hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 14-03-2016Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen ter inzage
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen vastgesteld. Het tracébesluit ligt van 14 maart tot en met 25 april 2016 ter inzage op verschillende locaties. Het tracébesluit is aan de hand van de ingediende zienswijzen op het ontwerptracébesluit en door nieuwe inzichten aangepast.

Het Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen, de Nota van Antwoord, het milieueffectrapport, de passende beoordeling en alle bijlagen liggen tussen 14 maart en 25 april 2016 ter inzage. De documenten staan op de website Platform Participatie en op de website van het project: nieuwesluisterneuzen.eu De documenten liggen ook fysiek ter inzage op de volgende locaties:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag
Provincie Zeeland, Abdij 6, 4331 BK Middelburg
Rijkswaterstaat Zee en Delta, Poelendaelesingel 18, 4335 JA Middelburg
Gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen
Stad Gent Dienst Milieu en Klimaat, Woodrow Wilsonplein 1 in Gent
Gemeentehuis Zelzate, Grote Markt 1, 9096 Zelzate Administratief centrum gemeentehuis Fortune de Kokerlaan 11, 9940 Evergem

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerptracébesluit
In het tracébesluit zijn diverse wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerptracébesluit. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de ingediende zienswijzen en komen voort uit nieuwe inzichten. Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen. Meer informatie staat in de Nota van Antwoord.
  • De indeling en het gebruik van de Schependijk is deels gewijzigd en beter weergegeven.
  • Het ontwerp van de dienstenhaven is nader uitgewerkt.
  • De bebouwingsmogelijkheden binnen het sluizencomplex zijn vergroot.
  • Er is meer duidelijkheid over aantallen en gebruik van de wacht- en overnachtingsplaatsen.
  • De term sluisgebonden diensten is gewijzigd in locatiegebonden nautische dienstverleners.
  • Het project Nieuwe Sluis Terneuzen is aangemerkt als prioritair project onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) die op 1 juli 2015 in werking is getreden. Het besluit is hierop aangepast.
  • Door de komst van de Nieuwe Sluis wordt het brakke kanaalwater brakker, maar minder snel dan bij het ontwerptracébesluit werd verwacht. In het tracébesluit is een monitoringsverplichting opgenomen om de daadwerkelijke toename te volgen. Is de toename van het chloridegehalte hoger dan verwacht, dan moeten alsnog maatregelen getroffen worden.
  • Met betrekking tot externe veiligheid is het groepsrisico en de risicokaart verder aangevuld.
  • Alle tijdelijke werkterreinen zijn binnen de tracébesluitgrenzen opgenomen.
  • De mitigerende maatregel ten aanzien van de Canisvlietse Kreek is aangepast.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden die een zienswijze op het Ontwerptracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen hebben ingediend kunnen van 15 maart tot en met 25 april 2016 (zes weken) beroep instellen tegen het tracébesluit door het indienen van een beroepschrift bij de Raad van State. Ditzelfde geldt voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze op het ontwerptracébesluit hebben ingediend.

Inhoud en procedure
In het Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen staat een gedetailleerde uitwerking van de door de minister gekozen ligging van de sluis en de voorgestelde maatregelen. Het milieueffectrapport beschrijft de beoordeling van de varianten en de gekozen variant en de gevolgen op de omgeving. De documenten zijn een onderdeel van de tracéwetprocedure en de m.e.r.-procedure. De Nederlandse tracéwetprocedure is vergelijkbaar met de Vlaamse procedure voor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). De sluis komt op Nederlands grondgebied, dus wordt de Nederlandse wet gevolgd.

Waarom een nieuwe sluis?
De havengebieden Gent en Terneuzen zijn van groot economisch belang. Het sluizencomplex in Terneuzen vormt de toegang tot deze havens gelegen aan het Kanaal Gent-Terneuzen. Onderzoek naar de maritieme toegang van de Kanaalzone heeft aangetoond dat voor de binnenvaart een capaciteitsprobleem dreigt en voor zeeschepen problemen te verwachten zijn omtrent afmetingen, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de doorvaart. De Nieuwe Sluis gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen en verder. Ook kan de Nieuwe Sluis zorgen voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio en is goed voor de werkgelegenheid.Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat en kennispartners continueren samenwerking rond modellen en data voor de leefomgeving
Nieuwsbericht
Naam gezocht voor nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
PortXL presenteert 22 veelbelovende innovatieve maritieme startups en scale-ups
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam besluit tot aanbesteding van vervoersdienst op de Container Exchange Route
Nieuwsbericht
Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Nieuwsbericht
De virtuele beurs van Pilz: alle innovaties online
Nieuwsbericht
CityBarge wint de mobiliteitschallenge!
Nieuwsbericht
Twee projectplannen Waterwet definitief, projectplan Zijtak Almelo ter inzage
Nieuwsbericht
Nieuwe aanpak voor keuzes bij complexe puzzel beheer vitale infrastructuur
Nieuwsbericht
Aanbesteding contract 'Opwaardering Twentekanalen'
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht


[Banners]