hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 22-12-2015Opdrachtgevers in GWW zorgen onvoldoende voor veiligheid
Opdrachtgevers in de grond-, weg- en waterbouw besteden nog niet genoeg aandacht aan de veiligheid van werknemers. Wel is er verbetering te zien in vergelijking met 2013. Dat blijkt uit controles die de Inspectie SZW in 2014 uitvoerde bij 58 opdrachtgevers. Aannemers worden nog te vaak opgezadeld met risico’s die de opdrachtgever had kunnen voorkomen.

Opdrachtgevers in de grond-, weg- en waterbouw moeten bij het uitschrijven van een opdracht rekening houden met arbeidsrisico’s. Werknemers kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met giftige stoffen, langsrazend verkeer of zware fysieke belasting. Door hier al in de ontwerpfase rekening mee te houden, moeten arbeidsomstandigheden in de sector veiliger worden.

Arbobesluit vaak overtreden
Uit controles in 2014 blijkt dat opdrachtgevers de regels hierover uit het Arbobesluit vaak overtreden. In 35 van de 58 onderzochte gevallen greep de Inspectie daarom in. Opdrachtgevers, waaronder gemeentes, provincies en waterschappen, gaven onder andere te weinig informatie over de werklocatie in hun aanbestedingen. Aanneembedrijven konden zich hierdoor minder goed voorbereiden op veiligheidsrisico’s op de locatie. Daarnaast ontbrak in veel gevallen een veiligheids- en gezondheidsplan: een verplicht document met afspraken over veilig werken. Als een opdrachtgever dit plan had opgesteld, bestond het vaak uit gekopieerde standaardteksten.

Ten opzichte van het jaar ervoor is wel verbetering opgetreden. In 2014 greep de Inspectie in 66 % van de gevallen in, in 2013 gebeurde dit nog bij ruim 85 % van de inspecties. Toch moeten opdrachtgevers zich volgens de Inspectie beter bewust worden van hun rol in het zorgen voor veilige werkomstandigheden in de grond-, weg- en waterbouw. Mogelijk kunnen organisaties van opdrachtgevers hieraan bijdragen.

De komende tijd blijft de Inspectie SZW zich inzetten om bij opdrachtgevers indringend concrete aandacht en zorg te eisen voor hun verantwoordelijkheid bij de voorbereidingen voor GWW-projecten. Daarnaast controleert de Inspectie opnieuw aanbestedingsdocumenten van opdrachtgevers van GWW-projecten, onder andere door herinspectie bij eerdere overtreders en zal ze waar nodig handhavend optreden.

Meer informatie
Rapport Opdrachtgeverschap in de grond-, weg- en waterbouw: inspectieresultaten 2014

Meer informatie
Arbeidsrisico's in de grond-, weg- en waterbouwDeel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]