hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 18-01-2017Marktvisie versterkt reputatie Rijkswaterstaat
Het vertrouwen van marktpartijen in Rijkswaterstaat is nog nooit zo hoog geweest. Vooral de Marktvisie heeft een positieve uitwerking op de reputatie van Rijkswaterstaat. Dat blijkt uit een meting onder zakelijke partners van Rijkswaterstaat door het onderzoeksbureau Ipsos.

Vertrouwen
Ipsos vroeg voor deze reputatiemeting aan 282 ondernemingen (bijvoorbeeld aannemers, installatiebedrijven, ingenieursbureaus, ICT-bedrijven en leveranciers voor de bedrijfsvoering) welke waardering zij geven aan het opdrachtgeverschap van Rijkswaterstaat. Hieruit komt naar voren dat 80% van de geënquêteerden vertrouwen heeft in Rijkswaterstaat. Dit percentage is sinds het begin van de reputatiemetingen in 2013 nog niet zo hoog geweest. In 2015 bedroeg dit reputatiepercentage 69%.

De reputatie is het sterkst bij ingenieursbureaus, installateurs en ICT-bedrijven. Partijen actief in de grond-, weg- en waterbouw zijn het meest kritisch. Vergeleken met andere organisaties in de publieke sector doet Rijkswaterstaat het als (potentiële) opdrachtgever even goed of beter, vindt een meerderheid.

Marktvisie
Eén van de belangrijkste aandachtspunten van de markt uit voorgaande jaren was de behoefte aan visie van Rijkswaterstaat. Begin 2016 hebben overheden, bedrijven en brancheorganisaties de Marktvisie gepresenteerd. Deze visie is bedoeld om de samenwerking in de keten te verbeteren. Een ruime meerderheid van de marktpartijen (67% tegenover 47% een jaar eerder) is inmiddels bekend met de Marktvisie. Ruim de helft van partijen die bekend zijn met de Marktvisie, geven aan dat de samenwerking met Rijkswaterstaat en in de gehele keten verbetert.

Ook zien marktpartijen veranderingen optreden in de markt en in het handelen van henzelf of collega's. Ze wijzen daarbij onder meer op innovatieve pilots, meer constructieve gesprekken en het tonen van meer lef. Ook handelen ze pro-actiever en hebben ze meer oog voor elkaars belangen.

"Het is goed om te zien dat de Marktvisie een sterke aanjager van onze reputatie is, en dat de marktpartijen constateren dat de visie tot veranderingen leidt. We merken zelf ook dat onze relatie met de markt verbetert. Maar we zijn er nog niet. We moeten blijven werken aan de implementatie van de Marktvisie, zodat we goed blijven samenwerken, ook als het tegenzit", zegt Cees Brandsen, hoofdingenieur-directeur.

De focus ligt in 2017 op de uitvoering van de strategische doorvertaling van de Marktvisie. In deze doorvertaling worden de eerste concrete stappen benoemd die Rijkswaterstaat met zijn zakelijke partners gaat nemen in de richting van een vitale bouw- en infrasector.

Waardering en zorg
De onderzochte ondernemingen zien, net als vorig jaar, als zorgpunt het risico dat deskundigheid wegvloeit. Ook geven ze aan dat ze tegen trage besluitvorming en bureaucratie aanlopen binnen Rijkswaterstaat.

Zakelijke partners laten zich in meerderheid (54%) positief uit over het feit dat Rijkswaterstaat rekening houdt met duurzaamheid. De helft van de marktpartijen zegt dat Rijkswaterstaat open staat voor innovatie, maar een derde stelt dat Rijkswaterstaat uiteindelijk kiest voor bewezen technieken.

Meer informatie
U kunt de Reputatiemeting downloaden via de website van Rijkswaterstaat

Meer informatie van de redactie
Lees ook Marktvisie voor een vitale bouwsectorDeel dit artikel:                   

Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht


[Banners]