hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 23-10-2003Forse daling orderportefeuille wegenbouw
De orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw is in september 2003 gedaald met 0,2 maand tot 4,2 maanden. Dit werd veroorzaakt door een flinke afname van de orderportefeuille in de wegenbouw; deze daalde met 0,5 maand tot 3,8 maanden. In de grond- en waterbouw bleef de orderportefeuille onveranderd ten opzichte van verleden maand; 4,5 maanden. Figuur 2 laat het grote verschil tussen september 2003 en september 2002 zien, in deze periode is de orderportefeuille in de gww met 1,8 maanden gedaald.


Bron: EIB

In de burgerlijke- en utiliteitsbouw bleef het niveau van de orderportefeuille gelijk aan dat van een maand geleden. In de subsector utiliteitsbouw was sprake van een daling; in de subsector woningbouw steeg de orderportefeuille echter. Beide mutaties bedroegen 0,2 maand.

Ook voor de bouwnijverheid als geheel geldt dat de orderportefeuille gelijk is gebleven; 6,6 maanden. Al sinds maart 2003 ligt de orderportefeuille in de bouwnijverheid op dit niveau, met uitzondering van juni toen deze 6,7 maanden bedroeg.

De bouwbedrijven zijn ook in september negatief in hun beoordeling over de bouwconjunctuur. Per saldo meldde een meerderheid van de bouwbedrijven het onderhanden werk als klein te beoordelen.

Door één op de vijf bedrijven wordt melding gemaakt van stagnatie van het onderhanden werk. Als grootste stagnatieoorzaak wordt, evenals een jaar geleden, het uitblijven van orders genoemd; in de wegenbouw is dit zelfs de enig genoemde stagnatieoorzaak. Opvallend is dat voor wat betreft de ontwikkelingen van de prijzen en personeelsbezetting geen enkel gww-bedrijf de komende maanden een stijging verwacht. In deze sector verwacht een kwart van de bedrijven een daling van de afzetprijzen, dit is een ruime verdubbeling ten opzichte van vorige maand. In de b&u is men minder negatief over de prijsontwikkeling, hier verwachten per saldo meer bedrijven een prijsstijging dan een prijsdaling. Zowel voor de b&u als de gww geldt dat de meeste bedrijven een gelijkblijvend prijsniveau verwachten. Ruim de helft van de gww-bedrijven verwacht een inkrimping van de personeelsbezetting. Ook in de b&u is het aandeel bedrijven dat verwacht in personeelsomvang af te nemen (23%) groter dan het percentage dat een personeelstoename verwacht (7%).


Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]