hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 03-02-2016Stijging orderportefeuille bouw in december
In de totale bouw is in december 2015 de orderportefeuille met een tiende maand toegenomen naar 7,3 maanden. Zowel in de burgerlijke en utiliteitsbouw als in de grond- water- en wegenbouw was sprake van een toename van de werkvoorraad.

In de woningbouw steeg de orderportefeuille met twee tiende maand naar 8,2 maanden. Tegenover deze stijging stond een daling van de werkvoorraad in de utiliteitsbouw met een tiende maand naar 7,2 maanden. De totale orderportefeuille nam in de burgerlijke en utiliteitsbouw in december met een tiende maand toe tot 7,8 maanden.

De orderportefeuille in de wegenbouw steeg met drie tiende maand naar 5,8 maanden. De werkvoorraad in de wegenbouw lag daarmee in december een maand hoger dan in januari. In de grond- en waterbouw steeg de orderportefeuille met twee tiende maand naar 6,0 maanden, nadat deze twee achtereenvolgende maanden was gedaald. Per saldo is de werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw toegenomen met twee tiende maand naar 5,9 maanden.

Van de bouwbedrijven geeft ruim een kwart aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Begin 2015 gaf nog een derde van de bouwbedrijven aan stagnatie te ondervinden. Een op de vijf bedrijven ondervindt in de bouw stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. Meer dan drie op de vijf bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, terwijl ongeveer een op de vijf deze als klein beoordeelt. Drie op de vier bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting. Van de overige bedrijven is het aandeel dat een toename van de personeelsbezetting verwacht bijna twee keer zo groot als het aandeel dat een afname verwacht. Bijna drie op de vier bedrijven verwacht dat prijzen gelijk blijven.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van januari 2016 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]