hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 18-01-2017Marktvisie versterkt reputatie Rijkswaterstaat
Het vertrouwen van marktpartijen in Rijkswaterstaat is nog nooit zo hoog geweest. Vooral de Marktvisie heeft een positieve uitwerking op de reputatie van Rijkswaterstaat. Dat blijkt uit een meting onder zakelijke partners van Rijkswaterstaat door het onderzoeksbureau Ipsos.

Vertrouwen
Ipsos vroeg voor deze reputatiemeting aan 282 ondernemingen (bijvoorbeeld aannemers, installatiebedrijven, ingenieursbureaus, ICT-bedrijven en leveranciers voor de bedrijfsvoering) welke waardering zij geven aan het opdrachtgeverschap van Rijkswaterstaat. Hieruit komt naar voren dat 80% van de geënquêteerden vertrouwen heeft in Rijkswaterstaat. Dit percentage is sinds het begin van de reputatiemetingen in 2013 nog niet zo hoog geweest. In 2015 bedroeg dit reputatiepercentage 69%.

De reputatie is het sterkst bij ingenieursbureaus, installateurs en ICT-bedrijven. Partijen actief in de grond-, weg- en waterbouw zijn het meest kritisch. Vergeleken met andere organisaties in de publieke sector doet Rijkswaterstaat het als (potentiële) opdrachtgever even goed of beter, vindt een meerderheid.

Marktvisie
Eén van de belangrijkste aandachtspunten van de markt uit voorgaande jaren was de behoefte aan visie van Rijkswaterstaat. Begin 2016 hebben overheden, bedrijven en brancheorganisaties de Marktvisie gepresenteerd. Deze visie is bedoeld om de samenwerking in de keten te verbeteren. Een ruime meerderheid van de marktpartijen (67% tegenover 47% een jaar eerder) is inmiddels bekend met de Marktvisie. Ruim de helft van partijen die bekend zijn met de Marktvisie, geven aan dat de samenwerking met Rijkswaterstaat en in de gehele keten verbetert.

Ook zien marktpartijen veranderingen optreden in de markt en in het handelen van henzelf of collega's. Ze wijzen daarbij onder meer op innovatieve pilots, meer constructieve gesprekken en het tonen van meer lef. Ook handelen ze pro-actiever en hebben ze meer oog voor elkaars belangen.

"Het is goed om te zien dat de Marktvisie een sterke aanjager van onze reputatie is, en dat de marktpartijen constateren dat de visie tot veranderingen leidt. We merken zelf ook dat onze relatie met de markt verbetert. Maar we zijn er nog niet. We moeten blijven werken aan de implementatie van de Marktvisie, zodat we goed blijven samenwerken, ook als het tegenzit", zegt Cees Brandsen, hoofdingenieur-directeur.

De focus ligt in 2017 op de uitvoering van de strategische doorvertaling van de Marktvisie. In deze doorvertaling worden de eerste concrete stappen benoemd die Rijkswaterstaat met zijn zakelijke partners gaat nemen in de richting van een vitale bouw- en infrasector.

Waardering en zorg
De onderzochte ondernemingen zien, net als vorig jaar, als zorgpunt het risico dat deskundigheid wegvloeit. Ook geven ze aan dat ze tegen trage besluitvorming en bureaucratie aanlopen binnen Rijkswaterstaat.

Zakelijke partners laten zich in meerderheid (54%) positief uit over het feit dat Rijkswaterstaat rekening houdt met duurzaamheid. De helft van de marktpartijen zegt dat Rijkswaterstaat open staat voor innovatie, maar een derde stelt dat Rijkswaterstaat uiteindelijk kiest voor bewezen technieken.

Meer informatie
U kunt de Reputatiemeting downloaden via de website van Rijkswaterstaat

Meer informatie van de redactie
Lees ook Marktvisie voor een vitale bouwsectorDeel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]