hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 31-05-2016Toename orderportefeuille bouw in april 2016
De totale werkvoorraad in de bouw is in april 2016 met twee tiende maand toegenomen naar 7,8 maanden. Tegenover een forse stijging van de werkvoorraad in de burgerlijke en utiliteitsbouw stond een lichte daling van de werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw.

In de woningbouw nam de werkvoorraad met drie tiende maand toe tot 8,8 maanden. In de utiliteitsbouw was sprake van een forse toename van de werkvoorraad met vier tiende maand naar 8,3 maanden. De werkvoorraad in de utiliteitsbouw lag daarmee weer op het gemiddelde niveau van de eerste helft van 2008. Met twee opeenvolgende maanden van een forse stijging van de werkvoorraad lijken er in de utiliteitsbouw tekenen te zijn van een serieuze opleving. De totale orderportefeuille nam in de burgerlijke en utiliteitsbouw in april met drie tiende maand toe naar 8,6 maanden.

De orderportefeuille in de grond- en waterbouw bleef in april stabiel op 6,3 maanden. De werkvoorraad in de wegenbouw nam met drie tiende maand af naar 5,0 maanden en lag daarmee weer op het niveau van juli 2015. Per saldo is de werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw afgenomen met een tiende maand naar 5,7 maanden.

Van de bouwbedrijven geeft in april een kwart aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Minder dan twee op de vijf ondervindt stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. Drie op de vijf bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, terwijl bijna een op de vijf deze als groot beoordeelt. Ongeveer twee op de drie bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting. Van de overige bedrijven is het aandeel dat een toename van de personeelsbezetting verwacht bijna vier keer zo groot als het aandeel dat een afname verwacht. Meer dan een kwart van de bedrijven verwacht dat de prijzen zullen toenemen. Vrijwel geen bedrijven verwachten een afname van de prijzen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van mei 2016 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]