hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 28-01-2020EIB: Orderportefeuilles bouw toegenomen
In november is de werkvoorraad in de bouwnijverheid ten opzichte van oktober met drie tiende maand gestegen tot 9,7 maanden werk.

De werkvoorraad in de burgerlijke en utiliteitsbouw kwam in november uit op 11,3 maanden werk, een stijging van vier tiende maand ten opzichte van oktober. De werkvoorraad bij utiliteitsbouwbedrijven nam met vier tiende maand toe en kwam uit op 9,8 maanden werk. Bij de woningbouwbedrijven zijn de orderportefeuilles met drie tiende maand toegenomen tot 12,2 maanden werk.

Ook de orderportefeuilles in de grond-, water- en wegenbouw zijn in november toegenomen; de gemiddelde werkvoorraad is met twee tiende maand toegenomen en kwam uit op 6,6 maanden werk. De werkvoorraad bij zowel grond- en waterbouwbedrijven als wegenbouwbedrijven namen met twee tiende maand toe en kwamen uit op respectievelijk 7,8 maanden en 5,7 maanden werk.

Bijna één op de acht bedrijven geeft aan dat de situaties rondom de PAS en PFAS zorgt voor stagnatie in onderhanden werk. Bij gww-bedrijven blijft dit de belangrijkste reden voor stagnatie. Verder noemen gww-bedrijven een gebrek aan orders als belangrijke oorzaak van stagnatie. Bij b&u-bedrijven zijn problemen in de personeelsvoorziening de belangrijkste oorzaak voor stagnatie.

De productie in de afgelopen drie maanden is bij twee op de tien bedrijven toegenomen, terwijl de productie bij één op de tien bedrijven was afgenomen. In november beoordeelden ongeveer 20% van de bedrijven hun huidige orderpositie als groot, terwijl bijna 15% hun orderpositie als klein beoordeelde. Ruim een op de acht bedrijven verwacht een toename in de personeelsbezetting, en ongeveer 10% van de bedrijven verwacht een afname. Ongeveer een derde van de bouwbedrijven verwacht de prijzen in het komende kwartaal te verhogen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van december 2019 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 225 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht


[Banners]