hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 07-09-2016Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016
veel economische doelen en mobiliteitsdoelen worden gehaald

Veel van de economische doelen en mobiliteitsdoelen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden gehaald. De afstemming van maatregelen op het gebied van verstedelijking en infrastructuur is echter nog niet optimaal. Dit zijn de opvallendste uitkomsten uit de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016, die 07-09-2016 door Minister Schultz van Haegen - Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Zowel de Minister van IenM als de Tweede Kamer vindt het belangrijk om zicht te houden op het doelbereik van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) monitort daarom om de twee jaar dit doelbereik in de Monitor Infrastructuur en Ruimte (MIR). In de MIR 2016 staat in hoeverre gestelde doelen van de Structuurvisie worden gehaald of binnen bereik zijn. Het PBL brengt de MIR uit in samenwerking met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Gunstig vestigingsklimaat
Met veel economische doelen uit de SVIR gaat het goed, blijkt uit de MIR 2016. Het luchtvaartnetwerk van Schiphol heeft zich sterk ontwikkeld bijvoorbeeld, en de Rotterdamse haven heeft een stabiel marktaandeel. Nederland heeft bovendien binnen Europa een bovengemiddeld goede Quality of Living, wat van invloed is op het vestigingsklimaat. Het Rijk ambieert dat Nederland in 2040 tot de top 10 van meest concurrerende economieën van de wereld behoort. Daarvoor is een kwalitatief hoogwaardig vestigingsklimaat noodzakelijk.

Ook veel mobiliteitsdoelen worden gehaald, zoals die rondom het aanbod van infrastructuur en de beschikbaarheid van het autosnelwegennet. De nabijheid van wonen en werken is sinds 1996 licht verbeterd (2,5 procent), met name vanwege de groei van bevolking en werkgelegenheid in steden.

Afstemming beleid verstedelijking en infrastructuur nodig
Wat betreft de bereikbaarheidsdoelen valt op dat de congestie is toegenomen, ondanks de uitbreiding van het rijkswegennet. Ook is de afstemming van maatregelen op het gebied van verstedelijking en infrastructuur nog niet optimaal. Zo kwamen nieuwe arbeidsplaatsen vooral terecht op autosnelweglocaties (40 procent). Deze locaties zijn met openbaar vervoer minder goed bereikbaar. Tot slot worden de doelen rondom verkeersveiligheid en water nog niet volledig gehaald, en zijn veel doelen op het gebied van duurzaamheid en natuur nog niet bereikt.

Meer informatie
U vindt de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016 op de website van het PBL
U vindt de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) op de website van de RijksoverheidDeel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat en kennispartners continueren samenwerking rond modellen en data voor de leefomgeving
Nieuwsbericht
Naam gezocht voor nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
PortXL presenteert 22 veelbelovende innovatieve maritieme startups en scale-ups
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam besluit tot aanbesteding van vervoersdienst op de Container Exchange Route
Nieuwsbericht
Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Nieuwsbericht
De virtuele beurs van Pilz: alle innovaties online
Nieuwsbericht
CityBarge wint de mobiliteitschallenge!
Nieuwsbericht
Twee projectplannen Waterwet definitief, projectplan Zijtak Almelo ter inzage
Nieuwsbericht
Nieuwe aanpak voor keuzes bij complexe puzzel beheer vitale infrastructuur
Nieuwsbericht
Aanbesteding contract 'Opwaardering Twentekanalen'
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht


[Banners]