hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 30-03-2016Afname orderportefeuille totale bouw in februari 2016
Forse afname orderportefeuille woningbouw

In de totale bouw is in februari 2016 de orderportefeuille met drie tiende maand afgenomen naar 7,2 maanden.

In de woningbouw nam de werkvoorraad met een halve maand fors af tot 8,0 maanden. Daarmee zakte de werkvoorraad in de woningbouw terug tot het niveau van afgelopen november. Door de gunstige weersomstandigheden was er in februari sprake van een relatief hoge productie, terwijl er minder nieuwe opdrachten in de orderportefeuille bijkwamen. Het is op basis van één maand te vroeg om vast te stellen of het hier om een structurele terugval van de werkvoorraad van woningbouwers gaat. Dit zal moeten blijken uit de ontwikkelingen in de komende maanden. In de utiliteitsbouw was sprake van een beperkte terugval van de werkvoorraad met een tiende maand naar 7,4 maanden. De totale orderportefeuille nam in de burgerlijke en utiliteitsbouw in februari met vier tiende maand af tot 7,7 maanden.

De orderportefeuille in de grond- en waterbouw steeg voor de tweede opeenvolgende maand met een tiende maand naar 6,2 maanden. Tegenover deze stijging stond een daling van de werkvoorraad in de wegenbouw met drie tiende maand naar 5,3 maanden. Per saldo is de werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw afgenomen met een tiende maand tot 5,7 maanden.

Van de bouwbedrijven geeft in februari ruim een derde aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Een op de vier bedrijven ondervindt stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. In januari had nog minder dan een op de vijf bedrijven een gebrek aan orders. Meer dan de helft van de bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal. Het aandeel dat de orderpositie als groot beoordeelt is ongeveer twee keer kleiner dan het aandeel dat deze als klein beoordeelt. Ongeveer drie op de vier bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting. Van de overige bedrijven is het aandeel dat een toename van de personeelsbezetting verwacht bijna twee keer zo groot als het aandeel dat een afname verwacht. Minder dan een kwart van de bedrijven verwacht dat de prijzen zullen toenemen. Vrijwel geen bedrijven verwachten een afname van de prijzen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van maart 2016 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]