hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 23-01-2020Provincie Limburg en Arriva sluiten overeenkomst over Maaslijn
Spoorlijn Roermond-Nijmegen eind 2024 geëlektrificeerd

De Maaslijn*, de regionale spoorlijn tussen Roermond-Venlo-Nijmegen, die dagelijks zo'n 20.000 passagiers vervoert, maakt onderdeel uit van de openbaar vervoer (OV-) concessie die Arriva Nederland voor de Provincies Limburg en Gelderland uitvoert, gedurende de periode 2016-2031. Het Maaslijnproject wordt uiterlijk eind december 2024 opgeleverd. Arriva wordt, conform afspraken in de huidige concessie, gecompenseerd voor het langer moeten doorrijden met de huidige dieseltreinen op de Maaslijn. De overeenkomst die Limburg met Arriva sluit, betreft een set aan maatregelen die een waarde vertegenwoordigt van 49 miljoen euro.

Gesloten beurzen
In de concessie is afgesproken dat het project Opwaardering Maaslijn in december 2020 gereed zou zijn. Dit wordt nu december 2024. Vanwege het risico dat de elektrificatie en het deels verdubbelen van de Maaslijn later dan in 2020 gereed zouden zijn, bevat de OV-concessie ook een bepaling over hoe dan te handelen. In dat geval geldt dat Arriva er financieel niet slechter op mag worden, maar ook niet beter (budgetneutraal).
Provincie Limburg en Arriva zijn via een aanpak met gesloten beurzen-benadering tot een oplossing voor de meerkosten voor Arriva gekomen. Door enerzijds het verlengen van de afschrijvingstermijnen op het treinmaterieel van 25 naar 30 jaar (met een waarde van 15,2 miljoen euro) en anderzijds in te zetten op een verlenging van de concessie (met een lengte die overeenkomt met een waarde van 33,8 miljoen euro) worden de meerkosten van € 49 miljoen euro gecompenseerd. Uitgangspunt is dat Arriva haar meerkosten vergoed krijgt en dat dit geen extra inzet van publieke middelen vergt.

Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg hebben bewust gekozen om nu te komen tot een 'vaste-prijs-arrangement' met uitsluiting van open einden en risico's. Zo wordt voorkomen dat partijen nog tot in lengte van jaren in onzekerheid zitten en meer- en minderinkomsten op realisatiebasis worden afgerekend. Gedeputeerde Carla Brugman (Openbaar Vervoer): 'In een situatie met zulke grote financiële belangen wilden noch de Provincie noch Arriva in de positie komen dat we in lange juridische procedures met elkaar terecht zouden komen. Dat zou zeker ten koste van de reiziger zijn gegaan.' Anne Hettinga (Voorzitter van de raad van bestuur van Arriva Nederland): 'Er zijn vele zakelijke en constructieve gesprekken gevoerd. Door het belang van de reiziger én ons partnerschap met de Provincie daarin voor ogen te houden, zijn we eruit gekomen.'

Met alle betrokken partijen wordt de komende jaren stevig ingezet op het uiterlijk eind 2024 opleveren van een geëlektrificeerde Maaslijn. Indien toch later wordt opgeleverd, hebben de Provincie en Arriva ook nu al afspraken gemaakt over de dan maximaal te compenseren meerkosten. Gedeputeerde Hubert Mackus (Infra): 'Alle betrokken partijen werken keihard aan het project Opwaardering Maaslijn. In de Bestuursovereenkomst Maaslijn hebben we daarover goede afspraken gemaakt.'

Meerjarenkader mobiliteit
Door de overeenkomst met Arriva én de heroverweging die Gedeputeerde Staten (GS) in december 2019 hebben gemaakt op het gebied van mobiliteit (-opgaven en -ambities op het gebied van spoor, fiets en wegen) wordt duidelijk welke opgaven de Provincie Limburg de komende jaren gaat uitvoeren. Met het herbevestigen van het partnerschap met Arriva creëren GS zekerheid om de ambities van openbaar vervoer en infrastructuur in samenhang uit te voeren.

Kwaliteitsimpuls
*De 85 kilometer lange Maaslijn doorkruist drie provincies (Noord-Brabant, Gelderland en Limburg) en tien gemeenten en is een van de langste, drukste en meest intensief bereden enkelsporige spoorlijnen in Nederland. Het aantal reizigers is in de afgelopen jaren enorm gegroeid en neemt naar verwachting de komende jaren verder toe. Omdat de spoorlijn tussen Roermond en Nijmegen overwegend enkelsporig is, kunnen de treinen elkaar uitsluitend ter hoogte van de stations passeren. Met de elektrificatie van de Maaslijn, snelheidsverhogende maatregelen en het op cruciale plekken aanleggen van extra spoor krijgt de Maaslijn een flinke kwaliteitsimpuls. Ook de verbouwing van station Heyendaal speelt een belangrijke rol in de kwaliteitsverbetering. De meeste reizigers die daar instappen zijn medewerkers van de Radboud Universiteit, het ziekenhuis, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en Technovium in Nijmegen.

Concessie
De Limburgse OV-concessie (2016-2031) omvat het openbaar vervoer in de Provincie Limburg, met uitzondering van de intercitytreinen van de NS. Het gaat om het busvervoer, openbaar vervoer op maat (zoals OV-shuttles) en de stop- en sneltreindiensten op de trajecten Nijmegen - Roermond, Roermond - Maastricht Randwyck, Sittard - Kerkrade en Maastricht - Heerlen - Aken. Daarnaast wordt in de toekomstige dienstregeling toegewerkt naar een drielandentrein Luik - Maastricht - Heerlen - Aken. Met de totale concessie van het openbaar vervoer (2016-2031) is een bedrag gemoeid van 2 miljard euro. Arriva ontvangt jaarlijks een exploitatievergoeding van de Provincie Limburg. Deze exploitatiesubsidie maakt onderdeel uit van de bereikbaarheidsmiddelen en is geïndexeerd.


Deel dit artikel:                   

Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht


[Banners]