hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 03-02-2016Stijging orderportefeuille bouw in december
In de totale bouw is in december 2015 de orderportefeuille met een tiende maand toegenomen naar 7,3 maanden. Zowel in de burgerlijke en utiliteitsbouw als in de grond- water- en wegenbouw was sprake van een toename van de werkvoorraad.

In de woningbouw steeg de orderportefeuille met twee tiende maand naar 8,2 maanden. Tegenover deze stijging stond een daling van de werkvoorraad in de utiliteitsbouw met een tiende maand naar 7,2 maanden. De totale orderportefeuille nam in de burgerlijke en utiliteitsbouw in december met een tiende maand toe tot 7,8 maanden.

De orderportefeuille in de wegenbouw steeg met drie tiende maand naar 5,8 maanden. De werkvoorraad in de wegenbouw lag daarmee in december een maand hoger dan in januari. In de grond- en waterbouw steeg de orderportefeuille met twee tiende maand naar 6,0 maanden, nadat deze twee achtereenvolgende maanden was gedaald. Per saldo is de werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw toegenomen met twee tiende maand naar 5,9 maanden.

Van de bouwbedrijven geeft ruim een kwart aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Begin 2015 gaf nog een derde van de bouwbedrijven aan stagnatie te ondervinden. Een op de vijf bedrijven ondervindt in de bouw stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. Meer dan drie op de vijf bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, terwijl ongeveer een op de vijf deze als klein beoordeelt. Drie op de vier bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting. Van de overige bedrijven is het aandeel dat een toename van de personeelsbezetting verwacht bijna twee keer zo groot als het aandeel dat een afname verwacht. Bijna drie op de vier bedrijven verwacht dat prijzen gelijk blijven.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van januari 2016 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]