hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 10-02-2005Bouwbedrijven willen massaal afrekenen met verleden
Gouda - Van de bouwbedrijven in de grond-,wegen- en waterbouw die eerder aangaven via een versnelde procedure en boetebetaling af te willen rekenen met het verleden, gaat 99% dat ook daadwerkelijk doen. Een belangrijk signaal dat de bedrijven nu echt schoon schip willen maken.

Tot 7 februari 2005 hadden ze de mogelijkheid zich uit de versnelde procedure terug te trekken. Van de bijna 350 bedrijven hebben er slechts drie aangegeven alsnog te kiezen voor de juridische procedure.

Om in aanmerking te komen voor de door de NMa aangeboden versnelde procedure, hebben de bedrijven drs. J.C.Blankert eerder gemachtigd om namens hen daarover met de NMa te overleggen. Dat overleg heeft geleid tot aanpassing van en duidelijkheid over de hoogte van de op te leggen boete, waarbij rekening is gehouden met de specifieke omstandigheden van delen van de bedrijfstak. In totaal moeten de betrokken GWW-bedrijven bijna 200 miljoen euro betalen. Een enorm bedrag, zeker als men bedenkt dat andere sectoren uit de bouw nog moeten worden beoordeeld.

Naast boetes van de NMa zijn bouwbedrijven geconfronteerd met claims van opdrachtgevers die menen door de handelwijze van bouwbedrijven financieel nadeel te hebben ondervonden.

De bedrijven ontkennen deze handelswijze, maar hebben aangegeven ook op dit vlak schoon schip te willen maken en veel langdurige procedures te willen vermijden mits met opdrachtgevende partijen tot een voor beiden tevredenstellende oplossing kan worden gekomen. Hierover vindt nog overleg plaats maar een dergelijke oplossing ligt in het verschiet.

De NMa heeft eerder aangegeven een deel van de betaalde bijdrage aan de collectieve regeling door een onderneming in mindering te brengen op het boetebedrag voor deze onderneming.

Later dit jaar zal de NMa boeteprocedures starten tegen installatiebedrijven, de B&U sector en aanverwante sectoren. Bouwend Nederland streeft ernaar ook hier via een versnelde procedure tot spoedige afwikkeling te komen.


Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]