hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 12-12-2016EIB Conjunctuurmeting oktober 2016
Orderportefeuille utiliteitsbouw doet stapje terug

De totale werkvoorraad in de bouw bedroeg in oktober 8,2 maanden. Tegenover een stijging van de orderportefeuille in de grond-, weg- en waterbouwstond een daling van de orders bij de burgerlijke en utiliteitsbouw. De werkvoorraad voor de totale bouw bleef hiermee voor de derde maand op rij op hetzelfde niveau.

De werkvoorraad van de woningbouw is in oktober opnieuw met een tiende maand toegenomen tot 9,4 maanden. De orderportefeuille van de utiliteitsbouw heeft daarentegen een stap terug gedaan. De werkvoorraad voor deze sector daalde met drie tiende maand tot een niveau van 8,5 maanden. De totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw daalde hierdoor met een tiende maand tot 9,0 maanden.

De werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw is in oktober uitgekomen op 5,8 maanden, een toename van een tiende maand. De orderpositie in de grond- en waterbouw nam met twee tiende maand af tot 6,2 maanden, terwijl de werkvoorraad in de wegenbouw op een niveau van 5,5 maanden uitkwam, een toename van vier tiende maand.

Van de bouwbedrijven geeft drie op de tien in oktober aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Van deze groep ondervindt bijna 60% van de bedrijven stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. Ongeveer zes op de tien bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, terwijl meer dan 20% van de bedrijven deze als groot beoordeelt. Ongeveer 70% van de bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting, terwijl één op de vier bedrijven verwacht in de komende maanden personeel aan te trekken. Geen van de bedrijven verwacht een afname van de prijzen, vier op de tien bedrijven verwacht zelfs de tarieven te zullen verhogen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van oktober 2016 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]