hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 07-10-2015Directie Fundeon krimpt in

Bron: FundeonVooruitlopend op de liquidatie van Fundeon per 1 juli 2016 verlaat algemeen directeur Sander van Bodegraven op eigen verzoek de organisatie met ingang van 1 oktober 2015. Op dat zelfde moment treedt ook Frans Kokke terug als directeur Markt en Ontwikkeling. Van de driekoppige directie blijft voorlopig alleen Lex Kreulen (tot op heden: directeur Financiën en Operaties) aan.

Van Bodegraven (54) trad in juni 2010 aan als algemeen directeur. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de implementatie van het proces Gedeelde Ambities, waarmee het bestuur van Fundeon, bestaande uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties, de vakbonden en het onderwijsveld, zijn gezamenlijke beleidsvisie formuleerde. Gedeelde Ambities bracht een sterke focus op kerntaken en het behalen van concrete resultaten.

Kokke (57) was directeur Markt en Ontwikkeling sinds de fusie van Bouwradius en Stichting Beroepsopleidingen Weg- en Waterbouw (SBW) in 2006. Daarvoor was hij al vele jaren actief als vakbondsbestuurder in de bouwsector, in welke functie hij – naast tal van andere innovaties – de grondlegger was van het loopbaanbeleid in de bouw. Door zijn toedoen werd in 2005 in de cao vastgelegd dat elke werknemer in de branche recht heeft op loopbaanbegeleiding en scholing, waarmee de bouw destijds vooropliep.

Fundeon houdt per 1 juli 2016 op te bestaan in de huidige vorm. Dat is een gevolg van besluitvorming van sociale partners in de bedrijfstak. Een belangrijke reden voor dit ingrijpende besluit is dat Fundeon in augustus 2015 – net als alle andere zestien kenniscentra in het land – de wettelijke taken met betrekking tot het middelbaar beroepsonderwijs moest overdragen aan de landelijke Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Tot deze centralisatie en bezuinigingsoperatie werd door het huidige kabinet besloten. Werkgevers en werknemers in de bouw zagen zich hierdoor genoodzaakt ook de bedrijfstaktaken van Fundeon tegen het licht te houden. Besloten werd Fundeon in de huidige vorm op te heffen en een beperkt aantal bedrijfstaktaken na 1 juli 2016 tegen minder kosten onder te brengen in nieuwe, kleinere entiteiten.

Het bestuur van Fundeon is momenteel in gesprek met Kreulen (52) over de vraag hoe het management van de organisatie de komende tijd in te richten. Voor de vorming van een nieuw kennis- en adviescentrum wordt door cao-partijen een externe begeleider aangesteld.Deel dit artikel:                   

Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht


[Banners]