hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 26-02-2016Stijging orderportefeuille bouw in januari 2016
In de totale bouw is in januari de orderportefeuille met twee tiende maand toegenomen naar 7,5 maanden.

In de woningbouw steeg de orderportefeuille met drie tiende maand naar 8,5 maanden. In de utiliteitsbouw was eveneens sprake van een stijging van de werkvoorraad met drie tiende maand naar 7,5 maanden. Zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouw bereikte de werkvoorraad het hoogste niveau sinds het uitbreken van de crisis in de zomer van 2008. De totale orderportefeuille nam in de burgerlijke en utiliteitsbouw in januari met drie tiende maand toe tot 8,1 maanden.

De orderportefeuille in de grond- en waterbouw steeg met een tiende maand naar 6,1 maanden. Tegenover deze stijging stond een daling van de werkvoorraad in de wegenbouw met twee tiende maand naar 5,6 maanden. Per saldo is de werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw afgenomen met een tiende maand tot 5,8 maanden.

Van de bouwbedrijven geeft ruim een derde aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Een op de tien bedrijven ondervindt stagnatie als gevolg van weersomstandigheden. Meer dan de helft van de bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal. Het aandeel dat de orderpositie als groot beoordeelt is ongeveer even groot als het aandeel dat deze als klein beoordeelt. Ongeveer drie op de vier bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting. Van de overige bedrijven is het aandeel dat een toename van de personeelsbezetting verwacht ruim drie keer zo groot als het aandeel dat een afname verwacht. Meer dan een kwart van de bedrijven verwacht dat de prijzen zullen toenemen. Vrijwel geen bedrijven verwachten een afname van de prijzen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van februari 2016 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]