hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 10-02-2005Bouwbedrijven willen massaal afrekenen met verleden
Gouda - Van de bouwbedrijven in de grond-,wegen- en waterbouw die eerder aangaven via een versnelde procedure en boetebetaling af te willen rekenen met het verleden, gaat 99% dat ook daadwerkelijk doen. Een belangrijk signaal dat de bedrijven nu echt schoon schip willen maken.

Tot 7 februari 2005 hadden ze de mogelijkheid zich uit de versnelde procedure terug te trekken. Van de bijna 350 bedrijven hebben er slechts drie aangegeven alsnog te kiezen voor de juridische procedure.

Om in aanmerking te komen voor de door de NMa aangeboden versnelde procedure, hebben de bedrijven drs. J.C.Blankert eerder gemachtigd om namens hen daarover met de NMa te overleggen. Dat overleg heeft geleid tot aanpassing van en duidelijkheid over de hoogte van de op te leggen boete, waarbij rekening is gehouden met de specifieke omstandigheden van delen van de bedrijfstak. In totaal moeten de betrokken GWW-bedrijven bijna 200 miljoen euro betalen. Een enorm bedrag, zeker als men bedenkt dat andere sectoren uit de bouw nog moeten worden beoordeeld.

Naast boetes van de NMa zijn bouwbedrijven geconfronteerd met claims van opdrachtgevers die menen door de handelwijze van bouwbedrijven financieel nadeel te hebben ondervonden.

De bedrijven ontkennen deze handelswijze, maar hebben aangegeven ook op dit vlak schoon schip te willen maken en veel langdurige procedures te willen vermijden mits met opdrachtgevende partijen tot een voor beiden tevredenstellende oplossing kan worden gekomen. Hierover vindt nog overleg plaats maar een dergelijke oplossing ligt in het verschiet.

De NMa heeft eerder aangegeven een deel van de betaalde bijdrage aan de collectieve regeling door een onderneming in mindering te brengen op het boetebedrag voor deze onderneming.

Later dit jaar zal de NMa boeteprocedures starten tegen installatiebedrijven, de B&U sector en aanverwante sectoren. Bouwend Nederland streeft ernaar ook hier via een versnelde procedure tot spoedige afwikkeling te komen.


Deel dit artikel:                   

Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht
Uitdieping Nieuwe Waterweg en Botlek voltooid
Nieuwsbericht
Zandsuppletie Roggenplaat gestart
Nieuwsbericht
Het beheer van de Heesseltsche Uiterwaarden wordt overgedragen
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht
Miami nieuwe uitvalsbasis voor klimaatkenniskantoor uit Nederland
Nieuwsbericht
Aantoonbaar veiliger werken? Word Certified Machinery Safety Expert (CMSE)!
Weblogposting
Prinsjesdag 2019: Bestendige lijn in het waterbeheer
Nieuwsbericht
Basis op orde: extra geld voor onderhoud wegen, vaarwegen en spoor
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2020, doorwerken aan de delta: nuchter, alert en voorbereid
Nieuwsbericht
Miljoenennota: intenties voor investeringen goed, grote zorgen over uitvoerbaarheid
Nieuwsbericht
Nieuwe tool toont verband tussen waterkwaliteit en emissies
Nieuwsbericht


[Banners]