hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 13-06-2016Infra-Innovatie Netwerk gelanceerd: Samen innovaties versnellen

Bron: CROWOp donderdag 9 juni 2016 is tijdens een zeer druk bezochte bijeenkomst in het Provinciehuis van Noord-Brabant in ’s-Hertogenbosch het Infra-Innovatie Netwerk gelanceerd. Initiatiefnemers zijn de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland en de gemeenten Enschede en Zoetermeer. Het initiatief wordt inmiddels door alle twaalf provincies gedragen en ook de gemeenten Houten, Breda, Den Haag en Rotterdam hebben zich aangesloten. Kennisplatform CROW is de faciliterende organisatie.

Het wegennetwerk moet aan steeds meer eisen voldoen. Het moet efficiënter, sneller en duurzamer, maar tegelijkertijd staan de budgetten steeds meer onder druk. De inzet van innovatieve producten en technieken wordt gezien als één van de manieren om op deze omstandigheden in te spelen. Het netwerk wil samen met de betrokken marktpartijen het daadwerkelijk toepassen van technische innovaties in de grond-, weg- en waterbouw sector bevorderen en versnellen. Het richt zich daarbij op de dagelijkse praktijk van decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) vanwege hun specifieke vraag en dynamiek. Dit netwerk moet het centrale punt worden waar opdrachtgevers en opdrachtnemers, vragen en ideeën, obstakels en oplossingen, processen en technieken elkaar kunnen vinden.

Het Infra-Innovatie Netwerk gaat mensen en initiatieven met elkaar verbinden. Daarvoor is een gezamenlijke innovatieagenda beschikbaar, waar vraag en aanbod van innovaties bij elkaar worden gebracht. Het netwerk zorgt via een kennisportal voor praktische handreikingen, succesvolle inrichting van proeftuinen, een systematiek voor de beoordeling en de verspreiding van de resultaten van innovaties.

Kennisplatform CROW en wegbeheerdersplatform WOW ondersteunen het Infra-Innovatie Netwerk. CROW is de onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer. WOW staat voor Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders, het samenwerkingsplatform tussen wegbeheerders van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Meer informatie over het netwerk: www.crow.nl/infra-innovatienetwerk

CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie zonder winstoogmerk die investeert in kennis voor nu en in de toekomst. Wij streven naar de beste oplossingen voor vraagstukken van beleid tot en met beheer in infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid. Bovendien zijn wij experts op het gebied van aanbesteden en contracteren.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]