorstroming en veiligheid te garanderen. Daarbij moeten nú gezamenlijke de juiste keuzes worden gemaakt op het gebied van veiligheid, standaardisatie en verdienmodellen.

Siemens Mobility heeft een uitgebreide visie gemaakt over dit onderwerp. Heeft u daarvoor belangstelling, klik dan hier.


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat en kennispartners continueren samenwerking rond modellen en data voor de leefomgeving
Nieuwsbericht
Naam gezocht voor nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
PortXL presenteert 22 veelbelovende innovatieve maritieme startups en scale-ups
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam besluit tot aanbesteding van vervoersdienst op de Container Exchange Route
Nieuwsbericht
Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Nieuwsbericht
De virtuele beurs van Pilz: alle innovaties online
Nieuwsbericht
CityBarge wint de mobiliteitschallenge!
Nieuwsbericht
Twee projectplannen Waterwet definitief, projectplan Zijtak Almelo ter inzage
Nieuwsbericht
Nieuwe aanpak voor keuzes bij complexe puzzel beheer vitale infrastructuur
Nieuwsbericht
Aanbesteding contract 'Opwaardering Twentekanalen'
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht


[Banners]