hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 13-12-2016Uitvoering eerste aardbevingsbestendige dijk van start
Vandaag 13-12-2016 is de uitvoering van de dijkverbetering tussen Eemshaven en Delfzijl gestart. De dijkverbetering is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en daarmee onderdeel van het Deltaprogramma. Deltacommissaris Wim Kuijken en Eisse Luitjens, loco-dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest gaven het startschot, samen met de verschillende samenwerkingspartners en groep 6/7 van basisschool De Garven uit Delfzijl. Na een verbeelding van de elementen die de dijk beïnvloeden - water, wind en bodem - rolden zij een groot doek uit over de dijk bij Delfzijl.

De zeedijk van twaalf kilometer is de eerste in ons land die volgens de nieuwste veiligheidsnormen (2017) én volgens een aardbevingsbestendige uitvoering versterkt wordt. Daarnaast is het een dijkverbetering met aandacht voor innovatie, ontwikkeling van natuur, recreatie én economie. Deltacommissaris Wim Kuijken: “Deze dijkverbetering is in twee opzichten uniek. De dijk wordt gemaakt volgens de nieuwe veiligheidsnormen én wordt aardbevingsbestendig. Daarnaast is sprake van dijkinnovatie met een dubbele dijk en het meekoppelen van natuurdoelen en recreatie. Dit alles is mogelijk gemaakt door een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen, geheel volgens de aanpak van het Nationale Deltaprogramma. Wat mij betreft is de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl dus een goed voorbeeld voor moderne waterbouw in Nederland en draagt bij aan een veiliger Groningen”.

Robuuste dijk
Met het oog op zeespiegelstijging, klimaatverandering en, specifiek voor de regio, aardbevingen en bodemdaling, is de dijkversterking nodig om ook in de toekomst wateroverlast te voorkomen. Daarmee voldoet de dijk na verbetering in 2019 ook aan de nieuwe veiligheidsnormen die vanaf 2017 gelden voor dijken in Nederland. De dijk wordt ook aardbevingsbestendig gemaakt. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door stalen damwanden in de dijk aan te brengen en de dijk extra te verzwaren. Met specialisten van over de hele wereld en uit landen waar de aardbevingsproblematiek nog veel meer speelt, is gekeken naar de omvang van de problematiek en oplossingen daarvoor.

Miljoeneninvestering
Voor het traject Eemshaven-Delfzijl investeert het Hoogwaterbeschermingsprogramma 114 miljoen euro. Het waterschap Noorderzijlvest draagt zelf 9,7 miljoen euro bij. Andere investeerders zijn de Commissie Bodemdaling, de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl. De NAM betaalt de kosten van het aardbevingsbestendig maken van de dijk en de commissie Bodemdaling de kosten van de bodemdaling door gaswinning.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]