hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 13-12-2016Uitvoering eerste aardbevingsbestendige dijk van start
Vandaag 13-12-2016 is de uitvoering van de dijkverbetering tussen Eemshaven en Delfzijl gestart. De dijkverbetering is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en daarmee onderdeel van het Deltaprogramma. Deltacommissaris Wim Kuijken en Eisse Luitjens, loco-dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest gaven het startschot, samen met de verschillende samenwerkingspartners en groep 6/7 van basisschool De Garven uit Delfzijl. Na een verbeelding van de elementen die de dijk beïnvloeden - water, wind en bodem - rolden zij een groot doek uit over de dijk bij Delfzijl.

De zeedijk van twaalf kilometer is de eerste in ons land die volgens de nieuwste veiligheidsnormen (2017) én volgens een aardbevingsbestendige uitvoering versterkt wordt. Daarnaast is het een dijkverbetering met aandacht voor innovatie, ontwikkeling van natuur, recreatie én economie. Deltacommissaris Wim Kuijken: “Deze dijkverbetering is in twee opzichten uniek. De dijk wordt gemaakt volgens de nieuwe veiligheidsnormen én wordt aardbevingsbestendig. Daarnaast is sprake van dijkinnovatie met een dubbele dijk en het meekoppelen van natuurdoelen en recreatie. Dit alles is mogelijk gemaakt door een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen, geheel volgens de aanpak van het Nationale Deltaprogramma. Wat mij betreft is de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl dus een goed voorbeeld voor moderne waterbouw in Nederland en draagt bij aan een veiliger Groningen”.

Robuuste dijk
Met het oog op zeespiegelstijging, klimaatverandering en, specifiek voor de regio, aardbevingen en bodemdaling, is de dijkversterking nodig om ook in de toekomst wateroverlast te voorkomen. Daarmee voldoet de dijk na verbetering in 2019 ook aan de nieuwe veiligheidsnormen die vanaf 2017 gelden voor dijken in Nederland. De dijk wordt ook aardbevingsbestendig gemaakt. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door stalen damwanden in de dijk aan te brengen en de dijk extra te verzwaren. Met specialisten van over de hele wereld en uit landen waar de aardbevingsproblematiek nog veel meer speelt, is gekeken naar de omvang van de problematiek en oplossingen daarvoor.

Miljoeneninvestering
Voor het traject Eemshaven-Delfzijl investeert het Hoogwaterbeschermingsprogramma 114 miljoen euro. Het waterschap Noorderzijlvest draagt zelf 9,7 miljoen euro bij. Andere investeerders zijn de Commissie Bodemdaling, de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl. De NAM betaalt de kosten van het aardbevingsbestendig maken van de dijk en de commissie Bodemdaling de kosten van de bodemdaling door gaswinning.Deel dit artikel:                   

Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht


[Banners]