hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 23-10-2003Forse daling orderportefeuille wegenbouw
De orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw is in september 2003 gedaald met 0,2 maand tot 4,2 maanden. Dit werd veroorzaakt door een flinke afname van de orderportefeuille in de wegenbouw; deze daalde met 0,5 maand tot 3,8 maanden. In de grond- en waterbouw bleef de orderportefeuille onveranderd ten opzichte van verleden maand; 4,5 maanden. Figuur 2 laat het grote verschil tussen september 2003 en september 2002 zien, in deze periode is de orderportefeuille in de gww met 1,8 maanden gedaald.


Bron: EIB

In de burgerlijke- en utiliteitsbouw bleef het niveau van de orderportefeuille gelijk aan dat van een maand geleden. In de subsector utiliteitsbouw was sprake van een daling; in de subsector woningbouw steeg de orderportefeuille echter. Beide mutaties bedroegen 0,2 maand.

Ook voor de bouwnijverheid als geheel geldt dat de orderportefeuille gelijk is gebleven; 6,6 maanden. Al sinds maart 2003 ligt de orderportefeuille in de bouwnijverheid op dit niveau, met uitzondering van juni toen deze 6,7 maanden bedroeg.

De bouwbedrijven zijn ook in september negatief in hun beoordeling over de bouwconjunctuur. Per saldo meldde een meerderheid van de bouwbedrijven het onderhanden werk als klein te beoordelen.

Door één op de vijf bedrijven wordt melding gemaakt van stagnatie van het onderhanden werk. Als grootste stagnatieoorzaak wordt, evenals een jaar geleden, het uitblijven van orders genoemd; in de wegenbouw is dit zelfs de enig genoemde stagnatieoorzaak. Opvallend is dat voor wat betreft de ontwikkelingen van de prijzen en personeelsbezetting geen enkel gww-bedrijf de komende maanden een stijging verwacht. In deze sector verwacht een kwart van de bedrijven een daling van de afzetprijzen, dit is een ruime verdubbeling ten opzichte van vorige maand. In de b&u is men minder negatief over de prijsontwikkeling, hier verwachten per saldo meer bedrijven een prijsstijging dan een prijsdaling. Zowel voor de b&u als de gww geldt dat de meeste bedrijven een gelijkblijvend prijsniveau verwachten. Ruim de helft van de gww-bedrijven verwacht een inkrimping van de personeelsbezetting. Ook in de b&u is het aandeel bedrijven dat verwacht in personeelsomvang af te nemen (23%) groter dan het percentage dat een personeelstoename verwacht (7%).


Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]