hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 18-02-2020Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Rijkswaterstaat bouwt een tijdelijke breuksteendam om de schade aan stuw Linne goed in beeld te brengen. De dam zorgt er tegelijk voor dat de waterstand in het stuwpand goed op peil blijft als de wateraanvoer afneemt. Daarmee blijft de stuw stabiel.

Maandag 10 februari 2020 raakte de stuw in de Maas beschadigd door 2 duwbakken die door de storm op drift waren geraakt. Door de tijdelijke dam kan de stuw onderwater veilig geïnspecteerd worden. Op basis van de inspecties maakt Rijkswaterstaat een herstelplan om de stuw weer veilig te kunnen gebruiken. Rijkswaterstaat houdt de stuw continu in de gaten. De stuw is nu stabiel, maar die situatie kan veranderen als de wateraanvoer wijzigt.

Voorbereidingen bouw tijdelijke dam
In de week van 10 tot 16 februari 2020 is hard gewerkt aan de berekeningen voor een tijdelijke dam. Rijkswaterstaat kiest voor de bouw van een tijdelijke breuksteendam. De breukstenen zijn inmiddels besteld; de lichtste stenen wegen tussen de 10 en 60 kg en de zwaarste stenen circa 1.000 kg. De dam wordt zo'n 60 m lang en op het breedste punt, op de bodem van de Maas, wordt de dam zo'n 30 m. De dam zal zo'n 75 cm boven het waterpeil uitsteken. De bouw duurt naar verwachting 1,5 week. Tijdens de bouw van de dam is de fietsbrug op stuw Linne gestremd.

Risico's huidige stuw Linne
Bij de huidige afvoeren van de Maas schat Rijkswaterstaat de kans dat de stuw bezwijkt laag in. Mocht de stuw toch bezwijken, dan heeft dit een stijging in de waterstand benedenstrooms tot gevolg en een daling bovenstrooms. Deze waterstandsverandering zal eerst een piek hebben en daarna stabiliseren. Dit zal impact hebben op de directe omgeving en de scheepvaart. Rijkswaterstaat heeft de betrokken gemeenten, de provincie, de Veiligheidsregio Limburg Noord en Waterschap Limburg geïnformeerd.

Op dit moment is er geen hinder voor de omgeving en de schepen op de Maas. Schepen maken gebruik van de sluis Linne, die iets verderop ligt.

Functie stuw Linne
De Maas is een gestuwde rivier. Met behulp van 7 stuwen kunnen schepen over de Maas varen. Rijkswaterstaat is de beheerder van de Maas en past met behulp van deze stuwen de waterstanden (het stuwpeil) aan. Dit is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid water die in de Maas stroomt.


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht


[Banners]