hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 12-12-2016EIB Conjunctuurmeting oktober 2016
Orderportefeuille utiliteitsbouw doet stapje terug

De totale werkvoorraad in de bouw bedroeg in oktober 8,2 maanden. Tegenover een stijging van de orderportefeuille in de grond-, weg- en waterbouwstond een daling van de orders bij de burgerlijke en utiliteitsbouw. De werkvoorraad voor de totale bouw bleef hiermee voor de derde maand op rij op hetzelfde niveau.

De werkvoorraad van de woningbouw is in oktober opnieuw met een tiende maand toegenomen tot 9,4 maanden. De orderportefeuille van de utiliteitsbouw heeft daarentegen een stap terug gedaan. De werkvoorraad voor deze sector daalde met drie tiende maand tot een niveau van 8,5 maanden. De totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw daalde hierdoor met een tiende maand tot 9,0 maanden.

De werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw is in oktober uitgekomen op 5,8 maanden, een toename van een tiende maand. De orderpositie in de grond- en waterbouw nam met twee tiende maand af tot 6,2 maanden, terwijl de werkvoorraad in de wegenbouw op een niveau van 5,5 maanden uitkwam, een toename van vier tiende maand.

Van de bouwbedrijven geeft drie op de tien in oktober aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Van deze groep ondervindt bijna 60% van de bedrijven stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. Ongeveer zes op de tien bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, terwijl meer dan 20% van de bedrijven deze als groot beoordeelt. Ongeveer 70% van de bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting, terwijl één op de vier bedrijven verwacht in de komende maanden personeel aan te trekken. Geen van de bedrijven verwacht een afname van de prijzen, vier op de tien bedrijven verwacht zelfs de tarieven te zullen verhogen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van oktober 2016 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht


[Banners]