hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 28-09-2015Sterke stijging orderportefeuille wegenbouw
In de wegenbouw steeg de orderportefeuille met vier tiende maand naar 5,4 maanden, nadat deze in juni en juli stabiel was gebleven. De orderportefeuille in de grond- en waterbouw steeg met een tiende maand naar 6,5 maanden. Per saldo nam in de grond- water- en wegenbouw de totale orderportefeuille in augustus 2015 met twee tiende maand toe tot 5,9 maanden.

De orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw bleef stabiel op 7,6 maanden. Tegenover een stijging van de orderportefeuille in de woningbouw met een tiende maand naar 8,1 maanden, stond een daling van de werkvoorraad in de utiliteitsbouw met een tiende maand naar 7,0 maanden.

In de totale bouw is in augustus 2015 de orderportefeuille per saldo met een tiende maand toegenomen tot 7,2 maanden.

Van de bouwbedrijven geeft een kwart aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Begin dit jaar gaf nog een derde van de bouwbedrijven aan stagnatie te ondervinden. Bijna twee op de tien bedrijven ondervindt in de bouw stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. Twee op de drie bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, terwijl minder dan een kwart deze als klein beoordeelt. Acht van de tien bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting. Meer dan acht op de tien bedrijven verwacht dat prijzen gelijk blijven.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van september 2015 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]