hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 07-10-2015Directie Fundeon krimpt in

Bron: FundeonVooruitlopend op de liquidatie van Fundeon per 1 juli 2016 verlaat algemeen directeur Sander van Bodegraven op eigen verzoek de organisatie met ingang van 1 oktober 2015. Op dat zelfde moment treedt ook Frans Kokke terug als directeur Markt en Ontwikkeling. Van de driekoppige directie blijft voorlopig alleen Lex Kreulen (tot op heden: directeur Financiën en Operaties) aan.

Van Bodegraven (54) trad in juni 2010 aan als algemeen directeur. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de implementatie van het proces Gedeelde Ambities, waarmee het bestuur van Fundeon, bestaande uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties, de vakbonden en het onderwijsveld, zijn gezamenlijke beleidsvisie formuleerde. Gedeelde Ambities bracht een sterke focus op kerntaken en het behalen van concrete resultaten.

Kokke (57) was directeur Markt en Ontwikkeling sinds de fusie van Bouwradius en Stichting Beroepsopleidingen Weg- en Waterbouw (SBW) in 2006. Daarvoor was hij al vele jaren actief als vakbondsbestuurder in de bouwsector, in welke functie hij – naast tal van andere innovaties – de grondlegger was van het loopbaanbeleid in de bouw. Door zijn toedoen werd in 2005 in de cao vastgelegd dat elke werknemer in de branche recht heeft op loopbaanbegeleiding en scholing, waarmee de bouw destijds vooropliep.

Fundeon houdt per 1 juli 2016 op te bestaan in de huidige vorm. Dat is een gevolg van besluitvorming van sociale partners in de bedrijfstak. Een belangrijke reden voor dit ingrijpende besluit is dat Fundeon in augustus 2015 – net als alle andere zestien kenniscentra in het land – de wettelijke taken met betrekking tot het middelbaar beroepsonderwijs moest overdragen aan de landelijke Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Tot deze centralisatie en bezuinigingsoperatie werd door het huidige kabinet besloten. Werkgevers en werknemers in de bouw zagen zich hierdoor genoodzaakt ook de bedrijfstaktaken van Fundeon tegen het licht te houden. Besloten werd Fundeon in de huidige vorm op te heffen en een beperkt aantal bedrijfstaktaken na 1 juli 2016 tegen minder kosten onder te brengen in nieuwe, kleinere entiteiten.

Het bestuur van Fundeon is momenteel in gesprek met Kreulen (52) over de vraag hoe het management van de organisatie de komende tijd in te richten. Voor de vorming van een nieuw kennis- en adviescentrum wordt door cao-partijen een externe begeleider aangesteld.Deel dit artikel:                   

Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht


[Banners]