hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 18-02-2020Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Het college van B en W presenteert samen met de waterschappen de strategie Klimaatadaptatie om de stad voor te bereiden op steeds meer periodes met extreem weer. Door de gevolgen van klimaatverandering goed in de gaten te houden en innovatieve maatregelen te nemen op gebied van de inrichting van de openbare ruimte, het tegengaan van verstening en het invoeren van een verplichte hoeveelheid waterberging bij nieuwbouw, wil het stadsbestuur zorgen voor een leefbare stad, ook bij extreem weer.

Er zijn de afgelopen jaren in Amsterdam veel voorbeelden geweest van wateroverlast door hevige regenbuien, maar er is ook een toename te zien van hittegolven en periodes van droogte. Extremer weer is een van de gevolgen van klimaatverandering. De gemeente en waterschappen hebben in kaart gebracht welke risico's er zijn op de verschillende vormen van extreem weer en welke impact dat heeft op het dagelijks leven van de Amsterdammers.

Wethouder Ivens (Openbare Ruimte en Groen): 'Klimaatverandering is niet meer te ontkennen. De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een extreem droge zomer, een extreem hete zomer en nu een buitengewoon milde winter. Daarnaast schrikt onze stad steeds vaker op van zware stormen, maar vooral ook extreme regenbuien. We moeten onze uiterste best doen om klimaatverandering te bestrijden, maar daarnaast ook in actie komen om de stad klaar te maken voor de veranderingen die nu al gaande zijn.'

Stresstesten
De gemeente en de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, HHNK en Rijnland hebben door stresstesten uit te voeren op vier gebieden de impact op de stad in kaart gebracht: hitte, droogte, extreme regenval en overstroming door hoge waterstand in rivieren of de zee. Steden als Amsterdam scoren enorm hoog in onderzoeken naar hittestress: steen houdt warmte vast, waardoor het op warme dagen het in grote steden wel 5 graden warmer is dan buiten de stad. Dit zorgt voor gezondheidsrisico's en kans op schade aan infrastructuur. Maar ook droogte, wateroverlast en overstroming kunnen zorgen voor problemen. De droge zomer in 2018 zorgde voor 3,5 miljoen euro schade in de openbare ruimte en droogte kan ook zorgen voor problemen met funderingen door een lage grondwaterstand. Bij hoosbuien ontstaat juist waterschade doordat huizen en wegen onder water komen te staan en bij overstromingen zijn gebieden als Westpoort en de Watergraafsmeer kwetsbaar door hun lage ligging.

Strategie
Er wordt al hard gewerkt aan het beperken van risico's op wateroverlast met het project Rainproof, door bijvoorbeeld kwetsbare gebieden versneld opnieuw in te richten en acties als het onttegelen van tuinen. Amsterdam is bezig met innovatieve oplossingen zoals het aanleggen van slimme blauw-groene daken met een grote waterberging en het aanleggen van verkoelende waterberging onder kunstgrassportvelden. Ook stelt de gemeente voor om een Hemelwaterverordening in te voeren waarin wordt geregeld dat nieuwbouw altijd zo moet worden ingericht dat er rekening wordt gehouden met opvang van 60 mm regenwater. Het afvangen van water bij extreme regenbuien en dit water benutten bij droogte, is van groot belang.

Maar er is meer nodig. Amsterdam moet zich op grote schaal aanpassen aan het veranderende klimaat en bij alle projecten in de stad moet klimaatadaptatie een plek krijgen. De strategie wordt daarom de komende tijd uitgewerkt in concrete stappen. Hiervoor zoekt Amsterdam de samenwerking met kennisinstellingen, waterschappen, projectontwikkelaars, ondernemers en zeker ook Amsterdammers. In oktober zal Amsterdam een week in het teken staan van klimaatadaptatie vanwege de Climate Adaptation Summit die in Amsterdam wordt georganiseerd.


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat en kennispartners continueren samenwerking rond modellen en data voor de leefomgeving
Nieuwsbericht
Naam gezocht voor nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
PortXL presenteert 22 veelbelovende innovatieve maritieme startups en scale-ups
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam besluit tot aanbesteding van vervoersdienst op de Container Exchange Route
Nieuwsbericht
Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Nieuwsbericht
De virtuele beurs van Pilz: alle innovaties online
Nieuwsbericht
CityBarge wint de mobiliteitschallenge!
Nieuwsbericht
Twee projectplannen Waterwet definitief, projectplan Zijtak Almelo ter inzage
Nieuwsbericht
Nieuwe aanpak voor keuzes bij complexe puzzel beheer vitale infrastructuur
Nieuwsbericht
Aanbesteding contract 'Opwaardering Twentekanalen'
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht


[Banners]