hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 31-05-2016Toename orderportefeuille bouw in april 2016
De totale werkvoorraad in de bouw is in april 2016 met twee tiende maand toegenomen naar 7,8 maanden. Tegenover een forse stijging van de werkvoorraad in de burgerlijke en utiliteitsbouw stond een lichte daling van de werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw.

In de woningbouw nam de werkvoorraad met drie tiende maand toe tot 8,8 maanden. In de utiliteitsbouw was sprake van een forse toename van de werkvoorraad met vier tiende maand naar 8,3 maanden. De werkvoorraad in de utiliteitsbouw lag daarmee weer op het gemiddelde niveau van de eerste helft van 2008. Met twee opeenvolgende maanden van een forse stijging van de werkvoorraad lijken er in de utiliteitsbouw tekenen te zijn van een serieuze opleving. De totale orderportefeuille nam in de burgerlijke en utiliteitsbouw in april met drie tiende maand toe naar 8,6 maanden.

De orderportefeuille in de grond- en waterbouw bleef in april stabiel op 6,3 maanden. De werkvoorraad in de wegenbouw nam met drie tiende maand af naar 5,0 maanden en lag daarmee weer op het niveau van juli 2015. Per saldo is de werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw afgenomen met een tiende maand naar 5,7 maanden.

Van de bouwbedrijven geeft in april een kwart aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Minder dan twee op de vijf ondervindt stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. Drie op de vijf bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, terwijl bijna een op de vijf deze als groot beoordeelt. Ongeveer twee op de drie bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting. Van de overige bedrijven is het aandeel dat een toename van de personeelsbezetting verwacht bijna vier keer zo groot als het aandeel dat een afname verwacht. Meer dan een kwart van de bedrijven verwacht dat de prijzen zullen toenemen. Vrijwel geen bedrijven verwachten een afname van de prijzen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van mei 2016 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]