hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 13-06-2016Infra-Innovatie Netwerk gelanceerd: Samen innovaties versnellen

Bron: CROWOp donderdag 9 juni 2016 is tijdens een zeer druk bezochte bijeenkomst in het Provinciehuis van Noord-Brabant in ’s-Hertogenbosch het Infra-Innovatie Netwerk gelanceerd. Initiatiefnemers zijn de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland en de gemeenten Enschede en Zoetermeer. Het initiatief wordt inmiddels door alle twaalf provincies gedragen en ook de gemeenten Houten, Breda, Den Haag en Rotterdam hebben zich aangesloten. Kennisplatform CROW is de faciliterende organisatie.

Het wegennetwerk moet aan steeds meer eisen voldoen. Het moet efficiënter, sneller en duurzamer, maar tegelijkertijd staan de budgetten steeds meer onder druk. De inzet van innovatieve producten en technieken wordt gezien als één van de manieren om op deze omstandigheden in te spelen. Het netwerk wil samen met de betrokken marktpartijen het daadwerkelijk toepassen van technische innovaties in de grond-, weg- en waterbouw sector bevorderen en versnellen. Het richt zich daarbij op de dagelijkse praktijk van decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) vanwege hun specifieke vraag en dynamiek. Dit netwerk moet het centrale punt worden waar opdrachtgevers en opdrachtnemers, vragen en ideeën, obstakels en oplossingen, processen en technieken elkaar kunnen vinden.

Het Infra-Innovatie Netwerk gaat mensen en initiatieven met elkaar verbinden. Daarvoor is een gezamenlijke innovatieagenda beschikbaar, waar vraag en aanbod van innovaties bij elkaar worden gebracht. Het netwerk zorgt via een kennisportal voor praktische handreikingen, succesvolle inrichting van proeftuinen, een systematiek voor de beoordeling en de verspreiding van de resultaten van innovaties.

Kennisplatform CROW en wegbeheerdersplatform WOW ondersteunen het Infra-Innovatie Netwerk. CROW is de onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer. WOW staat voor Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders, het samenwerkingsplatform tussen wegbeheerders van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Meer informatie over het netwerk: www.crow.nl/infra-innovatienetwerk

CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie zonder winstoogmerk die investeert in kennis voor nu en in de toekomst. Wij streven naar de beste oplossingen voor vraagstukken van beleid tot en met beheer in infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid. Bovendien zijn wij experts op het gebied van aanbesteden en contracteren.Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]