hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 28-09-2015Sterke stijging orderportefeuille wegenbouw
In de wegenbouw steeg de orderportefeuille met vier tiende maand naar 5,4 maanden, nadat deze in juni en juli stabiel was gebleven. De orderportefeuille in de grond- en waterbouw steeg met een tiende maand naar 6,5 maanden. Per saldo nam in de grond- water- en wegenbouw de totale orderportefeuille in augustus 2015 met twee tiende maand toe tot 5,9 maanden.

De orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw bleef stabiel op 7,6 maanden. Tegenover een stijging van de orderportefeuille in de woningbouw met een tiende maand naar 8,1 maanden, stond een daling van de werkvoorraad in de utiliteitsbouw met een tiende maand naar 7,0 maanden.

In de totale bouw is in augustus 2015 de orderportefeuille per saldo met een tiende maand toegenomen tot 7,2 maanden.

Van de bouwbedrijven geeft een kwart aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Begin dit jaar gaf nog een derde van de bouwbedrijven aan stagnatie te ondervinden. Bijna twee op de tien bedrijven ondervindt in de bouw stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. Twee op de drie bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, terwijl minder dan een kwart deze als klein beoordeelt. Acht van de tien bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting. Meer dan acht op de tien bedrijven verwacht dat prijzen gelijk blijven.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van september 2015 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]