hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 02-03-2020In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
In de zomer 2020 wordt er een besluit genomen over de structurele oplossing voor de Paddepoelsterbrug. Hierbij betrekt Rijkswaterstaat actief de omgeving. Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat of de start van de bouw van de tijdelijke brug al eerder kan plaatsvinden dan in 2021.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen schrijft dit in haar brief aan de Tweede Kamer, als antwoord op de Motie Schonis c.s.

De Paddepoelsterbrug in de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bij Groningen werd eind september 2018 aangevaren en het brugdek werd daarna verwijderd. Sindsdien moeten de gebruikers van deze verbinding omrijden via de nabijgelegen Dorkwerder- en/of Walfridusbrug.

Omgeving Paddepoelsterbrug betrokken bij keuzes
Om het mogelijk te maken in de zomer van 2020 te kiezen tussen de varianten, start Rijkswaterstaat in maart 2020 met gesprekken met overheden, gebruikers en omwonenden. De provincie Groningen wordt hier nauw bij betrokken. Daarnaast wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar de functie van de Paddepoelsterbrug in het fiets- en wandelnetwerk en onderzoekt Rijkswaterstaat de potentiële locaties voor een brug. Ook hierbij wordt de omgeving nauw betrokken.

Verbeteren omleidingsroutes zomer 2020 gereed
In het bestuurlijk overleg van november 2019 is er €350 duizend beschikbaar gesteld aan de gemeenten Groningen en Westerkwartier om de omleidingsroutes te verbeteren, die langer dan voorzien in gebruik zullen zijn. Beide gemeenten hebben aangegeven dit uiterlijk in het najaar van 2020 gerealiseerd te hebben.

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD)
De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) bestaat uit het Prinses Margrietkanaal (Friesland), Van Starkenborghkanaal en Eemskanaal (Groningen). De HLD is een van de belangrijkste waterwegen van ons land. De hoofdvaarweg is onderdeel van de verbinding Amsterdam - Noord-Nederland en verbindt de havens van Amsterdam en Rotterdam met Noord-Duitsland voor de beroepsvaart. Per jaar worden 200.000 containers over de hoofdvaarweg vervoerd. Daarmee is de hoofdvaarweg een belangrijke infrastructurele schakel en van belang voor de noordelijke economie.


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat en kennispartners continueren samenwerking rond modellen en data voor de leefomgeving
Nieuwsbericht
Naam gezocht voor nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
PortXL presenteert 22 veelbelovende innovatieve maritieme startups en scale-ups
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam besluit tot aanbesteding van vervoersdienst op de Container Exchange Route
Nieuwsbericht
Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Nieuwsbericht
De virtuele beurs van Pilz: alle innovaties online
Nieuwsbericht
CityBarge wint de mobiliteitschallenge!
Nieuwsbericht
Twee projectplannen Waterwet definitief, projectplan Zijtak Almelo ter inzage
Nieuwsbericht
Nieuwe aanpak voor keuzes bij complexe puzzel beheer vitale infrastructuur
Nieuwsbericht
Aanbesteding contract 'Opwaardering Twentekanalen'
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht


[Banners]