hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 30-03-2016Afname orderportefeuille totale bouw in februari 2016
Forse afname orderportefeuille woningbouw

In de totale bouw is in februari 2016 de orderportefeuille met drie tiende maand afgenomen naar 7,2 maanden.

In de woningbouw nam de werkvoorraad met een halve maand fors af tot 8,0 maanden. Daarmee zakte de werkvoorraad in de woningbouw terug tot het niveau van afgelopen november. Door de gunstige weersomstandigheden was er in februari sprake van een relatief hoge productie, terwijl er minder nieuwe opdrachten in de orderportefeuille bijkwamen. Het is op basis van één maand te vroeg om vast te stellen of het hier om een structurele terugval van de werkvoorraad van woningbouwers gaat. Dit zal moeten blijken uit de ontwikkelingen in de komende maanden. In de utiliteitsbouw was sprake van een beperkte terugval van de werkvoorraad met een tiende maand naar 7,4 maanden. De totale orderportefeuille nam in de burgerlijke en utiliteitsbouw in februari met vier tiende maand af tot 7,7 maanden.

De orderportefeuille in de grond- en waterbouw steeg voor de tweede opeenvolgende maand met een tiende maand naar 6,2 maanden. Tegenover deze stijging stond een daling van de werkvoorraad in de wegenbouw met drie tiende maand naar 5,3 maanden. Per saldo is de werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw afgenomen met een tiende maand tot 5,7 maanden.

Van de bouwbedrijven geeft in februari ruim een derde aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Een op de vier bedrijven ondervindt stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. In januari had nog minder dan een op de vijf bedrijven een gebrek aan orders. Meer dan de helft van de bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal. Het aandeel dat de orderpositie als groot beoordeelt is ongeveer twee keer kleiner dan het aandeel dat deze als klein beoordeelt. Ongeveer drie op de vier bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting. Van de overige bedrijven is het aandeel dat een toename van de personeelsbezetting verwacht bijna twee keer zo groot als het aandeel dat een afname verwacht. Minder dan een kwart van de bedrijven verwacht dat de prijzen zullen toenemen. Vrijwel geen bedrijven verwachten een afname van de prijzen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van maart 2016 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]