hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 14-02-2020Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Christine Wijshake en Marre Walter worden per 1 maart 2020 benoemd als respectievelijk directeur Bestuur en directeur Beheer van de Beheerautoriteit Waddenzee bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Mevrouw C. (Christine) Wijshake is sinds 2007 eigenaar van Gewoon Wijs. Een bureau voor interim-management en coaching. Vanuit haar eigen bedrijf heeft Christine vele projecten geleid en organisaties begeleid. Zij was tot 1 januari 2020 betrokken als projectleider bij het samenwerkingsverband 'Natuer mei de Mienskip' in Fryslân. Christine: 'Ik zie er naar uit om samen met Marre en alle betrokken partijen in de Waddenzee bij te dragen aan het verder verbeteren en versterken van de samenhang in het beheer'.

Mevrouw drs. M.E. (Marre) Walter is sinds 2012 mede-eigenaar van veranderpartners B.V. Een bureau voor interim-management, organisatieadvies en coaching. Vanuit haar eigen bedrijf heeft Marre diverse projecten begeleid. Zij was tot 1 januari 2020 waarnemend directeur van het Waddenfonds. Marre: 'Graag zet ik samen met Christine in op het bundelen van de krachten van alle betrokkenen om samen te zorgen voor het versterken van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee.'

De Beheerautoriteit Waddenzee - al aangekondigd in het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'- is door de ministers van LNV en IenW samen met de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen opgericht. Zij zijn ook de opdrachtgevers van de twee directeuren. Doel van de Beheerautoriteit is om te komen tot een beter samenhangend en afgestemd beheer van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee op het gebied van natuur-, vis- en waterbeheer. We zetten daarvoor in op het versterken van de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Er wordt samen met de beheerders een integraal beheerplan opgesteld en uitgevoerd.

De Beheerautoriteit Waddenzee maakt deel uit van de nieuwe governance met betrekking tot beleid en beheer van het Waddengebied. De directeuren gaan leiding geven aan een compacte eenheid die gevestigd is in Leeuwarden.


Deel dit artikel:                   

Naam gezocht voor nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
PortXL presenteert 22 veelbelovende innovatieve maritieme startups en scale-ups
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam besluit tot aanbesteding van vervoersdienst op de Container Exchange Route
Nieuwsbericht
Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Nieuwsbericht
De virtuele beurs van Pilz: alle innovaties online
Nieuwsbericht
CityBarge wint de mobiliteitschallenge!
Nieuwsbericht
Twee projectplannen Waterwet definitief, projectplan Zijtak Almelo ter inzage
Nieuwsbericht
Nieuwe aanpak voor keuzes bij complexe puzzel beheer vitale infrastructuur
Nieuwsbericht
Aanbesteding contract 'Opwaardering Twentekanalen'
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht


[Banners]