hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 13-12-2016Uitvoering eerste aardbevingsbestendige dijk van start
Vandaag 13-12-2016 is de uitvoering van de dijkverbetering tussen Eemshaven en Delfzijl gestart. De dijkverbetering is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en daarmee onderdeel van het Deltaprogramma. Deltacommissaris Wim Kuijken en Eisse Luitjens, loco-dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest gaven het startschot, samen met de verschillende samenwerkingspartners en groep 6/7 van basisschool De Garven uit Delfzijl. Na een verbeelding van de elementen die de dijk beïnvloeden - water, wind en bodem - rolden zij een groot doek uit over de dijk bij Delfzijl.

De zeedijk van twaalf kilometer is de eerste in ons land die volgens de nieuwste veiligheidsnormen (2017) én volgens een aardbevingsbestendige uitvoering versterkt wordt. Daarnaast is het een dijkverbetering met aandacht voor innovatie, ontwikkeling van natuur, recreatie én economie. Deltacommissaris Wim Kuijken: “Deze dijkverbetering is in twee opzichten uniek. De dijk wordt gemaakt volgens de nieuwe veiligheidsnormen én wordt aardbevingsbestendig. Daarnaast is sprake van dijkinnovatie met een dubbele dijk en het meekoppelen van natuurdoelen en recreatie. Dit alles is mogelijk gemaakt door een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen, geheel volgens de aanpak van het Nationale Deltaprogramma. Wat mij betreft is de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl dus een goed voorbeeld voor moderne waterbouw in Nederland en draagt bij aan een veiliger Groningen”.

Robuuste dijk
Met het oog op zeespiegelstijging, klimaatverandering en, specifiek voor de regio, aardbevingen en bodemdaling, is de dijkversterking nodig om ook in de toekomst wateroverlast te voorkomen. Daarmee voldoet de dijk na verbetering in 2019 ook aan de nieuwe veiligheidsnormen die vanaf 2017 gelden voor dijken in Nederland. De dijk wordt ook aardbevingsbestendig gemaakt. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door stalen damwanden in de dijk aan te brengen en de dijk extra te verzwaren. Met specialisten van over de hele wereld en uit landen waar de aardbevingsproblematiek nog veel meer speelt, is gekeken naar de omvang van de problematiek en oplossingen daarvoor.

Miljoeneninvestering
Voor het traject Eemshaven-Delfzijl investeert het Hoogwaterbeschermingsprogramma 114 miljoen euro. Het waterschap Noorderzijlvest draagt zelf 9,7 miljoen euro bij. Andere investeerders zijn de Commissie Bodemdaling, de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl. De NAM betaalt de kosten van het aardbevingsbestendig maken van de dijk en de commissie Bodemdaling de kosten van de bodemdaling door gaswinning.Deel dit artikel:                   

Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht
Prinses Máximasluis bij Lith weer geopend
Nieuwsbericht
Arcadis haalt certificering Waterwolftunnel ISO 55000 als 'Managing Agent'
Nieuwsbericht
NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting


[Banners]