hierbenik2
Amsterdam-Rijnkanaal - Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 09-04-2020Aanbesteding contract 'Opwaardering Twentekanalen'
In september 2019 zijn we gestart met de aanbesteding. Op dit moment zijn we met 3 aannemerscombinaties in gesprek. Voor de zomervakantie dienen alle partijen een offerte in en in oktober van 2020 vindt de definitieve gunning plaats.

Peilbuizen Twentekanaal geplaatst
Het gebied rondom de Twentekanalen is van nature kwelgevoelig. Kwel treedt op als water uit het Twentekanaal door de bodem naar de naastgelegen percelen stroomt. Om een goed beeld te krijgen van de grondwaterstanden voor, tijdens en na de werkzaamheden van het project Twentekanalen: verruiming vaarweg, heeft Arcadis in samenwerking met Eijkelkamp in opdracht van Rijkswaterstaat een meetnetwerk van 250 peilbuizen langs het Twentekanaal geplaatst. Met behulp van dit uitgebreide netwerk aan peilbuizen, monitoren we nu al de grondwaterstanden. Zo krijgen we een beeld van de weersinvloeden op het grondwater. Zo hebben we in de toekomst tijdens het verruimen van het kanaal beter inzicht wanneer de grondwaterstand ongebruikelijk is.

2 projectplannen Waterwet definitief
Om de verruiming van de Twentekanalen te kunnen uitvoeren, moet Rijkswaterstaat met een projectplan Waterwet inzichtelijk maken wat er gebeurt met het bestaande kanaal, wat de effecten van de verruiming zijn op de omgeving en hoe de nieuwe situatie er uit komt te zien. In november 2019 zijn de gewijzigde plannen van de trajecten Delden-Hengelo, Hengelo-Enschede en de Zijtak ter inzage gelegd. Op de projectplannen Delden-Hengelo en Hengelo-Enschede zijn geen bezwaren gemaakt. De plannen zijn dan ook onherroepelijk.

Omdat de wijzigingen in de Zijtak naar Almelo ingrijpender zijn dan in de hoofdtak, is voor de Zijtak een ontwerpprojectplan opgesteld. Op dit ontwerpprojectplan Zijtak is een zienswijze ingediend. Vanaf 16 april 2020 ligt het definitieve projectplan Waterwet Zijtak ter inzage voor een periode van 6 weken. Ten opzichte van het ontwerp zijn een paar kleine wijzigingen doorgevoerd.


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat en kennispartners continueren samenwerking rond modellen en data voor de leefomgeving
Nieuwsbericht
Naam gezocht voor nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
PortXL presenteert 22 veelbelovende innovatieve maritieme startups en scale-ups
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam besluit tot aanbesteding van vervoersdienst op de Container Exchange Route
Nieuwsbericht
Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Nieuwsbericht
De virtuele beurs van Pilz: alle innovaties online
Nieuwsbericht
CityBarge wint de mobiliteitschallenge!
Nieuwsbericht
Twee projectplannen Waterwet definitief, projectplan Zijtak Almelo ter inzage
Nieuwsbericht
Nieuwe aanpak voor keuzes bij complexe puzzel beheer vitale infrastructuur
Nieuwsbericht
Aanbesteding contract 'Opwaardering Twentekanalen'
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht


[Banners]