hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 18-01-2016Lichte stijging orderportefeuille bouw in november
In de totale bouw is in november de orderportefeuille met een tiende maand toegenomen naar 7,2 maanden. Tegenover een stijging van de werkvoorraad in de burgerlijke en utiliteitsbouw stond een daling van de werkvoorraad in de grond- water- en wegenbouw.

In de woningbouw steeg de orderportefeuille met een tiende maand naar 8,0 maanden, nadat deze in de maanden september en oktober stabiel was gebleven. Ook in de utiliteitsbouw steeg de werkvoorraad met een tiende maand naar 7,3 maanden en bereikte daarmee het hoogste niveau sinds het uitbreken van de crisis in de zomer van 2008. De totale orderportefeuille nam in de burgerlijke en utiliteitsbouw in november met een tiende maand toe tot 7,7 maanden.

De orderportefeuille in de wegenbouw daalde met twee tiende maand naar 5,5 maanden, nadat deze vanaf de zomer met zeven tiende maand was gestegen. In de grond- en waterbouw bleef de orderportefeuille verder dalen en was in november sprake van een daling van de orderportefeuille van een tiende maand naar 5,8 maanden. Per saldo is de werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw afgenomen met een tiende maand naar 5,7 maanden.

Van de bouwbedrijven geeft ruim een kwart aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Begin dit jaar gaf nog een derde van de bouwbedrijven aan stagnatie te ondervinden. Een op de vijf bedrijven ondervindt in de bouw stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. Bijna drie op de vijf bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, terwijl minder dan een op de tien deze als klein beoordeelt. Drie kwart van de bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting. Het aandeel bedrijven dat een toename van de personeelsbezetting verwacht is ongeveer even groot als het aandeel dat een afname verwacht. Twee op de drie bedrijven verwacht dat prijzen gelijk blijven.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van december 2015 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]