hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 14-02-2020Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Christine Wijshake en Marre Walter worden per 1 maart 2020 benoemd als respectievelijk directeur Bestuur en directeur Beheer van de Beheerautoriteit Waddenzee bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Mevrouw C. (Christine) Wijshake is sinds 2007 eigenaar van Gewoon Wijs. Een bureau voor interim-management en coaching. Vanuit haar eigen bedrijf heeft Christine vele projecten geleid en organisaties begeleid. Zij was tot 1 januari 2020 betrokken als projectleider bij het samenwerkingsverband 'Natuer mei de Mienskip' in Fryslân. Christine: 'Ik zie er naar uit om samen met Marre en alle betrokken partijen in de Waddenzee bij te dragen aan het verder verbeteren en versterken van de samenhang in het beheer'.

Mevrouw drs. M.E. (Marre) Walter is sinds 2012 mede-eigenaar van veranderpartners B.V. Een bureau voor interim-management, organisatieadvies en coaching. Vanuit haar eigen bedrijf heeft Marre diverse projecten begeleid. Zij was tot 1 januari 2020 waarnemend directeur van het Waddenfonds. Marre: 'Graag zet ik samen met Christine in op het bundelen van de krachten van alle betrokkenen om samen te zorgen voor het versterken van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee.'

De Beheerautoriteit Waddenzee - al aangekondigd in het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'- is door de ministers van LNV en IenW samen met de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen opgericht. Zij zijn ook de opdrachtgevers van de twee directeuren. Doel van de Beheerautoriteit is om te komen tot een beter samenhangend en afgestemd beheer van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee op het gebied van natuur-, vis- en waterbeheer. We zetten daarvoor in op het versterken van de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Er wordt samen met de beheerders een integraal beheerplan opgesteld en uitgevoerd.

De Beheerautoriteit Waddenzee maakt deel uit van de nieuwe governance met betrekking tot beleid en beheer van het Waddengebied. De directeuren gaan leiding geven aan een compacte eenheid die gevestigd is in Leeuwarden.


Deel dit artikel:                   

Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht
Prinses Máximasluis bij Lith weer geopend
Nieuwsbericht
Arcadis haalt certificering Waterwolftunnel ISO 55000 als 'Managing Agent'
Nieuwsbericht
NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting


[Banners]